Używanie aplikacji Akcesoria Xbox w celu skonfigurowania kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite

Jeśli chcesz skonfigurować standardowy kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One, zobacz Dostosowywanie standardowego kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One za pomocą aplikacji Akcesoria Xbox.

Po otwarciu aplikacji Akcesoria Xbox są widoczne dwa przyciski: Konfiguruj i Informacje o urządzeniu.

Uwaga Jeśli podłączysz kilka kontrolerów, wszystkie będą widoczne podczas przechodzenia w prawo. Jeśli będzie zalogowanych kilka osób, nad kontrolerami będą wyświetlane przypisane profile.

Informacje o urządzeniu

Wybierz pozycję Informacje o urządzeniu, aby zmienić nazwę kontrolera, włączyć funkcję Współpilot i wyświetlić ogólne informacje na temat kontrolera.

Konfigurowanie

Wybierz pozycję Konfiguruj, aby utworzyć i edytować niestandardowe konfiguracje kontrolera. Zapisane konfiguracje są przechowywane z Twoim profilem i będą dostępne na każdej konsoli Xbox One i komputerze, do którego zostanie podłączony kontroler.

Zacznij od przejrzenia obszaru Konfiguracje społeczności i dodania konfiguracji, które Ci się spodobają, do swojej listy konfiguracji. Możesz też wybrać pozycję Nowa konfiguracja, aby utworzyć całkowicie nową konfigurację.

Poniżej tych opcji znajdują się konfiguracje, które są aktualnie przypisane do dwóch miejsc w kontrolerze.

W następnej sekcji znajduje się lista wszystkich zapisanych konfiguracji. Wybierz jedną z nich, aby wykonać następujące akcje:

 • Zapisz na miejscu w swoim kontrolerze
 • Edytuj
 • Kopiuj
 • Zmień nazwę
 • Usuń

Edytuj

Opcja Edytuj umożliwia wykonanie dostosowania z użyciem następujących opcji:

 • Mapowanie przycisków
 • Lewy drążek
 • Prawy drążek
 • Spusty
 • Wibracje
 • Jasność przycisku Xbox

Mapowanie przycisków. Możesz użyć menu rozwijanego, aby wybrać przycisk, który chcesz zmienić, a następnie — w obszarze Mapuj na — wybrać przycisk, na który chcesz zamapować jego funkcję. Obraz kontrolera na ekranie zostanie zaktualizowany w celu pokazania funkcji poszczególnych przycisków.

Na tym ekranie są też dostępne następujące opcje:

 • Zamień drążki
 • Dokonaj inwersji osi Y prawego drążka
 • Dokonaj inwersji osi Y lewego drążka
 • Zamień spusty

Czułość lewego i prawego drążka. Wybierz pozycję Lewy drążek lub Prawy drążek, aby dostosować reakcję i działanie każdego drążka w trakcie rozgrywki. Po wybraniu drążka do dostosowania możesz wybrać pozycję Domyślna, Opóźniona, Agresywna, Błyskawiczna lub Płynna, aby określić reakcję drążka w trakcie rozgrywki. Na przykład jeśli potrzebujesz szybszej reakcji kontrolera po krótszym ruchu drążka, wybierz pozycję Błyskawiczna. Zobaczysz wykres pokazujący krzywą reakcji drążka.

Uwaga W zależności od gry te ustawienia będą powodować różne reakcje. Jednym ze sposobów przetestowania ustawień jest ustawienie dla Miejsca 1 wartości Domyślna, a dla Miejsca 2 ustawienia dostosowanego.

Czułość spustów. Dostosuj maksymalny i minimalny zakres spustów. Masz dwie opcje dostosowania spustów: z użyciem mechanicznego przełączania bardzo czułych spustów na kontrolerze lub za pomocą sekcji Czułość spustów w aplikacji.

Mechaniczny przełącznik bardzo czułych spustów doskonale sprawdza się w przypadku strzelanek, ponieważ zmniejsza zakres pociągnięcia spustu potrzebnego do otwarcia ognia. Może jednak nie działać dobrze w grach wyścigowych, w których w celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia jest potrzebny pełny zakres ruchu spustu. W tym miejscu można wygodnie dostosować czułość spustów. Można zmienić maksymalny i minimalny próg spustów. Na przykład jeśli skrócisz maksymalną odległość, uzyskasz maksymalne przyspieszenie przy mniejszym pociągnięciu spustu. Spróbuj ustawić dwa miejsca w różny sposób i dostosowywać je w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć różnicę.

Wibracje. Umożliwia dostosowanie czułości wibracji kontrolerów. Możesz niezależnie dostosować cztery silniki: Lewy spust, Prawy spust, Lewy spust wibracji (w uchwycie) i Prawy spust wibracji. Domyślnie silniki pracują ze 100-procentową wydajnością, którą można zmniejszyć aż do 0%. Dostosowywanie tych suwaków spowoduje zmianę intensywności wibracji.

Jasność przycisku Xbox. Umożliwia zmniejszenie jasności przycisku Xbox do 10% standardowej jasności. Ta możliwość jest szczególnie użyteczna podczas grania w ciemności.

Zapisz na miejsce 1 / Zapisz na miejsce 2

Miejsca odpowiadają przełącznikowi profilów znajdującemu się na środku kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite. Na kontrolerze mogą być jednocześnie zapisane dwa różne profile. Na przykład jeśli Gniazdo 1 odpowiada profilowi używanemu w strzelankach, a Gniazdo 2 profilowi używanemu w grach wyścigowych, wystarczy przesunąć przełącznik, aby zmienić profil. Nie trzeba dostosowywać żadnych innych ustawień. Profile można także przełączać w trakcie grania.

Konfiguracja gniazd jest przenoszona wraz z kontrolerami. Jeśli weźmiesz kontroler do domu znajomego, konfiguracja pozostanie zapisana w kontrolerze, dzięki czemu będzie można jej tam używać.

Jeśli dostosujesz Miejsce 1 i Miejsce 2 na kontrolerze, gdy będzie on połączony z inną konsolą, nowa konfiguracja zostanie zapisana w kontrolerze i zastąpi starą konfigurację.

Kopiuj

Umożliwia skopiowanie konfiguracji, dzięki czemu będzie można użyć jej jako podstawy nowej konfiguracji, zamiast zaczynać od początku.

Zmień nazwę

Umożliwia zmianę nazwy zapisanej konfiguracji. Na przykład jeśli w miejscu 1 znajduje się konfiguracja przeznaczona do użycia w grze Halo 5, możesz nadać jej nazwę Halo 5 lub dowolną inną.

Usuń

Usunięcie konfiguracji nie ma wpływu na kontroler (powoduje tylko wymazanie konfiguracji).

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Używanie aplikacji Akcesoria Xbox w celu skonfigurowania kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?