Czy mój telewizor i konsola Xbox obsługują rozdzielczość 4K i tryb HDR?

Aby sprawdzić, czy telewizor obsługuje rozdzielczość 4K i format HDR (standard zakresu dynamiki obrazu), obejrzyj pudełko lub przejrzyj dokumentację telewizora. Różni producenci używają różnych nazw.

  • Nazwy rozdzielczości 4K: 4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, SUHD TV, Ultra HD, Ultra UDTV, 2160p
  • Rozdzielczości lub tryby: 3840 x 2160 przy częstotliwości 24 Hz, 50 Hz lub 60 Hz
  • Nazwy formatu HDR: HDR10, Dolby Vision. W zależności od telewizora może być używana nazwa HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD Deep Color.

Nawet w przypadku telewizorów obsługujących rozdzielczość 4K i tryb HDR niektóre wejścia mogą obsługiwać tylko niższe rozdzielczości. Przejrzyj podręcznik dołączony do telewizora, aby sprawdzić, które wejście będzie najlepsze dla konsoli Xbox.

Pamiętaj, że w celu korzystania z rozdzielczości 4K i formatu HDR może być konieczne dostosowanie ustawień telewizora lub zaktualizowanie jego oprogramowania układowego. HDR10 to domyślny format HDR dla konsol Xbox One X i Xbox One S. Niektóre aplikacje wideo obsługują także format Dolby Vision. Większość telewizorów obsługujących format Dolby Vision obsługuje też format HDR10, więc aby maksymalnie wykorzystać możliwości i zalety formatu HDR, włącz oba te formaty na swojej konsoli Xbox. Jeśli jednak Twój telewizor obsługuje format Dolby Vision, ale nie HDR10, Twoja konsola Xbox będzie emitować obraz w formacie HDR tylko podczas wyświetlania aplikacji używających formatu Dolby Vision.

Aby ustalić, czy Twój telewizor obsługuje format Dolby Vision na konsoli Xbox, sprawdź na konsoli ustawienie TV 4K — szczegóły (Ustawienia > Wyświetlanie i dźwięk > Wyjście wideo > TV 4K — szczegóły) lub przejrzyj listę opracowaną przez organizację Dolby.

Uwaga Plik wskazywany przez ten link jest dostępny tylko w języku angielskim.

Aby ustalić, czy konsola Xbox obsługuje rozdzielczość 4K, sprawdź, czy jest to konsola Xbox One X lub Xbox One S:

  1. Jeśli w konsoli Xbox znajduje się dysk, wyjmij go. (Uwaga Nie dotyczy to konsoli Xbox One S All-Digital Edition).
  2. Spójrz na tył konsoli Xbox. Po prawej stronie w pobliżu portu sieciowego powinna znajdować się nalepka z napisem „Xbox One X” lub „Xbox One S”.
  3. Jeśli nie ma nalepki: Sprawdź, czy na spodzie konsoli znajduje się nalepka z napisem „Xbox One Console”. Jeśli po nazwie „Xbox One” nie znajduje się litera „X” lub „S”, konsola Xbox nie obsługuje rozdzielczości 4K.

Jeśli telewizor i konsola Xbox obsługują rozdzielczość 4K, w obszarze ustawień konsoli Xbox znajdują się dokładniejsze informacje na temat funkcji obsługiwanych przez telewizor. Naciśnij przycisk Xbox  w celu otwarcia przewodnika, wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > Wyświetlanie i dźwięk, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia zaawansowane wideo > TV 4K — szczegóły.

Poniżej przedstawiono dodatkowe informacje dotyczące widocznych tam ustawień.

Rozdzielczość telewizora

Sprawdza, czy Twój telewizor może wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K UHD przy częstotliwości 60 Hz. Jest to wymagane do skalowania wyświetlania systemu, gier i niektórych aplikacji do rozdzielczości 4K. Innymi słowy umożliwia konsoli działanie w rozdzielczości 4K cały czas, niezależnie od zawartości ekranu.

Rozdzielczość 4K UHD nie jest jednak wymagana do wyświetlania zawartości w rozdzielczości 4K. Gry i aplikacje, które używają funkcji 4K, takich jak rozdzielczość 4K i format HDR, mogą przełączać te funkcje bez potrzeby ustawiania sygnału wyjściowego konsoli Xbox o rozdzielczości 4K UHD.

Jeśli telewizor powinien mieć większe możliwości, niż widoczne na ekranie szczegółów telewizora 4K, zobacz Rozwiązywanie problemów z rozdzielczością 4K i formatem HDR na konsolach Xbox One X i Xbox One S.

Granie w gry

Niektóry gry mogą odtwarzać zawartość w formacie HDR (High Dynamic Range) zarówno na konsoli Xbox One X, jak i Xbox One S, ale do grania w prawdziwej rozdzielczości 4K jest niezbędna konsola Xbox One X. Ta sekcja umożliwia sprawdzenie możliwości telewizora w zakresie wyświetlania w grach obrazu w formacie HDR i rozdzielczości 4K przy częstotliwości 60 Hz.

Telewizor musi spełniać poniższe wymagania, aby można było przełączać się na żądanie do rozdzielczości 4K lub trybu HDR w grach.

Funkcja

Wymagania

4K przy 60 Hz

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Głębia kolorów: 30 bitów na piksel (10-bitowa)

Kodowanie pikseli: 4:2:0 lub 4:2:2

Format HDR

Twój telewizor musi obsługiwać profil multimediów HDR10 i/lub Dolby Vision:

  • Przestrzeń kolorów (gama) BT2020
  • High Dynamic Range (ST2084)

Niektórzy producenci telewizorów mogą używać innej nazwy. Na przykład „HDR Premium” lub „Ultra HD Premium”.

Oglądanie filmów i telewizji

Filmy i programy telewizyjne mogą różnić się pod względem sposobu przechowywania i odtwarzania bitów, z których się składają. Niektóre aplikacje wideo mogą odtwarzać zawartość w rozdzielczości 4K przy różnych częstotliwościach odświeżania, a niektóre obsługują zawartość w formacie HDR. Ta sekcja służy do testowania możliwości Twojego telewizora w zakresie wyświetlania w różnych trybach 4K i HDR.

Na przykład, Twój telewizor może obsługiwać rozdzielczość 4K o częstotliwości 24 Hz, ale nie rozdzielczość 4K o częstotliwości 60 Hz. W tym przypadku telewizor może wyświetlać filmy w rozdzielczości 4K o częstotliwości 24 Hz w ich natywnej rozdzielczości 4K o częstotliwości 24 Hz, ale zawartość 4K o częstotliwości 60 Hz może zostać wyświetlona w formacie 1080p. Faktyczny sposób wyświetlania zawartości jest zależny od aplikacji wideo, którą oglądasz, oraz możliwości Twojego telewizora.

Funkcja

Wymagania

4K przy 24 Hz

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Częstotliwość odświeżania: 24 Hz

Głębia kolorów: 30 bitów na piksel (10-bitowa)

Kodowanie pikseli: 4:4:4

4K przy 50 Hz

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Częstotliwość odświeżania: 50 Hz

Głębia kolorów: 30 bitów na piksel (10-bitowa)

Kodowanie pikseli: 4:2:0 lub 4:2:2

4K przy 60 Hz

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Głębia kolorów: 30 bitów na piksel (10-bitowa)

Kodowanie pikseli: 4:2:0 lub 4:2:2

Format HDR

Twój telewizor musi obsługiwać profil multimediów HDR10 i/lub Dolby Vision:

  • Przestrzeń kolorów (gama) BT2020
  • High Dynamic Range (ST2084)

Niektórzy producenci telewizorów mogą używać innej nazwy. Na przykład „HDR Premium” lub „Ultra HD Premium”.

Jeśli Twój telewizor spełnia te wymagania, ale coś nadal nie działa poprawnie, zobacz Rozwiązywanie problemów z rozdzielczością 4K i formatem HDR na konsolach Xbox One X i Xbox One S.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Czy mój telewizor i konsola Xbox obsługują rozdzielczość 4K i tryb HDR?”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?