Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z aplikacją Filmy i TV na konsoli Xbox One

Jeśli masz problem z używaniem aplikacji Filmy i TV na konsoli Xbox One, może on być związany z błędem aplikacji lub ustawieniem konsoli.

Uwaga Jeśli są widoczne jakieś alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Telewizja, muzyka i wideo: sprawne
2018-12-13T08:52:29.9834586+00:00

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Wykonaj uaktualnienie do najnowszej wersji oprogramowania konsoli Xbox

Aplikacja Filmy i TV została ostatnio zaktualizowana, tak aby działała w najnowszej wersji oprogramowania konsoli Xbox. Musisz używać tej wersji oprogramowania, aby móc nadal korzystać z aplikacji Filmy i TV na konsoli.

Aby sprawdzić, czy masz najnowszą wersję oprogramowania:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie przewiń w dół do pozycji Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 3. Przewiń w dół do pozycji System, a następnie wybierz pozycję Dane konsoli i aktualizacje.

Jeśli będzie widoczne pole „Brak dostępnej aktualizacji”, będzie to oznaczać, że używasz najnowszej wersji oprogramowania konsoli Xbox. Jeśli będzie widoczna opcja uaktualnienia, wybierz ją, aby kontynuować i wykonać uaktualnienie.

Uwaga W trakcie aktualizacji konsoli wszystkie otwarte gry i aplikacje zostaną zamknięte.

Rozwiązanie 2: Usuń zduplikowane wersje aplikacji Filmy i TV

Jeśli wykonano uaktualnienie do najnowszej wersji oprogramowania konsoli Xbox i są widoczne zduplikowane kafelki aplikacji Filmy i TV, możesz wykonać poniższe kroki, aby usunąć starszą wersję.

Najpierw uruchom jedną z wersji aplikacji Filmy i TV.

Jeśli zobaczysz komunikat informujący, że jest potrzebna aktualizacja, będzie to oznaczać, że została uruchomiona starsza wersja aplikacji. Aby usunąć tę wersję:

 1. Wybierz pozycję Anuluj na ekranie aktualizacji.
 2. Na liście aplikacji wybierz kafelek uprzednio uruchomionej aplikacji Filmy i TV, a następnie naciśnij przycisk Menu .
 3. Wybierz pozycję Opcje aplikacji i na następnym ekranie wybierz pozycję Odinstaluj wszystko.

Po odinstalowaniu aplikacji możesz ukryć kafelek widoczny w sekcji Do instalacji w obszarze Gry i aplikacje. W tym celu wyróżnij ten kafelek i naciśnij przycisk Menu , a następnie wybierz pozycję Ukryj na liście.

Jeśli aplikacja Filmy i TV została uruchomiona i nie była wymagana aktualizacja, oznacza to, że jest to najnowsza wersja aplikacji. Wykonaj powyższe kroki, aby odinstalować i usunąć starszą wersję aplikacji.

Rozwiązanie 3: Przetestuj usługę Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie przewiń w dół do pozycji Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Sieć, a następnie wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 4. W obszarze Rozwiązywanie problemów wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe.
  • Jeśli możesz nawiązać połączenie z usługą Xbox Live, oznacza to, że nie występują problemy z łącznością konsoli.
  • Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z usługą Xbox Live, test połączenia pokaże Ci:
   • Gdzie w procesie nawiązywania połączenia występuje błąd.
   • Jakiego rodzaju jest to błąd.

Zapisz te informacje, a następnie wypróbuj rozwiązanie problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 4: Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację

Wykonanie poniższych kroków umożliwia odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji Filmy i TV. Wykonanie tych kroków nie spowoduje usunięcia kolekcji filmów.

 1. Aby powrócić na ekran Start, naciśnij przycisk Xbox w celu otwarcia przewodnika, a następnie wybierz pozycję Start.
 2. Przewiń w prawo i wybierz pozycję Gry i aplikacje.
 3. Przewiń w dół do pozycji Aplikacje, a następnie wyróżnij kafelek Filmy i TV.
 4. Naciśnij przycisk Menu na kontrolerze i wybierz pozycję Odinstaluj.
 5. Na ekranie potwierdzenia wybierz pozycję Odinstaluj wszystko.
 6. Uruchom ponownie konsolę: Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie przewiń w dół do pozycji Ustawienia i wybierz pozycję Uruchom konsolę ponownie. Na ekranie potwierdzenia wybierz pozycję Tak.
 7. Po ponownym uruchomieniu konsoli przewiń w prawo do obszaru Sklep, a następnie przewiń w dół i wybierz pozycję Przeglądaj filmy.
 8. Na stronie Sklep przewiń w dół i wybierz pozycję Moje filmy i TV.
 9. Wybierz pozycję Zainstaluj, aby pobrać i zainstalować aplikację Filmy i TV.

Rozwiązanie 5: Usuń swój profil i pobierz go ponownie

Aby usunąć profil, który mógł zostać uszkodzony, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie przewiń w dół do pozycji Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 3. W obszarze Konto wybierz pozycję Usuń konta.
 4. Zaznacz konto, które chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Aby pobrać swój profil Xbox, wykonaj poniższe kroki:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie przewiń w górę do pozycji Zaloguj się.
 2. Wybierz pozycję Dodaj i zarządzaj, a następnie wybierz pozycję Dodaj nową osobę.
 3. Wpisz adres e-mail i hasło do konta Microsoft.
 4. W razie potrzeby przeczytaj Warunki użytkowania oraz Zasady zachowania poufności informacji, a następnie wybierz pozycję Akceptuję, aby kontynuować.
 5. Przejrzyj ustawienia prywatności określone dla Twojego konta, a następnie wybierz pozycję Dalej.
 6. Wybierz preferencje logowania i zabezpieczeń.
 7. Wybierz obrazek gracza, a następnie kliknij pozycję Dalej.
 8. Wybierz kolor ekranu Start, a następnie wybierz pozycję Dalej.
 9. Aby po zakończeniu powrócić na ekran Start, naciśnij przycisk Xbox w celu otwarcia przewodnika, a następnie wybierz pozycję Start.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z aplikacją Filmy i TV na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę