Jak rozwiązywać problemy z odtwarzaniem dysku na konsoli Xbox One

Jeśli dysk nie jest ładowany lub odtwarzany na konsoli Xbox One, spróbuj zastosować rozwiązania opisane na tej stronie.

Uwaga Ta strona nie dotyczy konsoli Xbox One S All-Digital Edition, która nie jest wyposażona w stację dysków optycznych.

Na tej stronie

Niektóre dyski są odtwarzane, ale inne powodują błąd

Jeśli masz problem z konkretnym dyskiem, a inne dyski działają prawidłowo, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Ważna uwaga dla klientów z Ameryki Północnej i Europy Stan na dzień 2016-09-21. Jeśli problemy dotyczą odtwarzania dysków Blu-ray UHD (Ultra High Definition) na konsoli Xbox One S:

Konsola Xbox One S spełnia wszystkie wymagania związane z odtwarzaniem dysków Blu-ray Ultra HD, ale wiadomo, że pewna liczba filmów na dyskach Blu-ray 4K Ultra HD, które zostały wyprodukowane na początku maja 2016 roku, może nie być odtwarzana na konsoli Xbox One S. Ten problem został już rozwiązany, ale jeśli masz problemy podczas odtwarzania filmu z dysku Blu-ray 4K Ultra HD, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta wydawcy filmu, aby uzyskać pomoc. Pamiętaj, że w celu rozwiązania tego konkretnego problemu z dyskiem nie jest konieczna naprawa ani aktualizacja konsoli. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w tej sprawie skontaktuj się z pomocą techniczną Xbox.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że dysk jest czysty i nie jest uszkodzony

Wyczyść dysk za pomocą miękkiej, czystej, lekko zwilżonej szmatki. Trzymaj dysk za krawędzie, nie dotykając górnej ani dolnej powierzchni.

Dłoń trzymająca dysk za krawędź.
Dłoń czyszcząca szmatką dysk oraz strzałki wskazujące od środka dysku na zewnątrz.

Rozwiązanie 2: Spróbuj odtworzyć dysk na innej konsoli Xbox One

Odtworzenie dysku na innej konsoli Xbox One pomoże w ustaleniu, czy problem dotyczy tego dysku, czy stacji dysków konsoli. Wypróbuj dysk na konsoli znajomego lub w lokalnym sklepie, w którym można przetestować dysk.

Jeśli dysk działa na innej konsoli Xbox One, przejdź do sekcji Żaden z moich dysków nie jest odtwarzany lub mój dysk nie jest rozpoznawany po włożeniu.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że aplikacja odtwarzacza dysków Blu-ray została zainstalowana pomyślnie

Jeśli możesz odtwarzać dyski z grami, ale nie dyski CD, DVD i Blu-ray, upewnij się, że aplikacja odtwarzacza dysków Blu-ray została pomyślnie zainstalowana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie i konfigurowanie aplikacji odtwarzacza dysków Blu-ray i DVD na konsoli Xbox One.

Rozwiązanie 4: Upewnij się, że dysk DVD lub Blu-ray pochodzi z tego samego regionu, w którym kupiono konsolę

Zobacz Obsługiwane regiony i formaty filmów Blu-ray i DVD na konsoli Xbox One, aby uzyskać więcej informacji.

Rozwiązanie 5: Wymień grę

Jeśli żadne z poprzednich rozwiązań nie umożliwiło rozwiązania problemu i nadal nie możesz odtworzyć konkretnego dysku, przejdź na stronę Wymiana dysku z grą na konsolę Xbox One, aby dowiedzieć się, jak wymienić grę firmy Microsoft. W przypadku gry wydanej przez firmę inną niż Microsoft skontaktuj się z wydawcą gry, aby zapoznać się z jego zasadami wymiany gier.

Ważne Jeśli nie możesz uruchomić żadnej gry lub dysku, przejrzyj poniższą sekcję. Te informacje pomogą Ci uniknąć niepotrzebnej wymiany dysku.

Żaden z moich dysków nie jest odtwarzany lub mój dysk nie jest rozpoznawany po włożeniu

Wypróbuj poniższe rozwiązania, jeśli nie jest odtwarzany żaden dysk lub konsola nie rozpoznaje włożonego dysku. Jeśli na ekranie Start konsoli Xbox jest wyświetlany monit o włożenie dysku, mimo że dysk został już włożony, oznacza to, że konsola nie rozpoznaje dysku. W takich sytuacjach mogą występować dwa problemy:

  • Ustawienia trybu zasilania Instant-on mogą na niektórych konsolach uniemożliwiać odczytywanie dysków.
  • Stacja dysków konsoli wymaga serwisu.

Rozwiązanie 1: Jeśli używasz trybu zasilania Instant-on, zmień tryb zasilania, a następnie wyłącz i ponownie włącz konsolę

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > Zasilanie i uruchamianie > Tryb zasilania i uruchamianie.
  3. Wybierz pozycję Tryb zasilania, a następnie wybierz pozycję Oszczędzanie energii.
  4. Wyłącz i ponownie włącz konsolę, przytrzymując przez około 10 sekund przycisk Xbox na konsoli. Gdy konsola całkowicie się wyłączy, naciśnij jeszcze raz przycisk Xbox na konsoli, aby uruchomić ją ponownie.
  5. Spróbuj ponownie odtworzyć dysk. Zaczekaj kilka sekund, aby zobaczyć, czy konsola go rozpozna. Jeśli konsola może teraz odczytać dysk, prawdopodobnie można powrócić do trybu zasilania Instant-on.

Wykonaj powyższe kroki, jeśli problem wystąpi ponownie.

Rozwiązanie 2: Zgłoś konieczność naprawy

Jeśli poprzednie rozwiązanie nie umożliwiło rozwiązania problemu, konsola wymaga naprawy. Przejdź na stronę Serwis i naprawa urządzeń, aby przesłać zlecenie serwisowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub akcesorium do serwisu.

Mój dysk ładuje się, ale nie chce się zainstalować

Jeśli masz problemy z dyskiem z grą, który się ładuje, ale nie instaluje, zobacz Proces instalacji zatrzymuje się na poziomie 0% lub zbliżonym podczas instalowania gry na konsolę Xbox One z dysku.

Jeśli dysk jest ładowany, ale konsola go nie rozpoznaje (konsola wyświetla monit o włożenie dysku, mimo że został on już włożony), zobacz poprzednią sekcję Żaden z moich dysków nie jest odtwarzany lub mój dysk nie jest rozpoznawany po włożeniu.

Jeśli nadal masz problemy z zainstalowaniem gry z dysku, zobacz sekcję „Często zadawane pytania” w artykule Jak instalować gry na konsoli Xbox One.

Gra ulega awarii i następuje powrót do ekranu Start

Jeśli gra jest ładowana pomyślnie i możesz zacząć grać, problem najprawdopodobniej nie jest związany ze stacją dysków konsoli. Sprawdź, czy dysk nie jest porysowany. Jeśli nie jest, być może znajdziesz pomocne informacje w artykule Rozwiązanie problemu z blokowaniem gier na konsolę Xbox One.

Mój dysk jest zablokowany i nie mogę go wyjąć

Jeśli dysk zablokował się w konsoli, zobacz Ręczne wysuwanie dysku z konsoli Xbox One.

Chcę wymienić dysk z grą na konsolę Xbox One

Wykonaj poprzednie kroki rozwiązywania problemów, aby upewnić się, że potrzebujesz nowego dysku, a nie naprawy konsoli. Jeśli po przeczytaniu tej strony ustalisz, że dysk wymaga wymiany, zobacz Wymiana dysku z grą na konsolę Xbox One.

Moja konsola wydaje zgrzytliwy dźwięk po włożeniu dysku lub podczas odtwarzania dysku

Jeśli po włożeniu dysku lub w trakcie jego odtwarzania słyszysz zgrzytliwy dźwięk, konsola może wymagać serwisu. Przejdź na stronę Serwis i naprawa urządzeń, aby przesłać zlecenie serwisowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oddawanie konsoli Xbox lub akcesorium do serwisu.

Uwaga Jeśli masz problemy związane z dyskiem, upewnij się, że konsola jest ustawiona poziomo na płaskiej, stabilnej powierzchni. Konsola nie jest przeznaczona do działania w pionie, ponieważ mogłoby to mieć negatywny wpływ na działanie stacji dysków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak ustawić konsolę Xbox One.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak rozwiązywać problemy z odtwarzaniem dysku na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?