Udostępnij tę stronę

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One rozłącza się lub nie można połączyć go z konsolą

Obejrzyj film lub zapoznaj się z poniższymi tematami, aby rozwiązać problemy z kontrolerem bezprzewodowym dla konsoli Xbox One.

Film: Rozwiązywanie problemów z rozłączaniem się kontrolera na konsoli Xbox One

Obejrzyj film Rozwiązywanie problemów z rozłączaniem się kontrolera na konsoli Xbox One. Uwaga Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim.

Tematy

Nie można podłączyć kontrolera dla konsoli Xbox One do konsoli

Jeśli masz trudności z połączeniem kontrolera bezprzewodowego z konsolą, może to wskazywać jeden z następujących problemów:

 • Baterie kontrolera są słabe lub pakiet akumulatorów dla konsoli Xbox One wymaga ładowania.
  • Jeśli baterie kontrolera są słabe, może on działać tylko częściowo, na przykład mogą nie działać wibracje. Taka częściowa funkcjonalność jest zamierzona i ma na celu oszczędzanie energii baterii.
  • Kontroler może mieć wystarczająco dużo energii, aby można było go ponownie włączyć, ale do czasu wymiany baterii będzie się szybko wyłączał.
 • Inne urządzenie bezprzewodowe, takie jak laptop, kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy lub router bezprzewodowy, zakłóca połączenie kontrolera bezprzewodowego z konsolą.
 • Metalowe obiekty, takie jak metalowe przepierzenia, półki lub drzwiczki w szafkach domowego centrum rozrywki, znajdujące się między konsolą a kontrolerem bezprzewodowym mogą zakłócać połączenie kontrolera z konsolą.
 • Podłączono już osiem kontrolerów bezprzewodowych i próbujesz podłączyć kolejny kontroler bezprzewodowy.
 • Sprzęt konsoli Xbox One nie działa prawidłowo.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Wymień baterie lub naładuj pakiet akumulatorów

Jeśli przycisk Xbox na kontrolerze dla konsoli Xbox One świeci, kontroler bezprzewodowy ma zasilanie. Jeśli nie świeci, spróbuj wymienić baterie w kontrolerze, aby zagwarantować zachowanie połączenia kontrolera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Brak zasilania kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One.

Uwaga Poziom naładowania baterii w kontrolerze można sprawdzić, patrząc na wskaźnik poziomu naładowania baterii na ekranie Start. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak sprawdzić poziom naładowania baterii w kontrolerze dla konsoli Xbox One.

Rozwiązanie 2: Wyłącz i włącz zasilanie konsoli

Pełny cykl wyłączenia i włączenia zasilania powoduje pełny ponowny rozruch konsoli. Wykonanie tej czynności nie spowoduje wymazania gier ani danych.

Obejrzyj film powyżej lub wykonaj poniższe kroki, aby wyłączyć i włączyć zasilanie konsoli Xbox One:

 1. Wyłącz konsolę, przytrzymując przez około 10 sekund przycisk Xbox z przodu konsoli.
 2. Ponownie włącz konsolę, naciskając przycisk Xbox na konsoli lub przycisk Xbox na kontrolerze.

Jeśli podczas ponownego uruchamiania konsoli nie jest wyświetlana zielona animacja rozruchowa, ponownie wykonaj te kroki. Pamiętaj, aby trzymać wciśnięty przycisk zasilania tak długo, aż konsola całkowicie się wyłączy.

Uwaga Jeśli konsola działa w trybie Instant-On, wykonanie tych kroków spowoduje całkowite wyłączenie konsoli. Tryb Instant-On, czyli możliwość włączenia konsoli przy użyciu poleceń głosowych, nie zostanie włączony do czasu ponownego uruchomienia konsoli. (Polecenia głosowe nie są obsługiwane we wszystkich krajach).

Rozwiązanie 3: Spróbuj ponownie połączyć kontroler bezprzewodowy z konsolą

Na kontrolerze bezprzewodowym

 1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk łączenia bezprzewodowego, dopóki nie zacznie migać przycisk Xbox .
 2. Ponownie naciśnij przycisk łączenia bezprzewodowego. Kontrolka na przycisku Xbox będzie świecić światłem ciągłym, wskazując, że kontroler bezprzewodowy jest połączony z konsolą.
Dłoń z wysuniętym palcem wskazującym sięga do przycisku łączenia bezprzewodowego z przodu kontrolera dla konsoli Xbox One.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One do konsoli.

Przy użyciu kabla USB

Kontroler bezprzewodowy jest zaprojektowany do działania w charakterze kontrolera przewodowego, gdy jest podłączony do konsoli za pomocą kabla „USB do micro-USB”. Zobacz Podłączanie kabla ładowania w celu używania kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One bez baterii.

Uwaga Jeśli kontroler ma połączenie, gdy jest używany kabel USB, ale traci połączenie po odłączeniu tego kabla (występuje dwu- lub trzysekundowe opóźnienie po odłączeniu kabla), podłącz go ponownie i zobacz, czy jest dostępna aktualizacja kontrolera. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz sekcję Upewnij się, że oprogramowanie kontrolera jest aktualne poniżej.

Jeśli oprogramowanie kontrolera jest aktualne, a kontroler traci połączenie w przypadku używania kabla USB, oznacza to, że kontroler wymaga wymiany. Zobacz sekcję Wymień kontroler poniżej.

Rozwiązanie 4: Odłącz wszystkie podłączone bezprzewodowe kontrolery i zestawy słuchawkowe

Jeśli podłączono już osiem kontrolerów bezprzewodowych, spróbuj odłączyć niektóre lub wszystkie kontrolery bezprzewodowe, przytrzymując wciśnięty przycisk Xbox na danym kontrolerze i wybierając pozycję Kontroler wyłączony. Następnie spróbuj ponownie połączyć kontroler bezprzewodowy. Jeśli nadal nie można połączyć kontrolera z konsolą, może to oznaczać, że kontroler bezprzewodowy wymaga naprawy lub wymiany.

Rozwiązanie 5: Wymień kontroler

Jeśli poprzednie rozwiązania nie umożliwiły połączenia kontrolera z konsolą, kontroler wymaga wymiany. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę Pomoc techniczna dotycząca urządzeń i wybierz pozycję Wymień akcesorium.
 2. Wybierz konsolę Xbox One skojarzoną z kontrolerem lub zarejestrowany osobno kontroler dla konsoli Xbox One.
 3. Wybierz pozycję Kontroler, a następnie wybierz pozycję Dalej.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wypełnić zlecenie serwisowe.

Kontroler nie utrzymuje połączenia z konsolą

Jeśli kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One został połączony z konsolą, ale rozłącza się podczas użytkowania, może to oznaczać jeden z następujących problemów:

 • Kontroler bezprzewodowy był nieaktywny przez co najmniej 15 minut. Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One jest zaprojektowany tak, aby wyłączać się po 15 minutach braku aktywności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One wyłącza się.
 • Baterie kontrolera bezprzewodowego są słabe lub pakiet akumulatorów dla konsoli Xbox One wymaga ładowania.
  • Jeśli baterie kontrolera są słabe, może on działać częściowo, na przykład mogą nie działać wibracje. Taka częściowa funkcjonalność jest zamierzona i ma na celu oszczędzanie energii baterii.
  • Kontroler może mieć wystarczająco dużo energii, aby można było go ponownie włączyć, ale do czasu wymiany baterii będzie się szybko wyłączał.
 • Kontroler jest poza zasięgiem. Kontrolery dla oryginalnej konsoli Xbox One są zaprojektowane do działania w odległości do 6 metrów (19 stóp) od konsoli.
  • Ten zakres można zwiększyć do 9 m, używając konsoli Xbox One S z najnowszym kontrolerem bezprzewodowym dla konsoli Xbox One, który obsługuje protokół Bluetooth.
  • Pamiętaj, że protokół Bluetooth jest używany tylko do łączenia z komputerem.
 • Inne urządzenie bezprzewodowe, takie jak laptop, kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy lub router bezprzewodowy, zakłóca połączenie kontrolera bezprzewodowego z konsolą.
 • Metalowe obiekty, takie jak chromowana pokrywa przednia, metalowe przepierzenia, półki lub drzwiczki w szafkach domowego centrum rozrywki, znajdujące się między konsolą a kontrolerem bezprzewodowym mogą zakłócać połączenie kontrolera bezprzewodowego z konsolą.
 • Sprzęt konsoli Xbox One nie działa prawidłowo.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Zbliż się do konsoli

Zasięg kontrolera bezprzewodowego to maksymalnie 6 metrów (19 stóp), ale czynniki środowiskowe, takie jak ściany i zakłócenia bezprzewodowe emitowane przez inne urządzenia, mogą zmniejszać jego zasięg.

Upewnij się, że kontroler ogólnie jest skierowany w stronę przodu konsoli. Wydajność kontrolera może się zmienić, jeśli będzie on skierowany w stronę boku konsoli lub jeśli konsola będzie znajdować się w obszarze zamkniętym, takim jak szafka.

Rozwiązanie 2: Wymień baterie lub naładuj pakiet akumulatorów

Jeśli przycisk Xbox na kontrolerze dla konsoli Xbox One świeci, kontroler bezprzewodowy ma zasilanie. Jeśli przycisk Xbox na kontrolerze nie świeci, spróbuj wymienić baterie w kontrolerze, aby zagwarantować zachowanie połączenia kontrolera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Brak zasilania kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One.

Uwaga Kontroler może mieć wystarczająco dużo energii, aby można było go ponownie włączyć, ale do czasu wymiany baterii będzie się szybko wyłączał. Poziom naładowania baterii w kontrolerze można sprawdzić, patrząc na wskaźnik poziomu naładowania baterii na ekranie Start. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak sprawdzić poziom naładowania baterii w kontrolerze dla konsoli Xbox One.

Rozwiązanie 3: Wyłącz i włącz zasilanie konsoli

Pełny cykl wyłączenia i włączenia zasilania powoduje pełny ponowny rozruch konsoli. Wykonanie tej czynności nie spowoduje wymazania gier ani danych.

Obejrzyj film powyżej lub wykonaj poniższe kroki, aby wyłączyć i włączyć zasilanie konsoli Xbox One:

 1. Wyłącz konsolę, przytrzymując przez około 10 sekund przycisk Xbox z przodu konsoli.
 2. Ponownie włącz konsolę, naciskając przycisk Xbox na konsoli lub przycisk Xbox na kontrolerze.

Jeśli podczas ponownego uruchamiania konsoli nie jest wyświetlana zielona animacja rozruchowa, ponownie wykonaj te kroki. Pamiętaj, aby trzymać wciśnięty przycisk zasilania tak długo, aż konsola całkowicie się wyłączy.

Uwaga Jeśli konsola działa w trybie zasilania Instant-On, wykonanie tych kroków spowoduje całkowite wyłączenie konsoli. Tryb Instant-On, czyli możliwość włączenia konsoli przy użyciu poleceń głosowych, nie zostanie włączony do czasu ponownego uruchomienia konsoli. (Polecenia głosowe nie są obsługiwane we wszystkich krajach).

Rozwiązanie 4: Spróbuj ponownie połączyć kontroler bezprzewodowy z konsolą

Na kontrolerze bezprzewodowym

 1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk łączenia bezprzewodowego, dopóki nie zacznie migać przycisk Xbox .
 2. Ponownie naciśnij przycisk łączenia bezprzewodowego. Kontrolka na przycisku Xbox będzie świecić światłem ciągłym, wskazując, że kontroler bezprzewodowy jest połączony z konsolą.
Dłoń z wysuniętym palcem wskazującym sięga do przycisku łączenia bezprzewodowego z przodu kontrolera dla konsoli Xbox One.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie kontrolera bezprzewodowego do konsoli Xbox One.

Przy użyciu kabla USB

Kontroler bezprzewodowy jest zaprojektowany do działania w charakterze kontrolera przewodowego, gdy jest podłączony do konsoli za pomocą kabla „USB do micro-USB”. Zobacz Podłączanie kabla ładowania w celu używania kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One bez baterii.

Rozwiązanie 5: Usuń przedmioty znajdujące się między kontrolerem bezprzewodowym a konsolą

Kontroler bezprzewodowy działa w odległości do 6 metrów (19 stóp) od konsoli. Jednak przedmioty znajdujące się między kontrolerem bezprzewodowym a konsolą mogą ograniczać jego zasięg. Również urządzenia używające technologii bezprzewodowej (np. telefony komórkowe) mogą zakłócać działanie kontrolera bezprzewodowego. Usuń lub przenieś następujące przedmioty lub urządzenia bezprzewodowe, które mogą zakłócać działanie kontrolera bezprzewodowego lub konsoli:

 • Laptopy
 • Kuchenki mikrofalowe
 • Telefony bezprzewodowe
 • Routery bezprzewodowe
 • Metalowe przepierzenia, półki lub drzwiczki w szafce domowego centrum rozrywki

Rozwiązanie 6: Upewnij się, że oprogramowanie kontrolera jest aktualne

Jeśli oprogramowanie kontrolera nie jest aktualne, może to oznaczać, że nie zainstalowano ważnych aktualizacji oprogramowania, w tym najnowszego oprogramowania układowego kontrolera. Aby zaktualizować oprogramowanie kontrolera, wykonaj następujące kroki:

 1. Nawiąż połączenie z usługą Xbox Live.
 2. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia.
 4. Wybierz pozycję Sensor Kinect i urządzenia.
 5. Wybierz pozycję Urządzenia i akcesoria.
 6. Wybierz swój kontroler.
 7. Jeśli będzie dostępna aktualizacja, będzie możliwe wybranie pozycji Aktualizuj. Brak dostępnej aktualizacji będzie oznaczał, że oprogramowanie kontrolera jest aktualne.
 8. Jeśli kontroler wymaga aktualizacji, podłącz kabel USB do kontrolera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać aktualizację.
 9. Zostanie wyświetlony ekran postępu aktualizacji.
 10. Po zakończeniu aktualizacji odłącz kabel USB. Jeśli masz dodatkowe kontrolery do zaktualizowania, możesz podłączać je po kolei, wybierać na ekranie przycisk Zaktualizuj następny kontroler, a następnie wykonywać odpowiednie kroki.
  W przeciwnym razie wybierz pozycję Zakończ.
 11. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze bezprzewodowym, aby go włączyć.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu z rozłączaniem kontrolera, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 7: Odłącz wszystkie akcesoria USB

Odłącz wszystkie akcesoria USB podłączone do konsoli (w tym nadajniki bezprzewodowe, napędy flash, inne kontrolery przewodowe itp.), a następnie spróbuj ponownie użyć kontrolera. Może być konieczne ponowne uruchomienie konsoli.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu z rozłączaniem kontrolera, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 8: Spróbuj użyć innego kontrolera

Jeśli masz inny kontroler, spróbuj odtworzyć problem z rozłączaniem, używając innego kontrolera. Upewnij się, że w kontrolerze znajdują się nowe baterie i że jest on podłączony do konsoli. Pograj przez dłuższy czas, aby dokładnie przetestować drugi kontroler.

Masz pytania dotyczące naprawy lub gwarancji? Zobacz Często zadawane pytania dotyczące gwarancji i rejestracji konsoli Xbox.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One rozłącza się lub nie można połączyć go z konsolą”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę