Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z zestawem słuchawkowym dla konsoli Xbox One

Jeśli nie słyszysz dźwięku lub inne osoby Cię nie słyszą, gdy używasz zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox One, najpierw wypróbuj poniższe rozwiązania:

 • Odłącz zestaw słuchawkowy lub odłącz kabel zestawu słuchawkowego od spodniej części kontrolera, a następnie podłącz go solidnie do kontrolera (do portu na urządzenia dodatkowe w przypadku zestawu słuchawkowego lub do portu 3,5 mm w przypadku zestawu słuchawkowego z portem 3,5 mm).
Strzałka na ilustracji wskazuje odłączanie elementów sterujących zestawu słuchawkowego od kontrolera. Strzałka na ilustracji wskazuje podłączanie elementów sterujących zestawu słuchawkowego do kontrolera.
Strzałka na ilustracji wskazuje odłączanie zestawu słuchawkowego 3,5 mm od kontrolera. Strzałka na ilustracji wskazuje podłączanie zestawu słuchawkowego 3,5 mm do kontrolera.

Uwaga Jeśli masz zestaw słuchawkowy do rozmowy 3,5 mm, nigdy nie ciągnij za kabel podczas odłączania zestawu słuchawkowego od kontrolera. Odłączaj zestaw słuchawkowy od kontrolera, ciągnąć za wtyczkę zestawu słuchawkowego.

 • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy nie jest wyciszony. W tym celu sprawdź przycisk wyciszania wśród elementów sterujących zestawu słuchawkowego. (Przycisk wyciszania zestawu słuchawkowego znajduje się po lewej stronie złącza podłączonego do portu na urządzenia dodatkowe kontrolera. Przycisk wyciszania zestawu słuchawkowego do rozmowy 3,5 mm to przycisk suwakowy znajdujący się z przodu regulatorów dźwięku zlokalizowanych po środku kabla zestawu słuchawkowego).
Strzałka i palec na ilustracji wskazują przycisk wyciszania wśród elementów sterujących zestawu słuchawkowego. Strzałka i palec na ilustracji wskazują przycisk wyciszania wśród elementów sterujących dźwiękiem na kablu zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox One.
 • Zwiększ głośność dźwięku. Jeśli używasz zestawu słuchawkowego podłączonego do portu 3,5 mm, przejdź do obszaru Ustawienia, wybierz pozycję Urządzenia i akcesoria, a następnie wybierz swój kontroler i dostosuj opcje dźwięku.
 • Spróbuj użyć innego kontrolera lub zestawu słuchawkowego, aby sprawdzić, czy nie wystąpiła awaria sprzętu.
 • Zaktualizuj kontroler, aby mieć pewność, że używasz najnowszego oprogramowania. Zobacz Podłączanie zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox One do kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One.

Jeśli mimo zastosowania tych rozwiązań problem nadal występuje, skorzystaj z wymienionych poniżej rozwiązań.

Uwaga Zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox One jest przeznaczony do użycia tylko z kontrolerami dla konsoli Xbox One. Ten zestaw słuchawkowy nie jest przeznaczony do użycia z innymi urządzeniami. Konsola Xbox One nie transmituje dźwięków z gier ani muzyki przez zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox One. Jeśli szukasz zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox One, który transmituje dźwięk z gier oraz rozmowy, zobacz Instalowanie zestawu słuchawkowego stereo dla konsoli Xbox One i rozwiązywanie związanych z nim problemów.

Rozwiązania

Sprawdź i wyczyść sprzęt konsoli Xbox

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Sprawdź zestaw słuchawkowy, przewód oraz złącze pod kątem widocznych usterek.
 2. Upewnij się, że w złączu zestawu słuchawkowego nie ma kurzu ani brudu. Aby wyczyścić złącze, użyj bawełnianej szmatki zamoczonej w czystym alkoholu.
 3. Sprawdź, czy kontroler dla konsoli Xbox One działa poprawnie i czy możesz za jego pomocą włączyć i wyłączyć konsolę. Aby uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów z kontrolerem dla konsoli Xbox One, zobacz Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One rozłącza się lub nie można połączyć go z konsolą.
 4. Mocno wciśnij złącze zestawu słuchawkowego dla konsoli Xbox One do portu na urządzenia dodatkowe pod padem kierunkowym i prawym drążkiem na kontrolerze.
Strzałka na ilustracji wskazuje port na urządzenia dodatkowe na kontrolerze bezprzewodowym dla konsoli Xbox One.

Konfigurowanie ustawień prywatności i bezpieczeństwa w trybie online

W przypadku konfigurowania na konsoli profilu dla dziecka ustawienia w obszarze Prywatność i zabezpieczenia online umożliwiają właścicielowi profilu rodzica określenie, z kim może komunikować się w usłudze Xbox Live (za pomocą funkcji rozmowy) dziecko używające swojego profilu. W sekcji Prywatność i zabezpieczenia online można włączyć komunikację za pomocą funkcji rozmowy dla profilu dziecka. Domyślne ustawienie dla graczy mających mniej niż 17 lat to Tylko znajomi.

Aby skonfigurować ustawienia w sekcji Prywatność i zabezpieczenia online, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się przy użyciu jednego z następujących kont:
  • Twoje konto Xbox.
  • Konto rodzica dziecka, z którego kontem masz problemy.
 2. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia.
 4. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 5. W obszarze Konto wybierz pozycję Prywatność i zabezpieczenia online.
 6. Wybierz pozycję Wyświetl szczegóły i dostosuj.
 7. Wybierz pozycję Komunikacja: wiadomości głosowe i tekstowe.
 8. Wybierz określonych znajomych albo opcję wszyscy, w zależności od tego, z kim ma móc rozmawiać właściciel profilu.

Jeśli słyszysz echo lub szum podczas rozgrywki

Uwaga Jeśli słyszysz efekt echa, często pochodzi on od osoby, która mówi, a niekoniecznie od osoby, która słyszy echo. Na przykład jeśli słyszysz echo, gdy mówi ktoś inny, problem może być związany z połączeniem zestawu słuchawkowego osoby mówiącej.

Echo lub szum podczas rozgrywki mogą być powodowane następującymi warunkami:

 • Mikrofon wykrywa szum otoczenia. Obejmuje to również transmisję głosu pochodzącego ze słuchawki.
 • Wtyczka zestawu słuchawkowego nie jest w pełni włożona do portu w kontrolerze.
 • Używasz kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One, a poziom naładowania jego baterii jest niski.

Jeśli Ty lub inni gracze słyszą echo lub szum podczas rozgrywki, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Zmniejsz głośność dźwięku telewizora lub zestawu stereo.
 • Odłącz zestaw słuchawkowy i podłącz go ponownie, dobrze wciskając wtyczkę do portu rozszerzeń kontrolera. 
  Uwaga Nigdy nie ciągnij za kabel podczas odłączania zestawu słuchawkowego od kontrolera. Odłączaj zestaw słuchawkowy od kontrolera, ciągnąć za wtyczkę zestawu słuchawkowego.
 • Wyczyść wtyczkę na kablu zestawu słuchawkowego za pomocą czystej szmatki, a następnie ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do kontrolera.
 • Przetestuj zestaw słuchawkowy, podłączając go do innego kontrolera.
 • Jeśli używasz kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One, wymień baterie AA lub naładuj akumulatory konsoli Xbox One.

Jeśli inni Cię nie słyszą

Jeśli słyszysz innych członków grupy lub uczestników gry, ale oni nie słyszą Ciebie, wypróbuj następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że zestaw słuchawkowy nie jest wyciszony

Sprawdź, czy nie świeci pomarańczowa dioda LED obok przycisku Wycisz

Rozwiązanie 2: Wyłącz i włącz zasilanie konsoli Xbox One

Aby uzyskać pomoc, obejrzyj poniższy film wideo albo zobaczJak uruchomić ponownie konsolę Xbox One albo wyłączyć i włączyć jej zasilanie.

Film: Wyłączanie i włączanie zasilania konsoli Xbox One

Obejrzyj film Wyłączanie i włączanie zasilania konsoli Xbox One. Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

Rozwiązanie 3: Ponownie skojarz kontroler z profilem

 1. Aby powrócić na ekran Start, naciśnij przycisk Xbox w celu otwarcia przewodnika, a następnie wybierz pozycję Start.
 2. W lewym górnym rogu ekranu wybierz swój obrazek gracza.
 3. Znajdź swój profil, a następnie wybierz pozycję Wybierz tę osobę.

Rozwiązanie 4: Sprawdź rodzaj NAT ustawiony dla swojej sieci

Translacja adresów sieciowych (Network Address Translation, NAT) umożliwia ukrywanie Twojego adresu IP przed urządzeniami, które nie należą do Twojej sieci. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji NAT, zobacz sekcję „Bieżący stan sieci” w artykule Ustawienia sieci na konsoli Xbox One.

Rozwiązanie 5: Przetestuj zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox One

Aby przetestować zestaw słuchawkowy, utwórz grupę (wymaga łączności internetowej) w celu sprawdzenia dźwięku:

 1. Zaloguj się do usługi Xbox Live na konsoli Xbox One.
 2. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 3. W obszarze Grupa wybierz pozycję Utwórz grupę. (Nie musisz nikogo zapraszać do grupy w celu wykonania testu).

  Uwaga Jeśli nie możesz utworzyć grupy, sprawdź łączność, korzystając z artykułu Rozwiązanie problemu z grami dla wielu graczy na konsolę Xbox One.

 4. Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony w ustawieniach rozmowy w grupie.

  Uwaga Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie, możesz użyć przycisku Y na kontrolerze.

 5. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy nie jest wyciszony. Jak to zrobić:
  • Jeśli masz zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy nie świeci pomarańczowa dioda LED obok przycisku Wycisz
  • Jeśli masz zestaw słuchawkowy z portem 3,5 mm, sprawdź, czy przycisk suwakowy Wycisz znajdujący się z przodu regulatorów dźwięku zlokalizowanych po środku kabla zestawu słuchawkowego jest cały zielony.
 6. Upewnij się, że głośność jest odpowiednio ustawiona.
 7. Powiedz coś do mikrofonu.

Jeśli zestaw słuchawkowy działa, wokół Twojego obrazka gracza będzie widoczny pierścień.

Rozwiązanie 6: Rozwiąż problemy z połączeniem, korzystając z artykułu Rozwiązanie problemu z grami dla wielu graczy na konsolę Xbox One

Jeśli mimo zmiany kontrolera i zestawu słuchawkowego nadal masz problemy ze słyszeniem innych uczestników rozmowy w grupie lub oni nie słyszą Ciebie, sprawdź swoją łączność, korzystając z artykułu Rozwiązanie problemu z grami dla wielu graczy na konsolę Xbox One.

Rozwiązanie 7: Przetestuj zestaw słuchawkowy za pomocą aplikacji Skype

W celu przetestowania zestawu słuchawkowego możesz użyć aplikacji Skype. Jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do swojego konta.
 2. Wybierz aplikację Skype.
 3. Wybierz pozycję Osoby, a następnie wybierz kontakt Rozmowa testowa Skype.
 4. Wybierz pozycję Połączenie głosowe. Aplikacja Skype podejmie próbę wykonania połączenia głosowego.
 5. W ramach tego połączenia zostanie wyświetlony monit o powiedzenie czegoś do mikrofonu, a następnie aplikacja powtórzy co, to usłyszała.

Jeśli po utworzeniu grupy nadal nie słyszysz znajomych w trybie online, ale słyszysz dźwięk podczas rozmowy w grze lub w innej aplikacji, takiej jak Skype, zobacz Nie można przełączyć się do rozmowy w grupie na konsoli Xbox One.

Jeśli te kroki rozwiązywania problemów nie umożliwiły rozwiązania problemu

Jeśli po wykonaniu tych kroków rozwiązywania problemów zestaw słuchawkowy nadal nie działa, być może trzeba go wymienić. Aby zamówić urządzenie zastępcze, przejdź na stronę Pomoc techniczna dotycząca urządzeń.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z zestawem słuchawkowym dla konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę