Umowa licencyjna oprogramowania

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KONSOLI XBOX

UŻYCIE KONSOLI XBOX, SENSORA KINECT lub Autoryzowanego akcesorium (zgodnie z definicją poniżej) OZNACZA ZGODĘ NA POSTANOWIENIA TEJ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE. PRZED JEGO SKONFIGUROWANIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, NIE UŻYWAJ KONSOLI XBOX ONE, KONSOLI XBOX 360, SENSORA KINECT DLA KONSOLI XBOX lub Autoryzowanego akcesorium. ZWRÓĆ GO W STANIE NIEUŻYWANYM SPRZEDAWCY LUB FIRMIE MICROSOFT, ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY. Skontaktuj się z firmą Microsoft pod adresem http://support.xbox.com.

1. Definicje

(a) Termin „Konsola Xbox” oznacza konsolę Xbox One, konsolę Xbox 360 lub oryginalną konsolę Xbox.

(b) Termin „Sensor Kinect” oznacza nowy sensor Kinect dla konsoli Xbox nabyty od autoryzowanego sprzedawcy.

(c) Termin „Autoryzowane akcesorium” oznacza akcesorium sprzętowe firmy Microsoft dla konsoli Xbox One, Xbox 360 lub Xbox albo licencjonowane przez firmę Microsoft, oznaczone inną marką, akcesorium sprzętowe dla konsoli Xbox One, Xbox 360 lub Xbox, którego opakowanie jest opatrzone oficjalnym logo „Licensed for Xbox” i/lub „Designed for Xbox”.

(d) Termin „Autoryzowane gry” oznacza gry na dyskach z grami na konsolę Xbox wydanymi lub licencjonowanymi przez firmę Microsoft oraz zawartość gier pobraną z usługi Xbox Live lub witryny internetowej xbox.com firmy Microsoft (np. awatary, gry do pobrania, dodatki do gier itd.).

(e) Termin „Oprogramowanie konsoli Xbox” oznacza oprogramowanie preinstalowane na konsoli Xbox lub Autoryzowanym akcesorium, w tym wszelkie aktualizacje, które firma Microsoft może od czasu do czasu udostępniać.

(f) Termin „Nieautoryzowane akcesoria” oznacza wszystkie akcesoria sprzętowe inne niż Autoryzowane akcesorium, z tym wyjątkiem, że moduły pamięci Memory Stick USB, aparaty i kamery cyfrowe używane do robienia zdjęć lub nagrywania filmów oraz odtwarzacze muzyczne używane do odtwarzania muzyki albo wyświetlania zdjęć lub filmów nie są Nieautoryzowanymi akcesoriami.

(g) Termin „Nieautoryzowane gry” oznacza wszystkie dyski z grami, gry do pobrania i zawartość gier lub multimedia inne niż Autoryzowane gry.

(h) Termin „Nieautoryzowane oprogramowanie” oznacza wszelkie oprogramowanie, które nie jest rozpowszechniane przez firmę Microsoft na dyskach z grami na konsolę Xbox One, Xbox 360 lub Xbox wydanymi lub licencjonowanymi przez firmę Microsoft albo za pośrednictwem usługi Xbox Live lub witryny sieci Web Xbox.com firmy Microsoft.

(i) Termin „Użytkownik” oznacza użytkownika konsoli Xbox, sensora Kinect lub autoryzowanego akcesorium.

2. Licencja

(a) Oprogramowanie konsoli Xbox jest licencjonowane Użytkownikowi, a nie sprzedawane. Użytkownikowi udziela się licencji na używanie Oprogramowania konsoli Xbox wyłącznie jako produktu preinstalowanego na Konsoli Xbox lub Autoryzowanym akcesorium i od czasu do czasu aktualizowanego przez firmę Microsoft. Użytkownikowi zabrania się kopiowania i odtwarzania Oprogramowania konsoli Xbox.

(b) Warunkiem udzielenia niniejszej licencji na Oprogramowanie konsoli Xbox jest zgoda Użytkownika na następujące postanowienia:

     (i) Użytkownik nie będzie używał Nieautoryzowanych akcesoriów ani Nieautoryzowanych gier. Mogą one nie działać lub trwale przestać działać po aktualizacji Oprogramowania konsoli Xbox.

     (ii) Użytkownik nie będzie używał ani instalował żadnego Nieautoryzowanego oprogramowania. W przeciwnym wypadku Konsola Xbox, Sensor Kinect lub Autoryzowane akcesorium może trwale przestać działać w trakcie używania lub instalacji takiego oprogramowania lub po najnowszej aktualizacji Oprogramowania konsoli Xbox.

     (iii) Użytkownik nie będzie próbował obejść jakichkolwiek ograniczeń technicznych, zabezpieczeń ani systemów antypirackich Konsoli Xbox, Sensora Kinect lub Autoryzowanego akcesorium. W przeciwnym wypadku Konsola Xbox, Sensor Kinect lub Autoryzowane akcesorium może trwale przestać działać w trakcie używania lub instalacji takiego oprogramowania lub po najnowszej aktualizacji Oprogramowania konsoli Xbox.

     (iv) Firma Microsoft może użyć środków technicznych, w tym aktualizacji Oprogramowania konsoli Xbox, w celu uniemożliwienia korzystania z Nieautoryzowanych akcesoriów i Nieautoryzowanych gier oraz ochrony ograniczeń technicznych, zabezpieczeń i systemów antypirackich Konsoli Xbox, Sensora Kinect lub Autoryzowanego akcesorium.

     (v) Firma Microsoft może od czasu do czasu aktualizować Oprogramowanie konsoli Xbox bez dalszego powiadamiania Użytkownika, np. w celu aktualizacji dowolnego ograniczenia technicznego, zabezpieczenia lub systemu antypirackiego.

3. Gwarancja.

Oprogramowanie konsoli Xbox jest objęte gwarancją Konsoli Xbox, Sensora Kinect lub Autoryzowanego akcesorium, a firma Microsoft nie udziela żadnej innej gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do Oprogramowania konsoli Xbox. Nikt inny nie ma prawa udzielać żadnej gwarancji ani rękojmi w imieniu firmy Microsoft.

4. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD

FIRMA MICROSOFT NIE odpowiada ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NADZWYCZAJNE LUB WTÓRNE; ŻADNĄ UTRATĘ DANYCH, PRYWATNOŚCI, POUFNOŚCI LUB ZYSKÓW; ANI ŻADNĄ NIEZDOLNOŚĆ DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA KONSOLI XBOX. NINIEJSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODEK ODSZKODOWAWCZY NIE KOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY. W niektórych krajach nie są dopuszczalne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. W związku z tym powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć Użytkownika.

Niniejsze postanowienia obowiązują w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo lub w każdym przypadku, gdy nie stoją w sprzeczności z prawem. Niniejsze postanowienia nie zmieniają ustawowych praw Użytkownika obowiązujących z mocy prawa jego kraju, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala.

5. Terytorium i wybór prawa.

Niniejsza licencja obowiązuje tylko w kraju, w którym Użytkownik kupił Konsolę Xbox, Sensor Kinect i/lub Ulubione akcesorium. Niniejsza licencja podlega oraz została opracowana zgodnie z prawem kraju zamieszkania Użytkownika, bez względu na regulacje w dziedzinie sprzeczności przepisów prawa.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Umowa licencyjna oprogramowania”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?