Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Używanie aplikacji Filmy i TV z Narratorem na konsoli Xbox One

Aplikacja Filmy i TV działa z Narratorem — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu, który odczytuje na głos tekst na ekranie i opisuje zdarzenia, dzięki czemu z komputera mogą korzystać osoby niedowidzące i niewidome.

Ta aplikacja oferuje także skróty klawiaturowe, które pomagają w wykonywaniu typowych zadań. Aby uzyskać najlepsze wyniki, podłącz klawiaturę USB do konsoli Xbox One, gdy będziesz używać Narratora. Podczas opracowywania poniższych informacji przyjęto założenie, że używasz kontrolera dla konsoli Xbox One i masz podłączoną klawiaturę USB.

Uruchamianie Narratora

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie naciśnij przycisk Menu . Naciśnij te przyciski ponownie, aby wyłączyć Narratora.

Jeżeli używasz klawiatury, naciśnij klawisze Logo systemu Windows + Enter, aby uruchomić i zatrzymać Narratora. Na wielu klawiaturach klawisz Logo systemu Windows znajduje się w dolnym rzędzie obok klawisza Alt.

Otwieranie aplikacji

 1. Zaloguj się za pomocą swojego profilu na konsoli Xbox One.
 2. Na ekranie Start przejdź do obszaru Gry i aplikacje i naciśnij klawisz Enter.
 3. Naciśnij raz klawisz strzałki w dół, aby przejść do pozycji Aplikacje, a następnie przejdź do menu sortowania i naciśnij klawisz Enter.
 4. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać opcję Sortuj od A do Z, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Przejdź do pierwszej aplikacji na liście aplikacji, a następnie naciskaj klawisz strzałki w prawo, dopóki nie dojdziesz do aplikacji Filmy i TV. Naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk Xbox w celu przejścia na ekran Start. Jeśli przejdziesz na ekran Start z aplikacji, aplikacja Filmy i TV zachowa fokus. Naciśnij przycisk Menu na kontrolerze i wybierz pozycję Zakończ.

Nawigacja

Uwaga Do używania Narratora niezbędna jest klawiatura USB podłączona do konsoli Xbox.

Wersja aplikacji Filmy i TV na konsolę Xbox zawiera cztery główne obszary:

 • Wyszukaj
 • Start
 • Filmy
 • TV

Osobiste filmy są dostępne w aplikacji komputerowej, ale nie w aplikacji na konsolę Xbox.

Aby poruszać się po aplikacji za pomocą klawiatury, naciskaj klawisze strzałek w prawo, w lewo, w dół i w górę. Na kontrolerze możesz używać lewego drążka lub padu kierunkowego z przyciskiem A , aby zaznaczać, i z przyciskiem B , aby wracać.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wybierz lokalizację docelową: Przejdź do aplikacji Filmy i TV albo kup filmy i programy telewizyjne w sklepie Store. Wybranie opcji przejścia do aplikacji Filmy i TV powoduje przejście na jej ekran start, a wybranie opcji kupienia filmów i programów telewizyjnych powoduje przejście do sklepu Store.

Skróty klawiaturowe

Poniższe skróty klawiaturowe są dostępne w aplikacji Filmy i TV na konsoli Xbox One z podłączoną klawiaturą USB.

Klawisz Czynność
Enter Wybranie elementu mającego fokus
Spacja lub Ctrl + P Odtwarzanie lub wstrzymanie (podczas oglądania filmu)
Klawisz Windows + Backspace Powrót

Znajdowanie filmu lub programu telewizyjnego i zaczynanie odtwarzania go

 1. Za pomocą kontrolera przejdź w lewo i naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus do pola Wyszukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter i wpisz nazwę filmu lub programu telewizyjnego.
 2. Naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Zostaną wyświetlone kupione przez Ciebie filmy lub programy telewizyjne. Aby zobaczyć wyniki dotyczące powiązanych filmów lub programów, które możesz nabyć w sklepie Store, naciśnij klawisz strzałki w dół i przejdź do pozycji Wyszukaj w sklepie Store, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Po umieszczeniu fokusu na odpowiednim elemencie naciśnij klawisz Enter, aby go wybrać.
  • W przypadku filmów, które posiadasz, fokus będzie znajdował się na kontrolce Odtwórz lub Wznów. Naciśnij klawisz Enter lub Spacja, aby zacząć grać.
  • W przypadku posiadanego serialu TV fokus będzie znajdował się na kontrolce Odtwórz dla pierwszego odcinka serialu albo pierwszego jeszcze nie obejrzanego odcinka. Aby odtworzyć inny odcinek, użyj kontrolera w celu przejścia w dół do listy odcinków, a następnie użyj klawisza strzałki w dół, aby przenieść fokus na inny odcinek. Aby go odtworzyć, naciśnij klawisz Enter i wybierz pozycję Odtwórz, Wznów lub Uruchom ponownie.
  • W przypadku filmu lub programu telewizyjnego, który chcesz kupić lub wypożyczyć, naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć tytuł w sklepie Store. Postępuj zgodnie z instrukcjami zakupu lub wypożyczenia. Po zakończeniu transakcji przycisk Kup lub Wypożycz zmieni się na Odtwórz lub Posiadane. Upewnij się, że na tym przycisku znajduje się fokus i naciśnij klawisz Enter, aby powrócić do aplikacji Filmy i TV. W razie potrzeby użyj klawisza Tab, aby przejść do przycisku Odtwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Sterowanie odtwarzaniem wideo

Poniżej opisano sposób sterowania odtwarzaniem filmu lub programu telewizyjnego:

 1. Aby wstrzymać lub odtworzyć film, naciśnij klawisz Spacja.
 2. Aby przejść o 30 sekund do przodu, zaczynając od przycisków Odtwórz lub Wstrzymaj, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Przeskocz do przodu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Aby przejść o 30 sekund do tyłu, zaczynając od przycisków Odtwórz lub Wstrzymaj, naciśnij klawisze Tab + Shift, aby przejść do przycisku Przeskocz do tyłu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Aby zmienić opcje dźwięku lub napisów, zaczynając od przycisków Odtwórz lub Wstrzymaj, naciskaj klawisze Tab + Shift, aż przejdziesz do opcji Pokaż menu napisów i dźwięku, a następnie naciśnij klawisz Enter. Za pomocą klawiszy strzałek i klawisza Enter wybierz odpowiednie opcje.

Włączanie napisów

Napisy są dostępne w przypadku większości filmów i programów telewizyjnych. Poniżej opisano, jak je włączyć:

 1. Po otwarciu filmu i rozpoczęciu odtwarzania wybierz pozycję Wstrzymaj lub naciśnij klawisz Spacja, aby wstrzymać odtwarzanie.
 2. Naciskaj klawisze Shift + Tab, aż przejdziesz do przycisku Pokaż menu napisów i dźwięku, naciśnij klawisz Enter, a następnie użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół w celu wybrania języka i naciśnij klawisz Enter.
 3. Naciśnij klawisz Spacja, aby wznowić film, który będzie teraz odtwarzany z napisami.

Aby zmienić wygląd napisów w celu ich łatwiejszego czytania:

 1. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, aby otworzyć przewodnik.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo przenieś fokus na kartę System, naciśnij klawisz Enter i ponownie naciśnij klawisz Enter na pozycji Ustawienia.
 3. Przejdź w dół do pozycji Ułatwienia dostępu.
 4. Przejdź w prawo do pozycji Napisy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Przejdź w dół do pozycji Wł. (styl niestandardowy) i naciśnij klawisz Spacja.
 6. Za pomocą klawisza Tab przejdź do dowolnego z 9 menu, a następnie użyj klawisza Enter i klawisza strzałki w dół, aby wybrać odpowiednie opcje.

Możesz także użyć w obszarze Ułatwienia dostępu klawisza strzałki w prawo, aby przenieść fokus na ustawienie Duży kontrast, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Użyj menu, aby upewnić się, że duży kontrast jest włączony.

Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą Narratora lub innej technologii pomocniczej firmy Microsoft, skontaktuj się z pomocą techniczną Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Używanie aplikacji Filmy i TV z Narratorem na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę