Aplikacja Discover Languages by Rosetta Stone dla konsoli Xbox One

Aplikacja Discover Languages by Rosetta Stone umożliwia korzystanie z wirtualnego środowiska, w którym zawsze jesteś w centrum akcji. W tym środowisku możesz przenosić się do interesujących Cię lokalizacji i interakcyjnie kontaktować się z różnymi postaciami i obiektami, używając nowego języka. Kontynuując eksplorację i konwersację, zdobędziesz umiejętności oraz pewność siebie, które umożliwią Ci przejście na następny poziom. Oprócz konwersacji w realnym świecie, będziesz mieć możliwość korzystania z gier, tłumaczeń i modułów szkoleniowych, dzięki którym będziesz robić postępy w nauce. Aplikacja jest przeznaczona dla osób uczących się języka hiszpańskiego i angielskiego.
Uzyskiwanie nowych gier, filmów i aplikacji za pomocą konsoli Xbox One
Informacje, jak kupować filmy, programy telewizyjne, gry, aplikacje i inną zawartość za pomocą konsoli Xbox One.
„Mam problem z niską jakością streamowania na konsoli Xbox One”.
Informacje dotyczące rozwiązań, które warto wypróbować, jeśli możesz połączyć konsolę Xbox One z usługą Xbox Live, ale jakość streamowania jest niska.
Zarządzanie prywatnością i bezpieczeństwem w trybie online na konsoli Xbox One
Chcesz uniemożliwić dzieciom oglądanie zawartości przeznaczonej dla osób dorosłych na konsoli Xbox One bez Twojej zgody i mieć pewność, że będą mogły bezpiecznie używać konsoli bez Twojego nadzoru? Dowiedz się, jak używać ustawień prywatności i bezpieczeństwa w trybie online konsoli Xbox One, aby określić, jakie filmy i programy telewizyjne można oglądać za pośrednictwem usługi Xbox Live.
Limity dotyczące zawartości, gdy do konsoli Xbox One jest zalogowana osoba dorosła i dziecko
Informacje na temat zachowania ograniczeń dotyczących zawartości w sytuacji, gdy do konsoli Xbox One są równocześnie zalogowani osoba dorosła i dziecko.
Obraz z konsoli Xbox One jest rozmyty
Informacje, jak uzyskać możliwie najlepszą jakość obrazu z konsoli Xbox One.
Pełna lista artykułów pomocy technicznej dotyczących aplikacji
Więcej informacji na temat instalowania i używania aplikacji na konsoli Xbox One oraz rozwiązywaniu związanych z nimi problemów.

Instrukcja

Wszystkie informacje podane w tej sekcji zostały dostarczone przez aplikację Discover Languages by Rosetta Stone na konsolę Xbox One. Możesz także uzyskać dostęp do tych informacji na konsoli, mówiąc „Xbox, help” (Xbox, pomoc), gdy jest otwarta ta aplikacja.
Podręcznik do tej aplikacji jest aktualnie niedostępny. Aby uzyskać pomoc, powiedz „Xbox, Help” (Xbox, pomoc), gdy jest otwarta ta aplikacja, albo naciśnij przycisk Menu na kontrolerze bezprzewodowym dla konsoli Xbox One, a następnie wybierz pozycję Pomoc. Możesz też przejść do witryny sieci web tej aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Aplikacja Discover Languages by Rosetta Stone dla konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?