Niejawny program testów Xbox — często zadawane pytania

Tematy

Co to jest niejawny program testów Xbox?

Niejawny program testów Xbox daje zagorzałym fanom konsol Xbox możliwość przesyłania opinii dotyczących najnowszych aktualizacji systemu konsoli Xbox One oraz funkcji i gier, które nadal są tworzone na konsole Xbox One i komputery z systemem Windows 10.

Dołącz do niejawnego programu testów Xbox i pomóż nam ulepszać zawartość i funkcje przeznaczone na konsole Xbox już na etapie tworzenia. Powiedz nam, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba i co powinniśmy jeszcze dodać, wykonując zadania, wypełniając ankiety i krótkie ankiety oraz zgłaszając błędy bezpośrednio deweloperom.

Uczestnicy niejawnego programu testów Xbox wybierają poziom zaangażowania oraz zawartość, którą chcą się zajmować — czy ma być przeznaczona na komputery, czy konsole Xbox One albo czy mają to być aktualizacje systemu, czy gry. Automatycznie uzyskasz uprawnienie do testowania wersji zapoznawczych zawartości wybranej na podstawie Twoich zainteresowań, czasu uczestnictwa w niejawnym programie testów Xbox, liczby punktów PD oraz aktywności, w których zdarzyło Ci się brać udział.

Rozpoczynanie uczestnictwa w niejawnym programie testów Xbox

Pobieranie aplikacji Centrum niejawnego programu testów Xbox

Aby rozpocząć uczestnictwo w niejawnym programie testów Xbox, wystarczy pobrać aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox na konsolę Xbox One lub komputer.

 1. Przejdź na kartę Store na pulpicie nawigacyjnym lub wybierz pozycję Store w przewodniku.
 2. Wybierz pozycję Wyszukaj.
 3. Wyszukaj tekst Centrum niejawnego programu testów Xbox.
 4. Na stronie produktu wybierz pozycję Pobierz/zainstaluj.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania i używania aplikacji Centrum niejawnego programu testów Xbox, zobacz Pobieranie aplikacji Centrum niejawnego programu testów Xbox.

Wymagania dotyczące dostępu do wersji zapoznawczych w niejawnym programie testów

Z każdą wersją zapoznawczą zawartości w niejawnym programie testów są związane inne wymagania dotyczące uczestnictwa. Aby wyświetlić wymagania dotyczące każdej z wersji zapoznawczych:

 1. Uruchom aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox.
 2. Przejdź do obszaru Zawartość dla niejawnych testerów.
 3. Wybierz odpowiednią wersję zapoznawczą.
 4. Wymagania dotyczące uprawnienia do niej będą widoczne na karcie Informacje na stronie szczegółów zawartości dostępnej w niejawnym programie testów.

Uwaga Na stronie Zawartość dla niejawnych testerów będą widoczne tylko wersje zapoznawcze, do których masz uprawnienie. Ponadto w ramach niejawnym programie testów dostępne są różne wersje zapoznawcze zawartości na konsole Xbox One i dla systemu Windows 10, ponieważ niektóre programy są specyficzne dla danej platformy.

Umowa dotycząca niejawnego programu testów Xbox

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Centrum niejawnego programu testów Xbox musisz zaakceptować umowę dotyczącą niejawnego programu testów Xbox. Zobacz Umowa dotycząca niejawnego programu testów Xbox.

Niejawny program testów Xbox — często zadawane pytania

Czy każda osoba może wziąć udział w testach wersji zapoznawczej aktualizacji konsoli Xbox One?

Tak. Pamiętaj, że dostępność stref aktualizacji, w których możesz się zarejestrować, zależy od liczby zdobytych punktów PD oraz stażu w niejawnym programie testów Xbox.

Jak mogę wziąć udział w testach wersji zapoznawczej aktualizacji konsoli Xbox One lub przenieść konsolę do innej strefy?

 1. Uruchom Centrum niejawnego programu testów Xbox na swojej konsoli Xbox One.
 2. Na głównej stronie docelowej wybierz pozycję Zawartość dla niejawnych testerów.
 3. W obszarze System wybierz pozycję Xbox One Update Preview.
 4. Wybierz pozycję Dołącz lub Zarządzaj.
 5. Wybierz jedną z dostępnych stref wersji zapoznawczych.

Czym różnią się strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One i jak można je zmieniać?

Istnieją cztery strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One, co umożliwia określenie, kiedy i jak często będzie się uzyskiwać wczesny dostęp do aktualizacji konsoli. Dostęp do poszczególnych stref jest przyznawany na podstawie aktywności w niejawnym programie testów Xbox. Jeśli masz zaproszenie do co najmniej dwóch stref, możesz przełączać się między nimi w Centrum niejawnego programu testów Xbox.

Aktualnie dostępne strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One:

 • Alfa — dostępna tylko na zaproszenie, umożliwia najszybsze otrzymywanie aktualizacji w oknie wersji zapoznawczych.
 • Beta — otwarta dla osób z co najmniej 3-miesięcznym stażem w niejawnym programie testów Xbox i co najmniej piątym poziomem doświadczenia. Ta strefa otrzymuje aktualizacje zaraz po strefie Alfa.
 • Delta — otwarta dla osób z co najmniej 1-miesięcznym stażem w niejawnym programie testów Xbox i co najmniej drugim poziomem doświadczenia. W pewnych sytuacjach krańcowych, gdy wymagane jest dalsze zaangażowanie osób ze stref Alfa lub Beta, testerzy ze strefy Delta mogą otrzymać aktualizacje szybciej niż testerzy ze strefy Beta, ale takie sytuacje rzadko mają miejsce. Ponadto, mimo że nie ma gwarancji wczesnego udostępniania aktualizacji systemu w strefie Delta, wszyscy testerzy z tej strefy otrzymają aktualizacje przed ich ogólnym udostępnieniem.
 • Omega — strefa otwarta dla wszystkich, umożliwia otrzymanie aktualizacji systemu krótko przed ich publicznym udostępnieniem.

Czy muszę brać udział w testach wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One, aby brać udział w testach wersji zapoznawczych gier lub aplikacji dostępnych w ramach niejawnego programu testów Xbox?

Generalnie, nie. Co prawda wersje zapoznawcze pewnych gier i aplikacji mogą być oferowane tylko użytkownikom z określonych stref testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One, ponieważ gra lub aplikacja wymaga aktualizacji systemu w wersji nowszej niż wersja aktualnie dostępnej aktualizacji publicznej, ale wiele gier i aplikacji jest dostępnych dla uczestników niejawnego programu testów Xbox niezależnie od ich przynależności do strefy testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One.

Mój znajomy jest uprawniony do testowania wersji zapoznawczej, a ja nie. Dlaczego?

Nie wszystkie testy wersji zapoznawczych są dostępne dla wszystkich uczestników niejawnego programu testów Xbox. Uczestnicy mogą być uprawnieni do testowania poszczególnych wersji zapoznawczych na podstawie różnych czynników, które mogą być inne w przypadku każdej wersji zapoznawczej dostępnej w niejawnym programie testów Xbox. W niektórych przypadkach deweloper gry lub aplikacji może decydować o uprawnieniu do testowania jej. Uprawnienie może też być określane na podstawie zainteresowań, poprzednich aktywności w niejawnym programie testów Xbox, stażu w niejawnym programie testów Xbox, liczby punktów PD zdobytych w niejawnym programie testów Xbox, posiadanych gier itp.

Na liście Zawartość dla niejawnych testerów jest wymieniona wersja zapoznawcza ze stanem Dołączono, ale nie wybierałem/wybierałam tej opcji, a nie ma opcji rezygnacji. Dlaczego tak jest?

Czasami będziemy automatycznie rejestrować użytkowników spełniających pewne proste kryteria w niejawnym programie testów. Na przykład wszyscy uczestnicy niejawnego programu testów, którzy uruchomili aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox i zaakceptowali Postanowienia, są automatycznie rejestrowani w niejawnym programie testów Xbox. Ogólnie ma to na celu dostarczanie zakwalifikowanym użytkownikom pewnych ogłoszeń, wyzwań i podobnych elementów, dzięki którym możemy poznać ich zainteresowania i powiadamiać ich o nowych możliwościach. Za pośrednictwem tych programów możesz uzyskiwać dostęp do nowej zawartości w niejawnym programie testów.

Zrezygnowałem/zrezygnowałam z uczestnictwa w niejawnym programie testów Xbox. Czy mogę wrócić?

Tak. Na konsoli Xbox One możesz ponownie zainstalować aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox z listy Do instalacji w obszarze Gry i aplikacje. Jeśli nie możesz znaleźć tam tej aplikacji, poszukaj jej w sklepie Store.

Jeśli uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w niejawnym programie testów Xbox, używając komputera, po czym aplikacja została odinstalowana, po prostu wyszukaj aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox w sklepie Store.

Mam nową konsolę. Czy mogę jej użyć, aby wziąć udział w niejawnym programie testów Xbox?

Tak. Po prostu zainstaluj aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox z listy Do instalacji w obszarze Gry i aplikacje. Jeśli nie możesz znaleźć tam tej aplikacji, poszukaj jej w sklepie Store. Gdy ją uruchomisz, będziesz mieć dostęp do tej samej zawartości dostępnej w niejawnym programie testów, co na innych konsolach.

Sprzedaję konsolę lub nie chcę już uczestniczyć w niejawnym programie testów Xbox. Jak mogę zrezygnować z uczestnictwa w niejawnym programie testów Xbox?

Przed sprzedażą konsoli lub podarowaniem jej komuś musisz usunąć ją z niejawnego programu testów Xbox, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzaj urządzeniami, przewijając w dół do urządzenia z oznaczeniem (bieżące), zaznaczając je i wybierając pozycję Gotowe. Jeśli konsola została już sprzedana lub podarowana komuś, możesz uruchomić aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox na innej konsoli i wykonać te same instrukcje po wybraniu swojej starej konsoli.

Te same kroki trzeba wykonać w sytuacji, gdy zamierzasz nadal używać swojej konsoli, ale nie chcesz już uczestniczyć w niejawnym programie testów Xbox i chcesz wyrejestrować ją z tego programu. Proces usuwania konsoli może potrwać do 72 godzin od chwili wybrania opcji usunięcia jej, a w tym czasie możesz nadal otrzymywać aktualizacje konsoli, gier lub aplikacji. W ramach procesu usuwania konsoli może zostać wykonane odświeżenie ustawień fabrycznych. Odświeżenie ustawień fabrycznych nie spowoduje wymazania gier i aplikacji, ale po wykonaniu odświeżania do ustawień fabrycznych trzeba będzie przywrócić wszystkie profile lub ustawienia systemu zapisane na konsoli.

Uwaga Musisz znać numer seryjny lub nazwę poprzedniej konsoli, aby mieć pewność, że usuwasz odpowiednie urządzenie Xbox.

Jak zrezygnować z uczestnictwa w programie testów wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One

Gdy sprzedajesz lub dajesz komuś swoją konsolę Xbox albo po prostu nie chcesz już uczestniczyć w programie, usuń swoją konsolę z programu testów wersji zapoznawczych. Jeśli konsola Xbox została już sprzedana lub podarowana komuś, możesz uruchomić aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox na innej konsoli lub komputerze z systemem Windows 10 i wykonać te same instrukcje.

 1. Uruchom aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox na swojej konsoli Xbox One lub komputerze z systemem Windows 10.
 2. Na głównej stronie docelowej wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Zarządzaj urządzeniami i wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z programu.
 4. Wybierz pozycję Gotowe.

Uwaga: Wykonanie tego procesu trwa zazwyczaj 10 minut. Dobrze będzie, jeśli będziesz znać numer seryjny lub nazwę poprzedniej konsoli, aby mieć pewność, że usuwasz odpowiednią konsolę.

W ramach procesu usuwania konsoli Xbox może zostać wykonane odświeżenie ustawień fabrycznych. Odświeżenie ustawień fabrycznych nie spowoduje wymazania gier i aplikacji, ale po wykonaniu odświeżenia trzeba będzie przywrócić wszystkie profile lub ustawienia systemu zapisane na konsoli.

Moja rodzina wspólnie korzysta z konsoli. Czy możemy wszyscy wziąć udział w niejawnym programie testów Xbox?

Tak. W niejawnym programie testów Xbox mogą uczestniczyć wszyscy domownicy. Każda osoba, która uruchomi aplikację Centrum niejawnego programu testów Xbox, może uczestniczyć w testach wersji zapoznawczych na konsoli, jeśli spełnia warunki.

Uwaga Uprawnienie do korzystania z zawartości dostępnej w niejawnym programie testów jest zależne od poziomu w programie, poprzednich aktywności i wielu innych kryteriów. Zawartość dla niejawnych testerów, taka jak określone gry i aplikacje, z której możesz korzystać, może być inna niż zawartość dostępna dla Twojego znajomego lub innego członka rodziny.

Nie chcę brać udziału w programie Xbox One Update Preview. Jak mogę zrezygnować z uczestnictwa w tym lub innym programie tego typu?

Opuszczanie programu Xbox One Update Preview jest tak proste, jak dołączanie do niego. Możesz samodzielnie usunąć się z programu Xbox One Update Preview, wykonując następujące kroki:

 1. Uruchom Centrum niejawnego programu testów Xbox na swojej konsoli Xbox One.
 2. Na głównej stronie docelowej wybierz pozycję Zawartość dla niejawnych testerów.
 3. W obszarze System wybierz pozycję Xbox One Update Preview.
 4. Wybierz pozycję Dołącz lub Zarządzaj.
 5. Na sam dole wybierz pozycję Wyrejestruj.

Uwaga: wykonanie tego procesu trwa zazwyczaj 10 minut.

Czy wersje zapoznawcze dostępne w ramach niejawnego programu testów Xbox podlegają umowie o nieujawnianiu informacji (Non-Disclosure Agreement, NDA)?

W większości przypadków wersje zapoznawcze nie podlegają umowie NDA, ale czasami może się tak zdarzyć. W przypadku wersji zapoznawczych podlegających umowie NDA trzeba zaakceptować dodatkowe Warunki użytkowania, aby móc wziąć udział w testach.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Niejawny program testów Xbox — często zadawane pytania”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?