Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Używanie paska gry w systemie Windows 10

Pasek gry ułatwia kontrolę nad swoimi działaniami związanymi z graniem, takimi jak transmitowanie i przechwytywanie klipów, z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego.

Na pasku gry są widoczne ustawienia dźwięku używane podczas przechwytywania gier.

Aby otworzyć pasek gry:

  1. Uruchom grę.
  2. Naciśnij klawisze Logo systemu Windows+ G. Możesz też, jeśli masz połączony kontroler dla konsoli Xbox One, nacisnąć przycisk Xbox .
  3. Większość gier będzie automatycznie wykrywana jako gra, ale jeśli Twoja gra nie została rozpoznana, zaznacz pole wyboru Włącz funkcje gier dla tej aplikacji, aby nagrać rozgrywkę, jeśli zostanie wyświetlony monit.

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe paska gry:

  • Logo systemu Windows+G: otwarcie paska gry.
  • Logo systemu Windows+Alt+Print Screen: wykonanie zrzutu ekranu z gry.
  • Logo systemu Windows+Alt+G: nagranie kilku ostatnich chwil rozgrywki (długość czasu nagrywania możesz zmienić w obszarze Ustawienia systemu Windows > Gry > Ujęcia).
  • Logo systemu Windows+Alt+R: rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania.
  • Logo systemu Windows+Alt+M: rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania za pomocą mikrofonu.
  • Logo systemu Windows+Alt+B: rozpoczęcie lub wstrzymanie transmisji.
  • Logo systemu Windows+Alt+W: wyświetlenie obrazu z kamery w transmisji.

Aby utworzyć dostosowane skróty klawiaturowe, naciśnij przycisk Start , wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Gry > Pasek gry, a następnie wprowadź swoje skróty.

Na ekranie skrótów klawiaturowych są widoczne skróty systemu Windows i dostępne opcje dostosowywania.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Używanie paska gry w systemie Windows 10”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę