Oglądanie telewizji na żywo z Narratorem na konsoli Xbox One

Aby oglądać telewizję na żywo na konsoli Xbox One, podłącz konsolę do dekodera telewizji kablowej lub anteny i tunera DTV, a następnie użyj aplikacji OneGuide. Aplikacja OneGuide działa z Narratorem — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu, który odczytuje na głos tekst na ekranie i opisuje zdarzenia, dzięki czemu z konsoli Xbox One mogą korzystać osoby niedowidzące i niewidome.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, podłącz klawiaturę USB do konsoli Xbox, gdy będziesz używać Narratora. Podczas opracowywania poniższych informacji przyjęto założenie, że używasz kontrolera dla konsoli Xbox One i masz podłączoną klawiaturę USB.

Uruchamianie Narratora

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie naciśnij przycisk Menu . Naciśnij te przyciski ponownie, aby wyłączyć Narratora.

Jeżeli używasz klawiatury, naciśnij klawisze Logo systemu Windows + Enter, aby uruchomić i zatrzymać Narratora. Na wielu klawiaturach klawisz Logo systemu Windows znajduje się w dolnym rzędzie obok klawisza Alt.

Otwieranie aplikacji

 1. Zaloguj się za pomocą swojego profilu na konsoli Xbox One.
 2. Przed otwarciem aplikacji podłącz dekoder telewizji kablowej za pomocą kabla HDMI lub tuner DTV za pomocą kabla USB. Jeśli podłączysz tuner DTV, konsola Xbox będzie monitować o podanie kodu pocztowego, strefy czasowej itp., a następnie wyszuka kanały. W przypadku telewizji kablowej odbędzie się to później.
 3. Na ekranie Start przejdź do obszaru Gry i aplikacje i naciśnij klawisz Enter.
 4. Naciśnij raz klawisz strzałki w dół, aby przejść do pozycji Aplikacje, a następnie przejdź do menu sortowania i naciśnij klawisz Enter.
 5. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać opcję Sortuj od A do Z, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Przejdź do pierwszej aplikacji na liście aplikacji, a następnie naciskaj klawisz strzałki w prawo, dopóki nie dojdziesz do aplikacji OneGuide. Naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk Xbox w celu przejścia na ekran Start. Jeśli przejdziesz na ekran Start z aplikacji, aplikacja OneGuide zachowa fokus. Naciśnij przycisk Menu na kontrolerze i wybierz pozycję Zakończ.

Nawigacja

Naciśnij przycisk Podgląd na kontrolerze, aby uzyskać dostęp do aplikacji MiniGuide, trybu wyświetlania, ustawień i pomocy dotyczącej systemu. Włączenie aplikacji MiniGuide umożliwia korzystanie z poręcznego zestawu przycisków dostępnych za pośrednictwem klawisza Tab:

 • Pokaż tylko ulubione kanały
 • Pokaż tylko ostatnio oglądane kanały
 • Pokaż tylko program telewizyjny

Naciśnij przycisk Menu na kontrolerze, aby otworzyć przyciski opcji Program TV (Wszystkie kanały, Trendy i Ulubione), Filmy (lista filmów dostępnych od różnych dostawców, w tym filmy z telewizji na żywo) oraz TV (lista zawartości dostępnej w aplikacjach telewizyjnych).

Aby poruszać się po aplikacji za pomocą klawiatury, naciskaj klawisze strzałek w prawo, w lewo, w dół i w górę. Na kontrolerze możesz używać lewego drążka lub padu kierunkowego z przyciskiem A , aby zaznaczać, i z przyciskiem B , aby wracać.

Konfigurowanie i oglądanie telewizji na żywo na konsoli Xbox One

Podłącz dekoder telewizji cyfrowej za pomocą kabla HDMI lub tuner DTV za pomocą kabla USB. Otwórz aplikację OneGuide, tak jak opisano powyżej, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać strefę czasową, dostawcę telewizji kablowej itp.

Aby zmienić lub zresetować ustawienia telewizji albo ustawić opcje sterowania urządzeniami audio i wideo:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Za pomocą klawisza strzałki w prawo przejdź na kartę System i naciśnij klawisz Enter.
 3. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejdź do pozycji TV i OneGuide, naciśnij klawisz strzałki w prawo i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać ustawienia w następujących obszarach:
  • OneGuide: skonfiguruj ustawienia elektronicznego przewodnika po programach, w tym resetowanie informacji od dostawcy sygnału telewizyjnego.
  • Sterowanie urządzeniami: określ składniki, którymi ma sterować konsola Xbox, w tym opcje zasilania.
  • Tuner TV: aby skonfigurować naziemny sygnał ATSC i wyczyścić sygnał telewizji cyfrowej QAM.
  • Audio i video: konfiguracja sygnałów wyjścia HDMI i wyjścia audio.
  • Rozwiązywanie problemów: zgłoś problemy lub zresetuj całą konfigurację telewizji.

Znajdowanie i wybieranie kanałów

Naciśnij przycisk Menu na kontrolerze i przejdź do pozycji Program TV: Wszystkie kanały, aby wyświetlić elektroniczny przewodnik po kanałach.

Kanały są wyświetlane w siatce. Kolumna najdalej po lewej stronie zawiera nazwy kanałów uporządkowane według numeru kanału. Po prawej stronie znajdują się nazwy, godziny i daty programów, ułożone od lewej do prawej wg pory dnia, a jako pierwsze są wymienione aktualnie nadawane programy.

Za pomocą klawiszy strzałek w dół i w górę możesz poruszać się po kolumnie, w której się znajdujesz. Nazwy kanałów są odczytywane, nawet jeśli przeglądasz elementy w kolumnie programów.

Podczas oglądania naciśnij klawisze Shift + strzałka w górę lub w dół, aby przejść do aplikacji MiniGuide, czyli przycisków Pokaż tylko ulubione kanały, Pokaż tylko ostatnio oglądane kanały i Pokaż tylko program telewizyjny. Naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć aplikację MiniGuide.

Na odpowiednich stronach aplikacji Filmy i TV aplikacje i programy są zorganizowane w formie listy. Użyj klawiszy Tab i Shift + Tab, aby przeskakiwać między listami, oraz klawiszy strzałek, aby poruszać się po listach. Tytuły są odczytywane, gdy fokus znajdzie się na pierwszym elemencie listy.

Sterowanie odtwarzaniem

W zależności od dostawcy sygnału telewizyjnego i stacji, którą oglądasz, możesz być w stanie wstrzymywać programy oraz przewijać je do przodu i do tyłu.

Podczas odtwarzania programu naciśnij spację, aby otworzyć kontrolki odtwarzania, a następnie ponownie naciśnij klawisz spacji, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciskaj klawisze strzałek w prawo i w lewo, aby przewijać szybko do przodu, przeskakiwać do przodu, zatrzymywać, przewijać do tyłu i przeskakiwać do tyłu (gdy te opcje są dostępne).

Włączanie napisów

Aby włączyć napisy, wykonaj poniższe czynności odpowiednie dla konfiguracji Twojego sygnału telewizyjnego:

 • Cyfrowa telewizja kablowa: Włącz napisy (jeśli są dostępne) w dekoderze telewizji kablowej. Napisy będą widoczne podczas oglądania telewizji na konsoli Xbox.
 • Tuner telewizji naziemnej DTV: włącz napisy, używając kontrolek odtwarzania podczas oglądania na konsoli Xbox.

Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą Narratora lub innej technologii pomocniczej firmy Microsoft, skontaktuj się z pomocą techniczną Xbox.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Oglądanie telewizji na żywo z Narratorem na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?