Rozszerzone raportowanie błędów na konsoli Xbox One

Rozszerzone raportowanie błędów na konsoli Xbox One

Możesz określić, czy chcesz wziąć udział w rozszerzonym raportowaniu błędów. Te raporty to najlepszy sposób na umożliwienie firmie Microsoft rozwiązania problemów, które napotkasz na konsoli Xbox One.

Rozszerzone raporty o błędach mogą zawierać stan pamięci urządzenia z chwili awarii systemu lub aplikacji. W tych danych mogą przypadkowo znaleźć się Twoje dane osobowe.

Możemy udostępnić część informacji z raportów o błędach partnerom (na przykład producentom OEM), aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich produktów i usług, które działają z systemem Windows oraz innymi produktami i usługami firmy Microsoft. Mogą oni używać tych informacji tylko w celu naprawy lub ulepszenia tych produktów i usług.

Jak kontrolować ustawienia rozszerzonego raportowania błędów

Dwa różne ustawienia kontrolują rozszerzone raportowanie błędów na konsoli — globalne ustawienie urządzenia oraz ustawienie użytkownika. Jeśli globalne ustawienie urządzenia jest wyłączone, nie jest wykonywane rozszerzone raportowanie błędów, niezależnie od wartości ustawień poszczególnych użytkowników. Globalne ustawienie urządzenia jest domyślnie włączone.

Gdy zalogujesz się po raz pierwszy do konsoli Xbox One, będziesz mieć możliwość określenia, czy chcesz uczestniczyć w rozszerzonym raportowaniu błędów. Jest to ustawienie użytkownika. Jeśli nie wybierzesz opcji uczestnictwa, będziesz wysyłać do firmy Microsoft mniej danych umożliwiających poprawianie działania konsoli Xbox One i ulepszanie jej. Te dane będą związane z używaniem przez Ciebie konsoli oraz błędami, które napotkasz.

W danej chwili do konsoli Xbox One może być zalogowanych wiele osób. Jeśli jakakolwiek z osób zalogowanych do konsoli nie uczestniczy w rozszerzonym raportowanie błędów albo globalne ustawienie urządzenia jest wyłączone, firma Microsoft honoruje tę preferencję i nie jest wykonywane rozszerzone raportowanie błędów.

Aby zmienić globalne ustawienie urządzenia dotyczące rozszerzonego raportowania błędów:

  1. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > System > Informacje dotyczące konsoli.
  2. Zmień opcję ustawienia Zezwalaj na rozszerzone raportowanie błędów.

Aby zmienić osobiste ustawienie urządzenia dotyczące rozszerzonego raportowania błędów:

  1. Zaloguj się do swojego profilu.
  2. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > Ogólne > Prywatność i zabezpieczenia online.
  3. Wybierz kategorię Prywatność i zabezpieczenia online > Ochrona prywatności w usłudze Xbox Live > Pokaż szczegóły i dostosuj > Zbieranie danych.
  4. Zmień wartość ustawienia Możesz udostępniać rozszerzone raporty o błędach.

Twoje osobiste ustawienie rozszerzonego raportowania błędów jest stosowane tylko do bieżącej konsoli. Jeśli zalogujesz się na innej konsoli i zechcesz zmienić to ustawienie, powtórz na niej te kroki.

Jeśli konsola jest zarejestrowana w niejawnym programie testów Xbox lub jest używana w programie dla deweloperów, wyłączenie tych ustawień może być niemożliwe. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w rozszerzonym raportowaniu błędów, musisz usunąć konsolę z programu.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozszerzone raportowanie błędów na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?