Informacje o zasilaczu oryginalnej konsoli Xbox One

Omówienie

W tym artykule opisano zasilacz zewnętrzny dostarczany z oryginalną konsolą Xbox One, w tym podano informacje na temat ustawiania go, jego temperatury i emitowanego hałasu oraz bezpieczeństwa. Konsole Xbox One S i Xbox One X mają inny zasilacz wewnętrzny, który działa we wszystkich regionach na świecie.

Rozwiązania

Zasilacz i kabel

Oryginalne konsole Xbox One są dostarczane z zewnętrznym, wyposażonym w wentylator zasilaczem o wymiarach ok. 17 x 4,8 x 7,5 cm (6,69 x 1,88 x 2,96 cala). Wersje obsługujące napięcia 100–110 V, 220–240 V i 100–240 V mają takie same wymiary.

Ważne

Firma Microsoft nie udziela licencji na jakiekolwiek akcesoria innych firm podłączane do gniazda zasilania konsoli Xbox One. Użycie jakiegokolwiek akcesorium innego niż standardowy zasilacz konsoli Xbox One może spowodować uszkodzenie konsoli Xbox i unieważnienie gwarancji na konsolę.

 • Zasilacze konsol Xbox zostały zaprojektowane w taki sposób, że można ich używać tylko w regionach, w których są sprzedawane jako nowe. Nie używaj zasilacza zaprojektowanego do użycia w regionie, w którym obowiązują inne wymagania dotyczące zasilania, niż w Twoim regionie.
 • Nie używaj nielicencjonowanych akcesoriów, takich jak zastępcze zasilacze firm innych niż Microsoft, ani akcesoriów włączanych między konsolę Xbox a jej zasilacz.
 • Zasilacz konsoli Xbox zawiera bezpiecznik, który pomaga chronić konsolę przed skokami napięcia i zbyt wysokim napięciem. Tego bezpiecznika nie można wymieniać.

Kable zasilania

Kabel zasilania prądu stałego

Zasilacz konsoli Xbox jest wyposażony w kabel zasilania prądu stałego (DC) podłączany bezpośrednio do konsoli Xbox.

 • Kabel zasilania prądu stałego ma ok. 1,1 m (3 stopy i 6 cali) długości.
 • Opracowane przez firmę Microsoft złącze zasilania jest zamontowane na stałe na końcu kabla zasilania prądu stałego. To złącze zasilania zostało zaprojektowane specjalnie do użycia z gniazdami zasilania konsoli Xbox One S i oryginalnej konsoli Xbox One.

Kabel zasilania prądu przemiennego

Odłączalny kabel zasilania prądu przemiennego służy do podłączania zasilacza do gniazdka elektrycznego.

 • Kabel zasilania prądu przemiennego ma ok. 1,2 m (5 stóp i 9 cali) długości.
 • Użycie kabla zasilania innego niż kabel zaprojektowany do użycia z danym zasilaczem może spowodować uszkodzenie zasilacza i konsoli Xbox.
 • Typ wtyczki łączącej kabel zasilania z gniazdkiem elektrycznym zależy od kraju lub regionu, w którym dana konsola Xbox została sprzedana jako nowa.

Położenie, temperatura i szum zasilacza

Zasilacz ma wbudowany wentylator. Wentylator jest uruchamiany automatycznie po włączeniu konsoli Xbox.

 • Wentylator może emitować słyszalny furkoczący dźwięk typowy dla większości wentylatorów.
 • Gdy konsola Xbox działa w trybie oszczędzania energii lub jest odłączona od zasilacza, wentylator jest wyłączony.
 • Jeśli konsola Xbox działa w trybie zasilania Instant-On, zasilacz i wentylator pozostają włączone.
 • Szybkości wentylatora zwiększa się lub zmniejsza, wraz z dźwiękiem wentylatora, gdy zmienia się temperatura zasilacza.

Aby zagwarantować wydajną i bezpieczną pracę zasilacza:

 • Nie blokuj otworów wentylacyjnych zasilacza.
 • Nie kładź zasilacza na łóżku, kanapie ani innej miękkiej powierzchni.
 • Upewnij się, że zasilacz ma zapewniony dobry przepływ powietrza. Nie umieszczaj go w szafce na książki, szafie lub barku, o ile ta przestrzeń nie jest dobrze wentylowana.
 • Nie umieszczaj zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, nawiew ciepłego powietrza, kuchenka lub sprzęt audio.
 • Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych na zasilaczu.
 • Umieść zasilacz poziomo, tak aby spoczywał płasko na swoich gumowych podkładach.

Uwaga
Jeśli zasilacz emituje zbyt duży hałas, być może doszło do przeciążenia przedłużacza lub listy zasilającej, do której jest podłączony. W takiej sytuacji podłącz zasilacz konsoli Xbox bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Bezpieczeństwo elektryczne zasilacza

Aby podłączyć zasilacz do konsoli Xbox:

 1. Wciśnij do końca kabel zasilania prądu stałego do konsoli.
 2. Mocno podłącz kabel zasilania prądu przemiennego do zasilacza.
 3. Podłącz drugi koniec kabla zasilania prądu przemiennego do gniazdka elektrycznego.

Ważne
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych urządzeń elektrycznych, nieprzestrzeganie środków ostrożności grozi poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią na skutek porażenia prądem lub pożaru. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może także doprowadzić do uszkodzenia gry wideo i konsoli Xbox.

Odpowiednie środki ostrożności to m.in.:

 • Używanie wyłącznie zasilacza i kabla zasilania dołączonych do konsoli Xbox lub otrzymanych w autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli potrzebujesz wymiany zasilacza lub kabla zasilania, skontaktuj się z pomocą techniczną Xbox.
 • Upewnij się, że gniazdko elektryczne zapewnia prąd o takim samym napięciu (V) i częstotliwości (Hz), jak podane na zasilaczu. Jeśli nie masz pewności odnośnie typu sieci elektrycznej w swoim domu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
 • Nie używaj niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory czy falowniki, mimo że parametry napięcia i częstotliwości wydają się odpowiednie. Używaj tylko prądu przemiennego ze standardowego gniazdka elektrycznego.
 • Nie obciążaj nadmiernym poborem mocy gniazdka elektrycznego, przedłużacza, listwy zasilającej ani innych używanych podobnych urządzeń elektrycznych. Upewnij się, że moc znamionowa tych elementów wystarcza do zapewnienia prądu pobieranego przez konsolę Xbox (pobór mocy jest podany na zasilaczu) oraz wszelkie inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu prądu przemiennego.
 • Używaj odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego, do którego można podłączyć wtyczkę zasilacza z trzema stykami. Nie usuwaj styku uziemienia ani nie używaj adaptera uziemienia eliminującego styk uziemienia. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, poproś elektryka o wymianę starego gniazdka.

Aby uniknąć uszkodzenia kabli zasilania i zasilacza:

 • Zabezpiecz kable zasilania przed deptaniem.
 • Chroń kable zasilania przed ściskaniem i zginaniem pod ostrym kątem, szczególnie w pobliżu podłączenia do gniazdka elektrycznego, zasilacza i konsoli Xbox.
 • Nie szarp kabli zasilania, nie wiąż na nich pętli, nie zginaj ich pod ostrym kątem ani nie używaj ich w inny nieodpowiedni sposób.
 • Nie zbliżaj kabli zasilania do źródeł ciepła.
 • Nie owijaj kabli zasilania wokół zasilacza.
 • Pilnuj, aby w pobliżu kabli zasilania nie bawiły się dzieci ani zwierzęta domowe. Zadbaj, aby nie gryzły ani nie żuły kabli.
 • Podczas odłączania kabli zasilania ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
 • Nie pozwól, aby zasilacz wisiał na którymkolwiek z kabli zasilania.
 • Jeśli kabel zasilania lub zasilacz ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu, natychmiast przestań z niego korzystać i skontaktuj się z pomocą techniczną Xbox w sprawie wymiany.
 • Odłączaj konsolę Xbox w czasie burz oraz gdy nie będziesz używać jej przez dłuższy czas.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Informacje o zasilaczu oryginalnej konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?