Udostępnij tę stronę

Program Xbox Insider — często zadawane pytania

Tematy

Co to jest program Xbox Insider?

Program Xbox Insider daje zagorzałym fanom konsol Xbox możliwość przesyłania opinii dotyczących najnowszych aktualizacji systemu konsoli Xbox One oraz funkcji i gier, które nadal są tworzone na konsole Xbox One i komputery z systemem Windows 10.

Dołącz do programu Xbox Insider i pomóż nam ulepszać zawartość i funkcje przeznaczone na konsole Xbox już na etapie tworzenia. Powiedz nam, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba i co powinniśmy jeszcze dodać, wykonując zadania, wypełniając ankiety i krótkie ankiety oraz zgłaszając błędy bezpośrednio deweloperom.

Uczestnicy programu Xbox Insider wybierają poziom zaangażowania oraz zawartość, którą chcą się zajmować — czy ma być przeznaczona na komputery, czy konsole Xbox One albo czy mają to być aktualizacje systemu, czy gry. Automatycznie uzyskasz uprawnienie do testowania wersji zapoznawczych zawartości wybranej na podstawie Twoich zainteresowań, czasu uczestnictwa w programie Xbox Insider, liczby punktów PD oraz aktywności, w których zdarzyło Ci się brać udział.

Rozpoczynanie uczestnictwa w programie Xbox Insider

Pobieranie aplikacji Centrum Xbox Insider

Aby rozpocząć uczestnictwo w programie Xbox Insider, wystarczy pobrać aplikację Centrum Xbox Insider na konsolę Xbox One lub komputer.

 1. Przejdź na kartę Sklep na pulpicie nawigacyjnym lub wybierz pozycję Sklep w przewodniku.
 2. Wybierz pozycję Wyszukaj.
 3. Wyszukaj tekst Centrum Xbox Insider.
 4. Na stronie produktu wybierz pozycję Pobierz/zainstaluj.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania i używania aplikacji Centrum Xbox Insider, zobacz Pobieranie aplikacji Centrum Xbox Insider.

Wymagania dotyczące dostępu do wersji zapoznawczych w programie Insider

Z każdą wersją zapoznawczą zawartości w programie Insider są związane inne wymagania dotyczące uczestnictwa. Aby wyświetlić wymagania dotyczące każdej z wersji zapoznawczych:

 1. Uruchom aplikację Centrum Xbox Insider.
 2. Przejdź do obszaru Zawartość programu Insider.
 3. Wybierz odpowiednią wersję zapoznawczą.
 4. Wymagania dotyczące uprawnienia do niej będą widoczne na karcie Informacje na stronie szczegółów zawartości dostępnej w programie Insider.

Uwaga Na stronie Zawartość programu Insider będą widoczne tylko wersje zapoznawcze, do których masz uprawnienie. Ponadto w ramach programu Insider dostępne są różne wersje zapoznawcze zawartości na konsole Xbox One i dla systemu Windows 10, ponieważ niektóre programy są specyficzne dla danej platformy.

Umowa dotycząca programu Xbox Insider

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Centrum Xbox Insider musisz zaakceptować umowę dotyczącą programu Xbox Insider. Zobacz Umowa dotycząca programu Xbox Insider.

Program Xbox Insider — często zadawane pytania

Czy każda osoba może wziąć udział w testach wersji zapoznawczej aktualizacji konsoli Xbox One?

Tak. Pamiętaj, że dostępność stref aktualizacji, w których możesz się zarejestrować, zależy od liczby zdobytych punktów PD oraz stażu w programie Xbox Insider.

Jak mogę wziąć udział w testach wersji zapoznawczej aktualizacji konsoli Xbox One lub przenieść konsolę do innej strefy?

 1. Uruchom Centrum Xbox Insider na swojej konsoli Xbox One.
 2. Na głównej stronie docelowej wybierz pozycję Zawartość programu Insider.
 3. W obszarze System wybierz Program Xbox One Update Preview.
 4. Wybierz pozycję Dołącz lub Zarządzaj.
 5. Wybierz jedną z dostępnych stref wersji zapoznawczych.

Czym różnią się strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One i jak można je zmieniać?

Istnieją cztery strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One, co umożliwia określenie, kiedy i jak często będzie się uzyskiwać wczesny dostęp do aktualizacji konsoli. Dostęp do poszczególnych stref jest przyznawany na podstawie aktywności w programie Xbox Insider. Jeśli masz zaproszenie do co najmniej dwóch stref, możesz przełączać się między nimi w Centrum Xbox Insider.

Aktualnie dostępne strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One:

 • Alfa — dostępna tylko na zaproszenie, umożliwia najszybsze otrzymywanie aktualizacji w oknie wersji zapoznawczych.
 • Beta — otwarta dla osób z co najmniej 3-miesięcznym stażem w programie Xbox Insider i co najmniej czwartym poziomem doświadczenia. Ta strefa otrzymuje aktualizacje zaraz po strefie Alfa.
 • Delta — otwarta dla osób z co najmniej 1-miesięcznym stażem w programie Xbox Insider i co najmniej drugim poziomem doświadczenia. W pewnych sytuacjach krańcowych, gdy wymagane jest dalsze zaangażowanie osób ze stref Alfa lub Beta, testerzy ze strefy Delta mogą otrzymać aktualizacje szybciej niż testerzy ze strefy Beta, ale takie sytuacje rzadko mają miejsce. Ponadto, mimo że nie ma gwarancji wczesnego udostępniania aktualizacji systemu w strefie Delta, wszyscy testerzy z tej strefy otrzymają aktualizacje przed ich ogólnym udostępnieniem.
 • Omega — strefa otwarta dla wszystkich, umożliwia otrzymanie aktualizacji systemu krótko przed ich publicznym udostępnieniem.

Czy muszę brać udział w testach wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One, aby brać udział w testach wersji zapoznawczych gier lub aplikacji dostępnych w ramach programu Xbox Insider?

Generalnie, nie. Co prawda wersje zapoznawcze pewnych gier i aplikacji mogą być oferowane tylko użytkownikom z określonych stref testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One, ponieważ gra lub aplikacja wymaga aktualizacji systemu w wersji nowszej niż wersja aktualnie dostępnej aktualizacji publicznej, ale wiele gier i aplikacji jest dostępnych dla uczestników programu Xbox Insider niezależnie od ich przynależności do strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One.

Mój znajomy jest uprawniony do testowania wersji zapoznawczej, a ja nie. Dlaczego?

Nie wszystkie testy wersji zapoznawczych są dostępne dla wszystkich uczestników programu Xbox Insider. Uczestnicy mogą być uprawnieni do testowania poszczególnych wersji zapoznawczych na podstawie różnych czynników, które mogą być inne w przypadku każdej wersji zapoznawczej dostępnej w programie Xbox Insider. W niektórych przypadkach deweloper gry lub aplikacji może decydować o uprawnieniu do testowania jej. Uprawnienie może też być określane na podstawie zainteresowań, poprzednich aktywności w programie Xbox Insider, stażu w programie Xbox Insider, liczby punktów PD zdobytych w programie Xbox Insider, posiadanych gier itp.

Na liście Zawartość programu Insider jest wymieniona wersja zapoznawcza ze stanem Dołączono, ale nie wybierałem/wybierałam tej opcji, a nie ma opcji rezygnacji. Dlaczego tak jest?

Czasami będziemy automatycznie rejestrować użytkowników spełniających pewne proste kryteria w programie Insider. Na przykład wszyscy uczestnicy programu Insider, którzy uruchomili aplikację Centrum Xbox Insider i zaakceptowali Postanowienia, są automatycznie rejestrowani w programie Xbox Insider. Ogólnie ma to na celu dostarczanie zakwalifikowanym użytkownikom pewnych ogłoszeń, wyzwań i podobnych elementów, dzięki którym możemy poznać ich zainteresowania i powiadamiać ich o nowych możliwościach. Za pośrednictwem tych programów możesz uzyskiwać dostęp do nowej zawartości w programie Insider.

Zrezygnowałem/zrezygnowałam z uczestnictwa w programie Xbox Insider. Czy mogę wrócić?

Tak. Na konsoli Xbox One możesz ponownie zainstalować aplikację Centrum Xbox Insider z listy Do instalacji w obszarze Gry i aplikacje. Jeśli nie możesz znaleźć tam tej aplikacji, poszukaj jej w Sklepie.

Jeśli uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w programie Xbox Insider, używając komputera, po czym aplikacja została odinstalowana, po prostu wyszukaj aplikację Centrum Xbox Insider w Sklepie.

Mam nową konsolę. Czy mogę jej użyć, aby wziąć udział w programie Xbox Insider?

Tak. Po prostu zainstaluj aplikację Centrum Xbox Insider z listy Do instalacji w obszarze Gry i aplikacje. Jeśli nie możesz znaleźć tam tej aplikacji, poszukaj jej w Sklepie. Gdy ją uruchomisz, będziesz mieć dostęp do tej samej zawartości dostępnej w programie Insider, co na innych konsolach.

Sprzedaję konsolę lub nie chcę już uczestniczyć w programie Xbox Insider. Jak mogę zrezygnować z uczestnictwa w programie Xbox Insider?

Przed sprzedażą konsoli lub podarowaniem jej komuś musisz usunąć ją z programu Xbox Insider, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzaj urządzeniami, przewijając w dół do urządzenia z oznaczeniem (bieżące), zaznaczając je i wybierając pozycję Gotowe. Jeśli konsola została już sprzedana lub podarowana komuś, możesz uruchomić aplikację Centrum Xbox Insider na innej konsoli i wykonać te same instrukcje po wybraniu swojej starej konsoli.

Te same kroki trzeba wykonać w sytuacji, gdy zamierzasz nadal używać swojej konsoli, ale nie chcesz już uczestniczyć w programie Xbox Insider i chcesz wyrejestrować ją z tego programu. Proces usuwania konsoli może potrwać do 72 godzin od chwili wybrania opcji usunięcia jej, a w tym czasie możesz nadal otrzymywać aktualizacje konsoli, gier lub aplikacji. W ramach procesu usuwania konsoli może zostać wykonane odświeżenie ustawień fabrycznych. Odświeżenie ustawień fabrycznych nie spowoduje wymazania gier i aplikacji, ale po wykonaniu odświeżania do ustawień fabrycznych trzeba będzie przywrócić wszystkie profile lub ustawienia systemu zapisane na konsoli.

Uwaga Musisz znać numer seryjny lub nazwę poprzedniej konsoli, aby mieć pewność, że usuwasz odpowiednie urządzenie Xbox.

Jak długo będzie trwało przetwarzanie mojego żądania usunięcia konsoli z programu?

Proces usuwania konsoli może potrwać do 72 godzin od chwili wybrania opcji usunięcia jej z programu Xbox Insider, a w tym czasie możesz nadal otrzymywać aktualizacje konsoli, gier lub aplikacji. Po zakończeniu procesu wyrejestrowywania Twoja konsola może zostać zresetowana do ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie wszystkich profilów i ustawień z konsoli, ale nie spowoduje usunięcia zapisanych gier i aplikacji.

Moja rodzina wspólnie korzysta z konsoli. Czy możemy wszyscy wziąć udział w programie Xbox Insider?

Tak. W programie Xbox Insider mogą uczestniczyć wszyscy domownicy. Każda osoba, która uruchomi aplikację Centrum Xbox Insider, może uczestniczyć w testach wersji zapoznawczych na konsoli, jeśli spełnia warunki.

Uwaga Uprawnienie do korzystania z zawartości dostępnej w programie Insider jest zależne od poziomu w programie, poprzednich aktywności i wielu innych kryteriów. Zawartość dostępna w programie Insider, taka jak określone gry i aplikacje, z której możesz korzystać, może być inna niż zawartość dostępna dla Twojego znajomego lub innego członka rodziny.

Po kupieniu używanej konsoli i uruchomieniu aplikacji Centrum Xbox Insider została wyświetlona informacja, że ta konsola jest już zarejestrowana do testów wersji zapoznawczej. Jak mogę zrezygnować z tych testów wersji zapoznawczej?

Aby zapobiec usunięciu konsoli z testów wersji zapoznawczej bez zgody użytkownika, w przypadku niektórych wersji zapoznawczych jest wymagane, aby to użytkownik, który dołączył do programu testów wersji zapoznawczej, zażądał wyrejestrowania. Jeśli jednak kupiona przez Ciebie konsola jest zarejestrowana do testów wersji zapoznawczej, z których chcesz zrezygnować, opublikuj wpis na forach programu Xbox Insider, a my z przyjemnością Ci pomożemy w usuwaniu konsoli z programu lub rejestrowaniu jej na Twoim koncie.

Czy wersje zapoznawcze dostępne w ramach programu Xbox Insider podlegają umowie o nieujawnianiu informacji (Non-Disclosure Agreement, NDA)?

W większości przypadków wersje zapoznawcze nie podlegają umowie NDA, ale czasami może się tak zdarzyć. W przypadku wersji zapoznawczych podlegających umowie NDA trzeba zaakceptować dodatkowe Warunki użytkowania, aby móc wziąć udział w testach.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Program Xbox Insider — często zadawane pytania”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę