Rozwiązywanie problemów z pustym ekranem telewizora lub monitora, gdy jest włączona konsola Xbox One

Porady dotyczące rozwiązywania problemu polegającego na tym, że ekran telewizora pozostaje pusty lub czarny po uruchomieniu konsoli Xbox One.

Rozwiązania

Ekran jest pusty po powrocie na ekran Start

 1. Wyłącz konsolę, przytrzymując przez około 10 sekund przycisk Xbox z przodu konsoli.
 2. Ponownie włącz konsolę, naciskając przycisk Xbox na konsoli lub przycisk Xbox na kontrolerze bezprzewodowym dla konsoli Xbox One.

Ekran jest pusty po rozpoczęciu oglądania dysku Blu-ray

Uwaga Aplikacja Odtwarzacz Blu-ray nie działa na konsoli Xbox One S All-Digital Edition.

Ten problem może wystąpić, jeśli ustawienie Wyjście wideo na konsoli ma wartość Włącz częstotliwość 24 Hz. Aby wyłączyć ustawienie Włącz częstotliwość 24 Hz, wykonaj następujące kroki:

 1. Na kontrolerze bezprzewodowym naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > Ogólne.
 3. Wybierz kolejno pozycje Opcje TV i wyświetlania > Tryby wideo.
 4. Kliknij pozycję Włącz częstotliwość 24 Hz, aby wyłączyć to ustawienie.

Ekran jest pusty po włączeniu konsoli

 • Sprawdź, czy telewizor i konsola Xbox One są włączone.
 • Sprawdź, czy w telewizorze jest ustawiony odpowiedni sygnał wejściowy (HDMI).
 • Sprawdź połączenie kabla HDMI z konsolą.
 • Sprawdź połączenie kabla HDMI z telewizorem.
 • Sprawdź, czy kabel HDMI jest podłączony do portu „out to TV” konsoli.
 • Wyłącz i włącz zasilanie konsoli Xbox One: naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Xbox , aby wyłączyć konsolę, a następnie włącz ją ponownie.
 • Zresetuj ustawienia wyświetlania. Jak to zrobić:
  1. Jeśli w stacji dysków konsoli Xbox One znajduje się dysk, wyjmij go.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Xbox na konsoli, aby wyłączyć konsolę.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox oraz przycisk wysuwania, aż usłyszysz dźwięk włączania konsoli. Od razu usłyszysz jeden dźwięk, a po upływie 10 sekund usłyszysz drugi dźwięk. Przed drugim dźwiękiem zacznie świecić kontrolka zasilania. NIE PRZECHODŹ DALEJ, zanim nie usłyszysz drugiego dźwięku.

   Uwaga Jeśli masz konsolę Xbox One S All-Digital Edition, musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk Xbox oraz przycisk wiązania, ponieważ Twoja konsola nie ma przycisku wysuwania.

   W każdym przypadku spowoduje to uruchomienie konsoli w trybie niskiej rozdzielczości (640 x 480). Aby zresetować to ustawienie, naciśnij przycisk Xbox w celu otwarcia przewodnika. Idź do System > Ustawienia > Ogólne > Opcje TV i wyświetlania, a następnie z listy rozwijanej wyświetlacz wybierz odpowiednią rozdzielczość.

  4. Jeśli musisz wykonywać te kroki przy każdym uruchomieniu, możesz zmienić wartość ustawienia Połączenie TV na HDMI, tak jak pokazano w kroku 3 w następnej sekcji pt. „Ekran jest pusty, a w Twojej konfiguracji jest używany odbiornik AVR”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak dostosować ustawienia wyświetlania na konsoli Xbox One.
 • Spróbuj podłączyć kabel HDMI do innego portu HDMI telewizora.
 • Spróbuj użyć innego kabla HDMI w celu podłączenia konsoli do telewizora.
 • Spróbuj podłączyć konsolę do innego telewizora.

Ekran jest pusty, a w Twojej konfiguracji jest używany odbiornik AVR

Jeśli w sytuacji, gdy konsola Xbox One jest podłączona do odbiornika audio-wideo (AVR), a ten odbiornik jest podłączony do telewizora, nie słyszysz dźwięku, wykonaj następujące kroki rozwiązywania problemów:

 1. Włącz urządzenia w podanej poniżej kolejności, czekając przed uruchomieniem następnego urządzenia na całkowite uruchomienie poprzedniego:
  1. Najpierw włącz telewizor.
  2. Gdy na telewizorze będzie wyświetlany obraz, włącz odbiornik AVR.
  3. Włącz konsolę Xbox One.
 2. Użyj przycisku Wejście na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub użyj przycisków telewizora), aby przełączyć źródło sygnału wejściowego odbiornika AVR na inne niż konsola, a następnie ponownie na konsolę (na przykład przełącz się z wejścia HDMI1 na HDMI2, a następnie z powrotem na HDMI1).
 3. Ponownie uruchom odbiornik AVR.
 4. Wybierz w ustawieniu Połączenie TV wartość HDMI:
  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > Ogólne.
  3. Wybierz kolejno pozycje Opcje TV i wyświetlania > Wierność wideo i overscan.
  4. Z listy rozwijanej Wyświetlacz wybierz opcję HDMI.

Ekran jest pusty po zainstalowaniu aktualizacji systemu

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji systemu jest widoczny pusty ekran, wypróbuj Rozwiązanie problemu z aktualizacją systemu konsoli Xbox One. W kroku 1 wybierz pozycję CHCĘ ROZWIĄZAĆ PROBLEM Z BŁĘDEM AKTUALIZACJI SYSTEMU i wykonaj odpowiednie kroki.

Zgłaszanie konieczności naprawy

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie umożliwiło rozwiązania problemu, konsola może wymagać naprawy. Przejdź na stronę Usługi dotyczące urządzeń, aby przesłać zgłoszenie konieczności naprawy.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z pustym ekranem telewizora lub monitora, gdy jest włączona konsola Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?