Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w grupach na konsoli Xbox One

Problemy z grupą?

Grupy umożliwiają łączenie znajomych i rozmawianie z nimi za pomocą konsoli Xbox One. Do grupy możesz zaprosić od jednego do siedmiu członków. Aby uzyskać informacje, jak utworzyć grupę, zobacz Jak utworzyć grupę na konsoli Xbox One.

Uwaga Jeśli nie możesz przełączyć się do rozmowy w grupie, zobacz Nie można przełączyć się do rozmowy w grupie na konsoli Xbox One.

Aby upewnić się, że używany system dźwiękowy jest poprawnie skonfigurowany, zobacz Jak skonfigurować ustawienia audio na konsoli Xbox One.

Jeśli masz problemy z dźwiękiem podczas używania grup, skorzystaj z poniższych rozwiązań typowych problemów.

Rozwiązania

Sprawdzanie stanu usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-07-18T14:57:09.6504766+00:00

Nie słyszę innej osoby po dołączeniu do grupy

Jeśli nie słyszysz osoby, z którą chcesz porozmawiać po dołączeniu do grupy, skorzystaj z następujących wskazówek:

 • Sprawdź, czy ustawienia prywatności umożliwiają Ci komunikowanie się ze wszystkimi osobami. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > Konto > Prywatność i zabezpieczenia online > Ochrona prywatności w usłudze Xbox Live > Pokaż szczegóły i dostosuj > Komunikacja i gry wieloosobowe, a następnie wprowadź wymagane zmiany.
 • Wyłącz wyciszenie lub odblokuj osobę, z którą próbujesz porozmawiać. Wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje Tryb dla wielu graczy > Grupy.
  2. Wybierz grupę, aby rozwinąć listę członków grupy.
  3. Wybierz osobę, dla której chcesz wyłączyć wyciszenie.
  4. Wybierz pozycję Wyłącz wyciszenie.
 • W oknie grupy sprawdź, czy dołączono do rozmowy w grupie.
 • Sprawdź, czy występują problemy z opóźnieniami sieci lub inne problemy sieciowe. W tym celu sprawdź szczegółowe statystyki sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia sieci na konsoli Xbox One.
 • Spróbuj wykonać kroki opisane w artykule Rozwiązanie problemu z grami dla wielu graczy na konsolę Xbox One.

Echo, gdy mówi inna osoba

Jeśli występuje intensywne zjawisko echa, gdy używasz sensora Kinect jako urządzenia wejściowego mowy, możesz wykonać kalibrację sensora Kinect. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje Sensor Kinect i urządzenia > Sensor Kinect.
 3. Wybierz pozycję Kinect mnie nie słyszy.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie skalibrować sensor Kinect.

Sensor Kinect nie rozpoznaje Cię, gdy mówisz

Jeśli nie widzisz animacji zielonego okręgu sensora Kinect, gdy mówisz, może to oznaczać, że jest wyłączona funkcja rozmowy sensora Kinect. Podłącz zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox One lub spróbuj wykonać następujące kroki:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje Sensor Kinect i urządzenia > Sensor Kinect.
 3. Zaznacz pole wyboru Użyj mikrofonu Kinect do rozmowy.

Uwaga Jest to ustawienie dotyczące całego systemu, więc włączenie go w tym miejscu spowoduje, że mikrofon sensora Kinect będzie także włączony w grach i aplikacji Skype.

Dźwięk rozmowy w grupie dochodzi z telewizora mimo podłączenia zestawu słuchawkowego

Jeśli mimo podłączenia zestawu słuchawkowego słyszysz rozmowę w grupie przez głośniki z telewizora, być może musisz ponownie skojarzyć kontroler ze swoim profilem.

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.
 2. Wybierz swój profil, a następnie wybierz pozycję Przełącz profil.

Dźwięk z gry lub aplikacji staje się niesłyszalny podczas rozmowy głosowej

Jeśli aktywna gra lub aplikacja staje się niesłyszalna, gdy używasz sensora Kinect do rozmowy w grupie lub w połączeniu w aplikacji Skype, może to oznaczać, że mikser rozmowy jest skonfigurowany do ustawiania fokusu wyłącznie na rozmowie. Aby dostosować poziom dźwięku podczas komunikacji, dostosuj ustawienia miksera rozmowy:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje Wyświetlanie i dźwięk > Głośność.
 3. Wybierz pozycję Mikser rozmowy, a następnie wybierz jedną z opcji.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w grupach na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?