Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Podczas logowania się na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80040900

Podczas logowania się na konsoli Xbox One pojawia się następujący kod błędu:

0x80040900

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Spróbuj ponownie

Poczekaj 60 sekund i spróbuj ponownie.

Rozwiązanie 2: sprawdź status usługi Xbox Live

Jeśli w tej sekcji zobaczysz jakieś alerty, zaczekaj, aż usługa zacznie znowu działać, i spróbuj ponownie:

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2018-12-11T02:07:39.6333659+00:00

Rozwiązanie 3: Uruchom ponownie konsolę Xbox

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na konsoli Xbox przez 10 sekund.
  2. Poczekaj na całkowite wyłączenie się konsoli Xbox.
  3. Ponownie włącz konsolę i spróbuj zalogować się ponownie.

Rozwiązanie 4: Zresetuj konsolę Xbox

Ostrzeżenie: Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych konsoli Xbox i wymazanie wszystkich profili, zapisanych gier i ustawień. Wszelkie zapisane gry i pozostałe dane, które nie zostały zsynchronizowane z usługą Xbox Live, zostaną utracone. Konsola synchronizuje się z usługą Xbox Live automatycznie, gdy jest połączona z tą usługą. W przypadku dłuższej pracy w trybie offline przed zresetowaniem warto jest znaleźć sposób na połączenie się z usługą Xbox Live.

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. Przejdź do opcji Ustawienia > System > Informacje dotyczące konsoli.
  3. Wybierz opcję Zresetuj konsolę i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
  4. Po zresetowaniu spróbuj zalogować się jeszcze raz.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas logowania się na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80040900”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę