Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Jak zresetować konsolę Xbox One do ustawień fabrycznych przy użyciu napędu flash USB

Uwaga Jeśli konsola napotyka problem, który wymaga przywrócenia ustawień fabrycznych, ale nie możesz uzyskać dostępu do obszaru Ustawienia na konsoli Xbox One, skorzystaj z tej procedury.

Ostrzeżenie Przywrócenie ustawień fabrycznych konsoli tą metodą powoduje wymazanie wszystkich kont, aplikacji, gier, zapisanych gier i ustawień. Wszelkie elementy, które nie zostały zsynchronizowane z usługą Xbox Live, zostaną utracone. Konsola synchronizuje się z usługą Xbox Live automatycznie, gdy jest połączona z tą usługą.

Aby użyć napędu flash USB w celu przywrócenia ustawień fabrycznych konsoli, trzeba mieć:

 • Komputer z systemem Windows, połączeniem internetowym i portem USB.
 • Napęd flash USB sformatowany z użyciem systemu NTFS, na którym są co najmniej 4 GB miejsca.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu formatowania napędu flash USB z użyciem systemu plików NTFS za pomocą komputera, zobacz Jak sformatować napęd flash z użyciem systemu NTFS w systemie Windows.

Pomocna wskazówka Większość napędów flash USB jest sformatowana z użyciem systemu plików FAT32 i należy je sformatować z użyciem systemu plików NTFS. Pamiętaj, że sformatowanie napędu flash USB na potrzeby tej procedury spowoduje wymazanie wszystkich znajdujących się na nim plików.

Tematy

Krok 1: Na komputerze

 1. Podłącz napęd flash USB do portu USB w komputerze.
 2. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać plik resetowania na komputer. Ten skompresowany plik zawiera pliki potrzebne do zresetowania konsoli Xbox One do ustawień fabrycznych:

  Przywracanie ustawień fabrycznych

 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik ZIP aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
 4. Aby rozpakować skompresowany plik, kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik i wybierz z menu podręcznego pozycję Wyodrębnij wszystko.
 5. Skopiuj plik $SystemUpdate z pliku ZIP na swój napęd flash USB.
  Uwaga Pliki należy skopiować do katalogu głównego, a na napędzie flash nie mogą znajdować się inne pliki.
 6. Odłącz napęd flash od komputera.

Krok 2: Na konsoli Xbox One

 1. Odłącz kabel sieciowy, jeśli używasz połączenia sieci przewodowej.
 2. Wyłącz konsolę, a następnie odłącz przewód zasilający, aby upewnić się, że konsola jest całkowicie wyłączona.
 3. Odczekaj 30 sekund.
 4. Ponownie podłącz przewód zasilający.
 5. Podłącz napęd flash USB do portu USB konsoli.
 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WIĄZANIE (z lewej strony konsoli) oraz przycisk WYSUWANIE (z przodu konsoli), a następnie naciśnij przycisk Xbox na konsoli.
 7. Przytrzymaj wciśnięte przyciski WIĄZANIE i WYSUWANIE przez 10–15 sekund.
 8. Powinny być słyszalne dwa sygnały włączania następujące po sobie w odstępie kilku sekund.
  Uwaga Jeśli po 15 sekundach nie usłyszysz dwóch sygnałów włączania, oznacza to, że działanie nie powiodło się. Sygnały wyłączania również będą oznaczały, że działanie nie powiodło się.
 9. Przyciski WIĄZANIE i WYSUWANIE możesz zwolnić po drugim sygnale włączania.
 10. Po ponownym uruchomieniu konsoli usuń napęd flash.
 11. Po ponownym uruchomieniu konsoli powinien zostać wyświetlony interfejs konfiguracji cyfrowej, który przeprowadzi Cię przez proces resetowania konsoli. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Konfigurowanie konsoli Xbox One.

Uwaga Ponowne uruchamianie konsoli może potrwać kilka minut. Jeśli było używane połączenie przewodowe, podłącz z powrotem kabel sieciowy do konsoli. Jeśli konsola nigdy nie była połączona z Internetem, trzeba będzie połączyć ją przynajmniej raz podczas konfigurowania systemu.

Informacje o przyciskach i sygnałach

Jednoczesne naciśnięcie przycisków WIĄZANIE i WYSUWANIE powoduje, że konsola zaczyna wyszukiwać aktualizację na napędzie USB, ponieważ konsola nie wyszukuje napędu USB, dopóki nie jest on potrzebny. Pomaga to skrócić czas uruchamiania konsoli we wszystkich przypadkach, w których wykonanie tego kroku nie jest konieczne.

Pierwszy sygnał włączania pojawi się ok. 10 sekund po włączeniu zasilania. Oznacza to, że wykryto aktualizację na napędzie USB. Drugi sygnał włączania oznacza, że plik aktualizacji został skopiowany i zainstalowany. To ważne, ponieważ stanowi potwierdzenie pomyślnego zainicjowania procesu.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak zresetować konsolę Xbox One do ustawień fabrycznych przy użyciu napędu flash USB”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę