Wersje systemu operacyjnego i aktualizacje systemu konsoli Xbox One wydane w 2014 roku

Nie można zaktualizować konsoli Jeśli masz problem z instalacją aktualizacji systemu na konsoli, zobacz Rozwiązanie problemu z aktualizacją systemu konsoli Xbox One.

Na poniższej liście pokazano numer wersji systemu operacyjnego konsoli Xbox One oraz funkcje dodane lub zaktualizowane w poszczególnych aktualizacjach systemu wydanych w 2014 roku.

Aby sprawdzić wersję systemu operacyjnego swojej konsoli Xbox One:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia.
 3. Wybierz kolejno pozycje System > Dane konsoli.
 4. Wartość Wersja systemu operacyjnego znajduje się w drugim wierszu.

Uwaga Jeśli właśnie aktualizujesz system i musisz odszukać wersję systemu operacyjnego na swojej konsoli, pociągnij jednocześnie lewy i prawy spust oraz lewy i prawy bumper na kontrolerze. Wersja systemu operacyjnego jest wymieniona jako Kompilacja w drugim wierszu od góry.

Aktualizacje systemu wydane w 2014 roku

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11797.0 (xb_rel_1411.141124-1759) fre

Data wydania

2014-12-01

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Transmisja bezprzewodowa

 • Zaktualizowane wymagania dotyczące transmisji bezprzewodowej dla konsol używanych w Europie.

Rozmowa w grupie

 • Ulepszenia poprawiające działanie funkcji rozmowy w grupie składającej się z dwóch graczy.
 • Ulepszenia jakości dźwięku.

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11785.0 (xb_rel_1411.141104-1838) fre

Data wydania

2014-11-07

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Tła niestandardowe

 • Każdy posiadacz konta na konsoli Xbox One może mieć dostosowane tło.
 • Można wybrać kolor niestandardowy jako kompozycję albo grafikę osiągnięcia jako obraz tła. Te opcje będą używane tylko wtedy, gdy do konsoli Xbox One zaloguje się posiadacz danego konta.
 • Za pomocą aplikacji Media Player można pobrać dowolny obraz w formacie JPG lub PNG z podłączonego napędu USB lub domowego serwera multimediów obsługującego protokół DLNA. Podczas wyświetlania obrazu/zdjęcia w trybie pełnoekranowym naciśnij przycisk Menu i wybierz polecenie Ustaw jako tło, co spowoduje zapisanie tego niestandardowego obrazu lokalnie na konsoli Xbox One.

Profil gracza

 • W ramach profilu można udostępniać swoją lokalizację i biografię.
 • Można wybrać zestaw elementów wizytówki, które będą wyświetlane, gdy inni gracze będą wyświetlać profil danego gracza na konsoli Xbox One.
 • Za pomocą aplikacji Xbox One SmartGlass lub konsoli Xbox One można dodać lub usunąć do sześciu klipów z gry lub osiągnięć, które będą wyświetlanie w formie karuzeli.
 • Używając aplikacji Xbox One SmartGlass, można przeglądać profile innych osób i oglądać elementy ich wizytówek.

  Tweety dotyczące ulubionych klipów z gry

  • Ulubione klipy z gier na konsolę Xbox One można udostępniać osobom obserwującym profil gracza w serwisie Twitter.

  Aktualizacje telewizji na żywo

  • Najpopularniejsze programy w telewizji na żywo
   • Użytkownicy z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii będą mogli korzystać z karty Popularne w aplikacji OneGuide. Na tej karcie będzie wyświetlanych 20 najczęściej oglądanych programów telewizyjnych. Zawartość tej karty będzie filtrowana, tak aby były na niej widoczne programy, które są aktualnie dostępne dla użytkownika, zgodnie z jego ustawieniami aplikacji OneGuide.
   • Lista popularnych programów w telewizji na żywo na konsoli Xbox jest aktualizowana co minutę, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, jakie programy cieszą się popularnością wśród innych widzów.
  • Śledzenie trendów telewizyjnych w serwisie Twitter
   • Użytkownicy w USA będą mogli sprawdzić trendy w telewizji na żywo określone na podstawie największej liczby tweetów.
   • Karta Popularne w aplikacji OneGuide jest aktualizowana tak, że najpierw są wyświetlane programy telewizyjne popularne wśród użytkowników serwisu Twitter, a potem wśród użytkowników konsol Xbox.
  • Tweety w aplikacji MiniGuide
   • Użytkownikom w USA będą wyświetlane w czasie rzeczywistym tweety dotyczące programów telewizyjnych na żywo. Z łatwością będzie też można znaleźć parametr #hashtag serwisu Twitter, który umożliwia dołączenie do rozmowy.
  • Ostatnio używane i ulubione programy w aplikacji MiniGuide
   • Aplikacja MiniGuide została zaktualizowana i zawiera ulubione kanały telewizyjne użytkownika w połączonym obszarze ostatnio używanych kanałów oraz ulubionych.
   • Aplikację MiniGuide można teraz aktywować głosowo, mówiąc „Xbox Select – MiniGuide” (Xbox wybierz — MiniGuide) podczas oglądania telewizji.
    Uwaga Polecenia głosowe konsoli Xbox One nie są dostępne we wszystkich regionach. Aby dowiedzieć się, czy opcje głosowe są dostępne w danym kraju lub regionie, zobacz Dostępne funkcje konsoli Xbox One. W zestawieniu na tej stronie sprawdź funkcję Premium/Głos naturalny (w tym Xbox On [Xbox, włącz]), aby dowiedzieć się, czy jest ona dostępna w Twoim regionie.

  Aktualizacje aplikacji Internet Explorer (IE)

  • Na pasku adresu w aplikacji Internet Explorer można z łatwością przejść z trybu pełnoekranowego do trybu wstawiania.
  • Aplikacja Internet Explorer będzie wyświetlać liczbę, gdy jakaś witryna zostanie dodana do sekcji polecanych witryn.
  • Nowo dodane witryny będą także wyświetlać plakietkę (oznaczoną gwiazdką [*] w prawym górnym rogu), dopóki nie zostaną otwarte lub nie minie siedem dni od czasu dodania ich do listy polecanych witryn.

  Ulepszenia sklepu Microsoft Store na konsoli Xbox One

  • Strony sklepu Microsoft Store na konsoli Xbox One zostały ulepszone, tak aby umożliwiały szybsze przeglądanie i znajdowanie zawartości.
  • Przyciski nawigacyjne zostały przeniesione dalej w lewą stronę, dzięki czemu będzie można łatwiej je znaleźć.
  • Funkcje szybkiego znajdowania dodatków do gier i wykonywania wyszukiwań specyficznych dla sklepu; rekomendacje są teraz lepiej widoczne.
  • Kategorie sklepu Microsoft Store zostały ustandaryzowane, dzięki czemu można z łatwością od razu zobaczyć najpopularniejsze elementy zwracane w odpowiedzi na zapytanie.

  Przycisk Uruchom ponownie teraz

  • Nowy przycisk Uruchom ponownie teraz, który jest dostępny w obszarze Ustawienia w interfejsie głównym, umożliwia bezpośrednie wyłączenie i włączenie zasilania konsoli. Wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Zasilanie i uruchamianie, a następnie nowy przycisk Uruchom ponownie teraz, aby wyłączyć i ponownie uruchomić konsolę Xbox One w sytuacji, gdy trzeba odświeżyć adres IP lub wykonać procedurę rozwiązywania problemów opisaną w witrynie support.xbox.com.

  Aktualizacje aplikacji SmartGlass

  • Funkcja aktywności w grach znajomych w aplikacji SmartGlass umożliwia zobaczenie listy znajomych, którzy grali w daną grę z użyciem funkcji aplikacji Xbox One SmartGlass.
  • Gracze posiadający konto Xbox Live Gold mogą przeglądać kategorię Bezpłatne gry dla posiadaczy kont Gold i kupować zawartość w obniżonych cenach oraz inicjować pobieranie zawartości na konsolę Xbox One z poziomu urządzenia mobilnego.
  • Nowa sekcja aplikacji mająca na celu ułatwienie znajdowania i pobierania aplikacji na konsolę Xbox One.
  • Nowy filtr Już wkrótce dla gier i dodatków, który ułatwia przeglądanie nadchodzących wydań gier na konsolę Xbox One posortowanych według przewidywanej daty wydania.

  Dodatkowe informacje

  Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11653.0 (xb_rel_1410.141009-1648) fre

Data wydania

2014-10-15

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Aktualizacje funkcji wstawiania

 • Zaktualizowana aplikacja Centrum wstawiania umożliwia szybki dostęp do następujących aplikacji:
  • Znajomi
  • Wiadomości
  • DVR z gry
  • Zegar
  • Wskaźnik poziomu naładowania baterii
 • Dwukrotne naciśnięcie przycisku Xbox na kontrolerze spowoduje wyświetlenie menu umożliwiającego otwarcie nowej aplikacji w trybie wstawiania, zamknięcie aktualnie wstawionej aplikacji i przenoszenie fokusu między grą a uruchomioną wstawioną aplikacją.
 • Dwie aplikacje zostały zoptymalizowane pod kątem trybu wstawiania:
 • Aplikacja Znajomi w trybie wstawiania — dostęp do listy znajomych bez wychodzenia z gry. Można szybko przejrzeć listę znajomych, aby zobaczyć, kto w danej chwili jest w trybie online, i wykonać czynności, takie jak wysłanie wiadomości lub zaproszenia albo dołączenie do gry.
 • Aplikacja Wiadomości w trybie wstawiania — będzie możliwe otwieranie i czytanie wiadomości oraz odpowiadanie na nie w trybie wstawiania, a ponadto wiadomości będą teraz wyświetlane w podzielonym na wątki oknie konwersacji.

Aplikacja Osiągnięcia

 • Aktualizacja umożliwia udostępnianie odblokowanych osiągnięć z użyciem podpisów.
 • Możliwość wyświetlenia listy znajomych, którzy odblokowali określone osiągnięcia.
 • Zaktualizowana strona docelowa aplikacji Osiągnięcia w trybie wstawiania, na której są wyświetlane osiągnięcia w ostatnio używanych grach, wyświetlana, gdy użytkownik nie gra aktywnie w grę.

Sekcja Znajomi

 • Nowy obszar Znajomi umożliwia szybkie sprawdzenie, co robią znajomi.
  • Możliwość wyświetlenia aktualnych aktywności znajomych.
  • Lista najpopularniejszych gier, w które grają znajomi.
  • Widok rankingu wyników graczy, w którym można sprawdzić, kto poprawił swój wynik gracza w ciągu ostatnich 30 dni.

Nowe funkcje aplikacji SmartGlass

 • Wyświetlanie listy najczęściej używanych gier w swoim profilu.
 • Wyświetlanie listy najpopularniejszych gier znajomych w sekcji Znajomi aplikacji SmartGlass.
 • W 11 krajach, w których są dostępne listy kanałów telewizyjnych OneGuide, dodano funkcję uniwersalnego pilota. Użytkownicy w tych krajach będą mogli używać urządzeń mobilnych do sterowania konsolą Xbox, telewizorem i/lub dekoderem telewizji kablowej/satelitarnej.

Aktualizacja aplikacji Media Player

 • Obecnie jest obsługiwane streamowanie w trybie DLNA. Dzięki tej aktualizacji będzie można z łatwością uzyskiwać dostęp do muzyki i odtwarzać ją, oglądać zdjęcia w formie pokazu slajdów oraz filmy przechowywane na domowych serwerach multimediów i urządzeniach, które obsługują protokoły serwerów DLNA.
 • Są już obsługiwane pliki MKV.

Aplikacja MiniGuide w telewizji na żywo

 • Na rynkach, na których jest dostępna aplikacja OneGuide, na ekranie będzie dostępny nowy przycisk MiniGuide, który będzie umożliwiał wyświetlanie szczegółowych informacji na temat aktualnie odtwarzanej zawartości telewizyjnej. Możesz:
  • Szybko zmieniać kanały.
  • Zobaczyć, co jest dostępne na innych kanałach.
  • Przechodzić do poprzednio oglądanego kanału albo innych uprzednio używanych kanałów.
   A wszystko to podczas oglądania aktualnego programu telewizyjnego.
 • Aplikację MiniGuide można też uruchomić za pomocą głosu, mówiąc „Xbox Select – MiniGuide” (Xbox wybierz — MiniGuide), lub spustu na kontrolerze.
  Uwaga Polecenia głosowe konsoli Xbox One nie są dostępne we wszystkich regionach. Aby dowiedzieć się, czy opcje głosowe są dostępne w danym kraju lub regionie, zobacz Dostępne funkcje konsoli Xbox One. W zestawieniu na tej stronie sprawdź funkcję Premium/Głos naturalny (w tym Xbox On [Xbox, włącz]), aby dowiedzieć się, czy jest ona dostępna w Twoim regionie.

Aplikacja OneGuide w 11 nowych krajach

 • Listy kanałów i program telewizyjny na żywo będzie dostępny dla posiadaczy konsol Xbox One i aplikacji SmartGlass w następujących krajach:
  • Belgia
  • Chile
  • Kolumbia
  • Dania
  • Finlandia
  • Norwegia
  • Portugalia
  • Polska
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Rosja

Aplikacje telewizji internetowej

 • Aplikacje zawierające kanały telewizji na żywo można obecnie dołączać do list kanałów telewizyjnych w aplikacji OneGuide.
 • Pierwszą aplikacją obsługującą tę funkcję będzie Zattoo, w której będzie można wyświetlać przyszłe aktualizacje zawartości. Aplikacja Zattoo jest dostępna w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii i Danii.

Przebieg początkowej konfiguracji telewizji na żywo

 • Ulepszenie polegające na automatycznym podjęciu próby wykrycia dekodera podłączonego do portu HDMI-In konsoli Xbox One.
 • Możliwość wybrania opcji „Przy uruchomieniu przejdź do TV” na konsoli Xbox One.
 • Osobom, które używają już tej wersji systemu, zostanie wyświetlony jednorazowy komunikat informujący o tej nowej funkcji.

Zaktualizowania strona Urządzenia i akcesoria

 • Aby uzyskać dostęp do nowej strony, przejdź do obszaru Ustawienia i wybierz pozycję Urządzenia i akcesoria.
 • Wybierz urządzenie, dla którego chcesz wykonać następującą operację:
  • Znajdź — możesz też łatwiej znaleźć (lub zidentyfikować) kontroler, wprowadzając go w wibracje.
  • Przypisz — możesz „przypisywać” akcesoria do określonych użytkowników, na przykład zestaw słuchawkowy do określonego gracza.
  • Zaktualizuj — możesz zaktualizować oprogramowanie układowe określonego urządzenia.

Lepsza funkcja resetowania hasła

 • Obecnie resetowanie hasła oraz dodawanie ochrony do kont jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Począwszy od trzeciego tygodnia października, jeśli nie masz skonfigurowanych informacji zabezpieczających, będziemy Cię prosić o podanie alternatywnego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, który będzie używany podczas ewentualnego resetowania hasła.
 • Wystarczy, że skonfigurujesz te informacje raz dla swojego konta. Nie będą one potrzebne podczas każdego logowania.
 • Aby uniknąć przypomnień dotyczących informacji zabezpieczających, od razu skonfiguruj je pod adresem https://account.live.com/proofs/, gdzie możesz też uzyskać więcej informacji na ten temat.

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11511.0 (xb_rel_1409.140829-1829) fre

Data wydania

2014-09-02

Nowe lub zaktualizowane funkcje

TV na żywo

 • Poprawiona stabilność.

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11507.0 (xb_rel_1409.140826-2037) fre

Data wydania

2014-08-28

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Grupy

 • Aplikacja Grupa została zreorganizowana!
 • Można wyświetlić aktywności wszystkich członków grupy i lepiej widać, kto gra z Tobą w tę samą grę.
 • Szybsze wykonywanie typowych czynności, takich jak wyciszanie dźwięku, dołączanie lub wysyłanie zaproszeń do gry.
 • Grupy mają teraz liderów grup. Ta osoba może określać, czy w grupie są wymagane zaproszenia i może usuwać inne osoby z grupy.

Aplikacja Media Player

 • Nowa aplikacja umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych z podłączonego urządzenia USB.
 • Konsola Xbox One będzie obsługiwać więcej formatów niż konsola Xbox 360, w tym dziesiątki nowych formatów plików.

Rozruch do telewizji

 • Można skonfigurować konsolę, tak aby po wyjściu z trybu czuwania z połączeniem był włączany sygnał telewizyjny.

Aktualizacje aplikacji SmartGlass

 • Możliwość publikowania komunikatów o stanie z kanału Aktywności oraz dodawania komentarzy i udostępniania elementów z kanału Aktywności i aplikacji Klipy z gry.
 • Do profilu użytkownika dodano spersonalizowany kanał Aktywności.
 • Wiadomości zostały zaktualizowane w celu dopasowania do nowego układu obsługującego pełny widok konwersacji.
 • Możliwość nagrywania klipów z gry bezpośrednio z paska Teraz odtwarzane.
 • Nowa strona Co nowego, na której są wyróżnione funkcje każdego wydania.

Polecenie „Xbox On” (Xbox, włącz) na nowych rynkach

 • Na kolejnych rynkach można już używać polecenia głosowego sensora Kinect „Xbox On” (Xbox, włącz) w celu włączania zasilania konsoli. Nowe kraje, w których jest dostępne to polecenie:
  • Australia
  • Kanada (francuski)
  • Włochy
  • Hiszpania
  • Meksyk

Usuwanie klipów aplikacji DVR z gry

 • Użytkownicy będą mogli zaznaczyć wiele klipów utworzonych w aplikacji DVR z gry w celu usunięcia ich z poziomu aplikacji Przesyłanie.

Zapisywanie obrazka gracza awatara

 • Możliwość zapisywania obrazków gracza awatara w usłudze OneDrive.

Aktualizacje ustawień

 • Nowa opcja w menu Ustawienia o nazwie Urządzenia i akcesoria pomoże posiadaczom konsol Xbox One w zarządzaniu kontrolerami i akcesoriami.
 • Funkcja Logowanie instant jest teraz dostępna w obszarze Logowanie, zabezpieczenia i kod.

Wyświetlanie wykorzystania przepustowości

 • Aplikacja Użycie przepustowości będzie pokazywać, ile przepustowości wykorzystuje konsola Xbox One z biegiem czasu.
 • Jest to użyteczne dla klientów, którzy chcą śledzić wykorzystanie przepustowości z powodu ograniczeń, jakie usługodawcy internetowi mogą nakładać na niektórych rynkach.
 • Ta nowa funkcja znajduje się w obszarze Ustawienia sieci w kolumnie Rozwiązywanie problemów.

Większa liczba krajów

 • Aktualizacje krytyczne, które są niezbędne do uruchomienia konsoli Xbox One, są dostępne w 29 nowych krajach.

Dodatkowe informacje szczegółowe

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11393.0 (xb_rel_1408.140808-1753) fre

Data wydania

2014-08-17

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Aktualizacja kanału aktywności

 • Interfejs został zmieniony tak, że zawiera dłuższą jednokolumnową listę przewijaną, na której mieści się więcej zawartości.
 • Możliwość publikowania wiadomości w kanale oraz „polubienia” i komentowania elementów kanału.
 • Klipy z gry i inne elementy można udostępniać w kanale znajomym w sposób publiczny (w kanale aktywności) albo prywatny (jako załącznik do wiadomości).
 • Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś polubi, skomentuje lub udostępni Twoje elementy.
 • Każdy użytkownik będzie mieć osobisty kanał w swoim profilu, więc będzie można zobaczyć, co poszczególni znajomi opublikowali w swoich kanałach aktywności.
 • Dzięki aplikacji SmartGlass możesz zobaczyć, co Twoi znajomi udostępniają w swoich kanałach aktywności i „polubić” określone wpisy (dodatkowa obsługa kanału aktywności zostanie wprowadzona w przyszłych aktualizacjach aplikacji SmartGlass).

Zakupy mobilne

 • Używając aplikacji Xbox SmartGlass lub witryny Xbox.com, można zdalnie kupować gry i dodatki.
 • Jeśli na konsoli domowej jest skonfigurowane ustawienie Automatycznie pobieraj aktualizacje i zakupy, konsola będzie rozpoczynać pobieranie kupionego elementu.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii

 • Gdy poziom naładowania baterii kontrolera będzie niski, zostanie wyświetlane nowe wyskakujące okienko powiadomienia.

Wyłączanie powiadomień podczas odtwarzania filmów wideo

 • Dzięki możliwości wyłączenia każdego typu powiadomień można uniknąć wyświetlania powiadomień podczas odtwarzania filmów wideo.

Włączanie formatu Blu-ray 3D

 • Aktualizacja aplikacji Odtwarzacz Blu-ray umożliwia włączenie funkcji obsługi formatu Blu-ray 3D na konsoli Xbox One.

Czas ostatniego spotkania na liście znajomych

 • Na liście znajomych będzie teraz widoczny czas, jaki upłynął od chwili, gdy znajomy był w trybie online. Na przykład „Ostatnia aktywność 20 min. temu: Forza Motorsport 5”.

OneGuide

 • Użytkownicy mający problemy z listą kanałów w aplikacji OneGuide mogą teraz korzystać z nowej funkcji zgłaszania błędów. W tym celu należy przejść do pozycji Ustawienia, TV i OneGuide, a następnie wybrać w ustawieniu Rozwiązywanie problemów wartość Zgłoś problem z OneGuide.

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11274.0 (xb_rel_1407.140703-1704) fre

Data wydania

2014-07-07

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Tryb wstawiania dla aplikacji Osiągnięcia

 • Łatwiejszy sposób śledzenia i przeglądania postępu w zdobywaniu osiągnięć w czasie rzeczywistym, bez konieczności opuszczania gry.
 • Opcja „Znajdź pomoc dla tego osiągnięcia” w każdym osiągnięciu, z którym się zmagasz. Użycie tej opcji powoduje uruchomienie aplikacji Internet Explorer i wyświetlenie odpowiedniej zawartości ze wskazówkami i strategiami powiązanymi z osiągnięciem, które próbujesz zdobyć.
Dwukrotne naciśnięcie w celu wstawienia
 • Dwukrotne naciśnięcie przycisku Xbox na kontrolerze umożliwia wyświetlenie Centrum wstawiania, w którym można uruchomić aplikację Osiągnięcia oraz dowolną inną obsługującą wstawianie aplikację, bez konieczności przerywania aktualnie wykonywanych czynności.
 • Jeśli masz już wstawioną aplikację, dwukrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie między grą a wstawioną aplikacją.
Możliwość wyboru języka mówionego
 • Posiadacze konsol Xbox One mogą teraz wybrać w ustawieniach preferowany język mówiony, co umożliwi im lepsze głosowe sterowanie konsolą. Jest to opcja dodatkowa w stosunku do opcji Kraj używanej w celu uzyskiwania dostępu do sklepu Microsoft Store. Na przykład mieszkająca w USA osoba mająca australijski akcent może teraz wybrać język Angielski (Australia) na potrzeby sterowania głosowego, a jednocześnie nadal używać ustawienia Kraj o wartości Stany Zjednoczone.
Możliwość tworzenia pakietów cyfrowych i dysków z kompilacjami
 • Dodano przeznaczoną dla wydawców zawartości funkcję umożliwiającą tworzenie w przyszłości pakietów cyfrowych oraz dysków z kompilacjami.

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.11064.0 (xb_rel_1406.140601-2110) fre

Data wydania

2014-06-03

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Obsługa zewnętrznego magazynu pamięci

 • Obsługa do dwóch zewnętrznych twardych dysków jednocześnie. Twarde dyski muszą mieć następujące parametry:
  • Zgodność ze standardem USB 3.0.
  • Pojemność co najmniej 256 GB.
 • Instalowanie, pobieranie lub dokonywanie transferu gier i zawartości na przenośny twardy dysk dla łatwej mobilności pomiędzy konsolami.
 • Możliwość przenoszenia zawartości między wewnętrznym i zewnętrznym magazynem pamięci.

Aktualizowanie znajomych — dodano funkcję udostępniania prawdziwego imienia

 • Masz teraz możliwość udostępniania swojego prawdziwego imienia:
  • wszystkim swoim znajomym;
  • wybranej grupie znajomych, którym chcesz je udostępnić;
  • znajomym znajomych;
  • lub nikomu, jeśli nie chcesz ujawniać swojej prawdziwej tożsamości.

Obszar konta Xbox Live Gold

 • Nowe centrum umożliwiające dostęp do nowej zawartości dostępnej tylko dla posiadaczy kont Gold, takiej jak:
  • Games with Gold
  • Promocje „Deals with Gold”
  • Specjalne ogłoszenia dla posiadaczy kont Xbox Live Gold.

Automatyczne logowanie do konta

 • Można określić jedno konto na konsolę, do którego konsola będzie się automatycznie logować przy uruchamianiu.

Zaktualizowany skręt sklepu

 • Skręt sklepu Microsoft Store został przeprojektowany, tak aby łatwiej można było odnaleźć szukaną zawartość.

Aktualizacje aplikacji TV i OneGuide

 • Zaktualizowana baza danych poleceń i kontroli IR (na podczerwień) zwiększa liczbę urządzeń, którymi można sterować za pomocą konsoli Xbox One.
 • Zaktualizowane ustawienia TV & OneGuide, aby zapewnić lepsze zarządzanie zasilaniem i kontrolę nad urządzeniami.
 • Wprowadzenie oferty Premium TV na nowych rynkach:
  • Kanada
  • Wielka Brytania
  • Francja
  • Niemcy
  • Hiszpania
  • Włochy

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.10951.0 (xb_rel_1405.140514-2300) fre

Data wydania

2014-05-16

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Mikser dźwięku dla aplikacji z funkcją wstawiania oraz pokrętła do regulacji głośności, których można używać podczas korzystania z funkcji rozmowy za pomocą sensora Kinect.

 • W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Wyświetlanie i dźwięk. Dodano dwie nowe funkcje służące do sterowania opcjami dźwięku.
 • Dzięki nowemu mikserowi dźwięku będziesz w stanie kontrolować poziomy głośności dwóch aplikacji podczas używania funkcji wstawiania oraz określić, która aplikacja ma być głośniejsza.
 • Dzięki nowemu mikserowi rozmowy będziesz w stanie kontrolować poziomy głośności podczas korzystania z sensora Kinect do prowadzenia rozmów.

Opcja udzielenia pomocy w ulepszaniu funkcji rozpoznawania mowy

 • Aby wspomóc nasze starania dalszego ulepszania jakości głosu i funkcji rozpoznawania mowy dla sensora Kinect, możesz wyrazić zgodę na gromadzenie danych dotyczących mowy.
 • W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Ochrona prywatności i bezpieczeństwo w trybie online. W kolumnie Prywatność wybierz pozycję Niestandardowe, przewijaj w prawo, aż znajdziesz pozycję Udostępnij dane głosowe i zmień wartość tego ustawienia na Zezwalaj.

Pobieraj kolejną aktualizację systemu, kiedy chcesz

 • Gdy aktualizacja systemu będzie dostępna, będzie wyświetlana opcja aktualizacji konsoli.
 • Przejdź na stronę Ustawienia i wybierz pozycję System. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, będzie można użyć przycisku Aktualizacja systemu.

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.10812.0 (xb_rel_1404.140411-1830) fre

Data wydania

2014-04-14

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Ulepszenia aktualizacji systemu

 • Możliwość ponownego uruchomienia konsoli i ukończenia aktualizacji systemu w trybie zasilania Instant-On.
 • Użytkownicy z łatwością będą mogli sprawdzić, które gry i aplikacje są aktualizowane lub zostały ostatnio zaktualizowane.
 • Pobieranie przyszłych aktualizacji na żądanie, gdy staną się dostępne, bez konieczności czekania, aż konsola zrobi to sama w trybie zasilania Instant-On. Funkcja dostępna w ustawieniach systemu.

Zapisywanie i aktualizowanie gier i aplikacji

 • Postęp zapisywania stanu gry będzie widoczny na pasku postępu.
 • Z łatwością będzie można sprawdzić, które gry i aplikacje są aktualizowane lub zostały ostatnio zaktualizowane.

Ulepszenia dotyczące znajomych

 • Zostaną dodane powiadomienia umożliwiające sprawdzenie, kiedy ulubione kontakty i znajomi logują się do usługi Xbox Live.
 • Znajomi, którzy grają w trybie dla wielu graczy, zostaną wyświetleni na liście znajomych.

Obsługa wyjścia sygnału wideo Blu-ray 50 Hz dla zawartości zarejestrowanej z częstotliwością 50 Hz

 • Spowoduje to rozwiązanie problemu z odtwarzaniem filmów wideo, który napotykają niektórzy użytkownicy usługi Xbox Live w Europie.

Ulepszenia w zakresie rozpoznawania głosu i ruchu przez sensor Kinect

 • Kontynuujemy zwiększanie jakości i niezawodności poleceń konsoli Xbox One.

Ulepszona jakość wideo aplikacji DVR z gry

 • Ulepszenia algorytmu kompresji.

Aktualizacje funkcji zarządzania urządzeniami na konsoli Xbox One

 • Poprawa możliwości sterowania telewizorami, dekoderami telewizyjnymi oraz odbiornikami, z którymi napotykali problemy nasi klienci.

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.10698.0 (xb_rel_1403.140301-2200) fre

Data wydania

2014-03-04

Nowe lub zaktualizowane funkcje

Ulepszony tryb dla wielu graczy i rozmowy w grupie

 • Rozmowa w grupie z poziomu różnych gier.
 • Domyślnie włączona rozmowa w grupie.
 • Łatwiejsze zapraszanie do trybu dla wielu graczy.
 • Łatwiejsze dołączanie do trybu dla wielu graczy.
 • Możliwość sprawdzenia, co robią osoby w Twojej grupie.

Ulepszona lista znajomych i profil

 • Ulepszona funkcja listy znajomych i większa szybkość dostępu.
 • Możliwość sprawdzenia, z którymi osobami ostatnio grano.
 • Możliwość sprawdzania, kiedy znajomi transmitują sygnał, w tym miniatury transmisji na żywo w kanale aktywności.
 • Szybszy dostęp do profilów znajomych dzięki sugestiom wpisywania.
 • Akcje kontekstowych menu aplikacji na liście znajomych i w elementach kanału aktywności.
 • Więcej działań w trybie dla wielu graczy (dołączanie i zapraszanie) w profilach użytkowników.
 • 54 nowe obrazki graczy dla zwycięzców zawodów.

Obsługa streamowania na żywo z witryny Twitch TV

 • Transmisja rozgrywki w witrynie TwitchTV za pośrednictwem usługi Xbox Live.
 • Obsługa głosowego rozpoczynania i kończenia transmisji.

Relacje społeczne w domu

 • Sprawdzanie, którzy ulubieni znajomi są aktualnie w trybie online.
 • Oglądanie transmisji rozgrywek znajomych.

Różne ulepszenia powłoki

 • Wyświetlanie klipów z gry w trybie wstawiania.
 • Ochrona ustawień użytkownika za pomocą kodu.

Ulepszenia przeglądarki

 • Sterowanie mapami Bing i Google za pomocą gestów i kontrolera.
 • Szybkie wyszukiwanie po wyróżnieniu terminu na stronie.
 • Podczas wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki Bing na konsoli można przekierować link do aplikacji Internet Explorer w celu wyświetlenia dodatkowych wyników z sieci web.

Nowe urządzenia — aktualizacje sterowników i oprogramowania układowego

 • Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolera dla konsoli Xbox One umożliwiająca obsługę adaptera zestawu słuchawkowego stereo dla konsoli Xbox One.
 • Obsługa zestawów słuchawkowych Xbox i zestawów słuchawkowych innych firm.
 • Aktualizacje sterownika pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox One.

Ulepszenia aplikacji SmartGlass

 • Wypychanie powiadomień na swoje urządzenie w celu uzyskiwania dostępu do wiadomości z usługi Xbox Live.
 • Szybkie sprawdzanie, co robi znajomy, w tym jego aktualnych i ostatnich aktywności.
 • Ulepszone przeglądanie postępów i klipów swoich oraz znajomych.
 • Możliwość zamknięcia wstawionej aplikacji z poziomu aplikacji SmartGlass.

TV na żywo

 • Poprawka 50 Hz — użytkownicy mogą ustawić aplikację TV na żywo tak, aby wyświetlała obraz 50 Hz w trybie pełnym lub w trybie wypełnienia.
 • Dostosowania zwiększania/zmniejszania głośności — użytkownik może dostosować przyrost głośności stosowany podczas używania poleceń zwiększenia i zmniejszenia głośności.
 • Sterowanie na podczerwień zasilaniem i głośnością telewizorów i odbiorników AVR we wszystkich regionach.
 • Mapowanie konfiguracji odbiornika AVR w celu uwzględnienia numeru modelu większości paneli dźwiękowych lub odbiorników AVR podczas konfigurowania telewizora.

Ulepszona obsługa wyjścia sygnału audio

 • SPDIF (wyjście optyczne) obecnie obsługuje standard 5.1 Dolby Digital, co umożliwia urządzeniom, takim jak panele dźwiękowe mające jedynie wejście optyczne, odbieranie sygnału 5.1 Dolby Digital z konsoli przez połączenie optyczne.
 • Wyjście HDMI obecnie obsługuje nieskompresowany dźwięk stereo, nieskompresowany dźwięk 5.1, nieskompresowany dźwięk 7.1, 5.1 Dolby Digital lub 5.1 DTS (5.1 Dolby Digital — nowość z marca).

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Wersja systemu operacyjnego: 6.2.10542 (xb_rel_1402.140213-0115) fre

Data wydania

2014-02-14

Nowe lub zaktualizowane funkcje

 • Aktualizacja funkcji Gry i aplikacje umożliwiająca sortowanie list gier i aplikacji oraz rozdzielanie list kolejek gier, aplikacji i instalacji.
 • Możliwość usuwania zapisanych danych gier i aplikacji.
 • Ulepszona instalacja i zarządzanie zawartością do pobrania.
 • Dodanie wskaźnika poziomu naładowania baterii kontrolera.
 • Ulepszony interfejs użytkownika umożliwiający dostęp do znajomych, osiągnięć, wiadomości i rozmów w grupie.
 • Aplikacja DVR z gry dołączona do przewodnika konsoli Xbox One jako kanał aplikacji.
 • Aktualizacja wskaźników postępu rozruchu dla aktualizacji systemu.
 • Zwiększenie spójności funkcji i interfejsu użytkownika w zakresie postępu aktualizacji i instalacji.
 • Rozdzielenie list kolejek gier, aplikacji i instalacji.
 • Dodanie obsługi klawiatury USB.

Aktualizacja stabilności i wydajności

 • Ulepszone wykrywanie translacji NAT.
 • Ulepszenia narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią.
 • Ulepszenia jakości Blu-ray.
 • Znaczące ulepszenia w zakresie wydajności i stabilności.

Dodatkowe informacje

Xbox Wire

Inne aktualizacje systemu

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Wersje systemu operacyjnego i aktualizacje systemu konsoli Xbox One wydane w 2014 roku”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?