Aplikacja Dev Mode Activation — często zadawane pytania

Omówienie

Masz pytanie dotyczące aplikacji Dev Mode Activation? Przejrzyj odpowiedzi na typowe pytania.

Na tej stronie

Tematy

Jak włączyć tryb Deweloper na swojej dostępnej w sprzedaży detalicznej konsoli Xbox One?

Pobierz na swoją konsolę Xbox One aplikację Dev Mode Activation ze sklepu Store i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule Aktywacja trybu Deweloper konsoli Xbox One.

Uczestniczę w programie Xbox One Preview. Czy mogę pobrać aplikację Dev Mode Activation?

Jeśli uczestniczysz w programie Xbox One Preview, musisz zakończyć swoje uczestnictwo, aby móc korzystać z tej aplikacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wersji zapoznawczych aktualizacji, możesz z tego zrezygnować w aplikacji Xbox Preview Dashboard.

Poniżej opisano, jak usunąć konsolę z programu Xbox Preview:

  1. Otwórz aplikację Xbox Preview Dashboard.
  2. Wybierz pozycję Registration (Rejestracja).
  3. W obszarze Manage flights (Zarządzaj pakietami testowymi) wybierz pozycję Change (Zmień).

    Uwaga Jeśli masz zarejestrowanych w programie kilka konsol, możesz zmienić ich stany, używając polecenia Manage other consoles (Zarządzaj innymi konsolami).

  4. W obszarze Manage programs (Zarządzaj programami) wybierz pozycję Remove (Usuń), a następnie wybierz pozycję Submit (Prześlij). Zostanie wyświetlony monit o wybranie przyczyny rezygnacji.

Jeśli wystąpią jakieś problemy, napisz na prywatne fora Xbox Early Access, aby uzyskać pomoc.

Uwaga Przetwarzanie żądania usunięcia z programu Preview będzie trwało jeden dzień roboczy. Do tego czasu nie będziesz w stanie pobrać aplikacji, a konsola będzie mieć stanPending (Oczekująca).

Co zrobić, jeśli nie mam konta w witrynie Centrum deweloperów?

Musisz mieć konto w witrynie Centrum deweloperów, aby móc aktywować aplikację Dev Mode Activation na konsoli. Utworzenie konta w witrynie Centrum deweloperów jest płatne. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę dev.windows.com/pl-pl/registration/AccountInfo, na której możesz utworzyć konto w witrynie Centrum deweloperów.

Ilu czasu od zakończenia procesu aktywacji będę czekać na możliwość używania aplikacji Dev Mode Activation?

Pełny dostęp do aplikacji Dev Mode Activation powinien być możliwy w ciągu kilku minut od zakończenia aktywacji. Czasami jednak proces przetwarzania może trwać nieco dłużej.

Dlaczego nie mogę połączyć się z moją konsolą Xbox One za pomocą programu Visual Studio?

Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z konsolą Xbox One za pomocą programu Visual Studio, być może konsola działa w trybie Detaliczny, a nie Deweloper. Gdy konsola Xbox One działa w trybie Detaliczny, nie można połączyć się z nią za pomocą programu Visual Studio.

Aby sprawdzić, w jakim trybie działa konsola, naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie przewiń w prawo do ekranu Strona główna dewelopera. Jeśli na ekranie jest widoczna zawartość usługi Gold/Live, a nie ekran Strona główna dewelopera, oznacza to, że konsola działa w trybie Detaliczny. Aby przełączyć się do trybu Deweloper, uruchom aplikację Dev Mode Activation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie błędów wdrożenia.

Jak przełączać się między trybami Detaliczny i Deweloper?

Aby dowiedzieć się więcej o trybach Detaliczny i Deweloper, zobacz stronę Aktywacja trybu Deweloper konsoli Xbox One.

Czy po aktywacji trybu Deweloper moje gry i aplikacje nadal będą działać?

Nie. Gdy jest włączony tryb Deweloper, gry i aplikacje nie działają. Aby grać w gry i używać aplikacji, możesz przełączyć się z trybu Deweloper do trybu Detaliczny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Aktywacja trybu Deweloper konsoli Xbox One.

Uwaga Aktualizacja Xbox Developer Preview System Update zawiera eksperymentalne oprogramowanie, które nie jest jeszcze gotowe do wydania. Oznacza to, że niektóre popularne gry i aplikacje nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami, a ponadto czasami może dochodzić do zawieszeń konsoli i utraty danych.

Dlaczego moje gry i aplikacje nie działają?

Jeśli Twoje gry i aplikacje nie działają lub nie masz dostępu do usług Sklep Store, Społeczność, OneGuide i Xbox Live, Twoja konsola prawdopodobnie działa w trybie Deweloper. Aby sprawdzić, w jakim trybie działa konsola, naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, wybierz pozycję Start, a następnie przewiń w prawo na ekranie Start do pozycji Strona główna dewelopera. Jeśli na ekranie jest widoczna zawartość usługi Gold/Live, a nie ekran Strona główna dewelopera, oznacza to, że konsola działa w trybie Detaliczny.

Aby grać w gry, przełącz się z powrotem do trybu Detaliczny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz stronę Aktywacja trybu Deweloper konsoli Xbox One.

Czy stracę swoje gry/aplikacje lub zapisane zmiany po wyłączeniu/usunięciu trybu Deweloper z konsoli?

Jeśli zrezygnujesz z uczestnictwa w programie Developer Preview, konieczne będzie zresetowanie Twojej konsoli Xbox One do ustawień fabrycznych. Zresetowanie do ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie całej zawartości konsoli. Jeśli tak się stanie, trzeba będzie ponownie zainstalować wszystkie gry i aplikacje. Jeśli grano w gry w trybie online, Twój profil Xbox, osiągnięcia w grach, wynik gracza oraz awatar są zapisane i nie zostaną utracone.

Czy będę mieć możliwość opublikowania mojej aplikacji?

To wydanie nie umożliwia publikowania aplikacji użytkowników. Publikowanie aplikacji będzie możliwe po zainstalowaniu kolejnego wydania. To wydanie ma na celu umożliwienie deweloperom rozpoczęcia korzystania z narzędzi deweloperskich, co pozwoli im napisać kod aplikacji przed wydaniem finalnej wersji produktu.

Jak zrezygnować z uczestnictwa w programie Developer Preview?

Zobacz temat Dezaktywacja trybu Deweloper konsoli Xbox One, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji z udziału w programie Developer Preview.

Sprzedałem/sprzedałam swoją konsolę Xbox One, ale pozostała ona w trybie Deweloper. Jak można zdezaktywować tryb Deweloper?

Jeśli nie masz już dostępu do swojej konsoli Xbox One, możesz zdezaktywować ten tryb w witrynie Centrum deweloperów systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dezaktywowanie konsoli za pośrednictwem witryny Centrum deweloperów systemu Windows w artykule Dezaktywacja trybu Deweloper konsoli Xbox One.

Co zrobić, jeśli po rezygnacji z udziału w programie Developer Preview konsola dalej działa w trybie Deweloper?

Jeśli po rezygnacji z udziału w programie Developer Preview konsola nadal działa w trybie Deweloper, przejdź na ekran Strona główna dewelopera i naciśnij przycisk Wyłącz tryb Deweloper. Spowoduje to ponowny rozruch konsoli i uruchomienie jej w trybie Detaliczny. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Aktywacja trybu Deweloper konsoli Xbox One.

Czy mogę opublikować swoją aplikację?

Publikowanie aplikacji za pośrednictwem witryny Centrum deweloperów będzie możliwe w dalszej części tego roku. Aplikacje platformy Universal Windows (UWP) tworzone i testowane na detalicznej wersji konsol Xbox One będą podlegać procesowi przeglądu i publikacji, jakiemu podlegają obecnie aplikacje dla systemu Windows, przy czym dodatkowo będzie sprawdzana ich zgodność ze standardami dotyczącymi konsol Xbox One.

Czy mogę opublikować swoją grę?

Za pomocą platformy UWP i konsoli Xbox One działającej w trybie Deweloper możesz tworzyć i testować gry na konsolę Xbox One. Aby publikować gry platformy UWP, musisz zarejestrować się na stronie ID@Xbox.

Strona ID@Xbox umożliwia deweloperom pełny dostęp w ich grach do interfejsów API usługi Xbox Live, w tym wyniku gracza i osiągnięć, a także możliwość korzystania z funkcji trybu dla wielu graczy na różnych urządzeniach i zapisywania gier w chmurze oraz wszystkich funkcji usługi Xbox Live dostępnych na konsoli Xbox One. Korzystając ze strony ID@Xbox, można także uzyskać dostęp do zestawów dla deweloperów gier na konsolę Xbox One, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie potencjału sprzętu konsoli Xbox One.

Czy cały interfejs API platformy UWP będzie dostępny na konsoli Xbox?

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji interfejsu API platformy UWP dostępnych dla konsoli Xbox One, zobacz stronę Znane problemy dotyczącą tego wydania w wersji zapoznawczej.

Czy standardowe aparaty gier będą działać?

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących działania standardowych aparatów gier, zobacz stronę Znane problemy dotyczącą tego wydania w wersji zapoznawczej.

Jakie możliwości i zasoby systemu będą dostępne dla gier platformy UWP na konsoli Xbox One?

Aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych możliwości i zasobów systemu, zobacz Zasoby systemu dla aplikacji i gier platformy UWP na konsoli Xbox One.

Gdzie mogę znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące używania ekranu Strona główna dewelopera na konsoli Xbox One?

Aby dowiedzieć się więcej o uruchamianiu i używaniu ekranu Strona główna dewelopera, zobacz Wprowadzenie do narzędzi dla konsoli Xbox One.

Gdzie się udać, jeśli będę mieć dodatkowe pytania lub będzie mi potrzebna pomoc techniczna?

Aby uzyskać dodatkową pomoc lub odpowiedzi na pytania, zobacz Aplikacje platformy UWP dla konsoli Xbox — często zadawane pytania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aplikacje UWP na konsolę Xbox — znane problemy oraz forum Tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows.

Powiązane problemy

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Aplikacja Dev Mode Activation — często zadawane pytania”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?