Podczas używania konsoli Xbox One występuje błąd 0x80070bfa

Podczas używania konsoli Xbox One jest wyświetlany następujący kod błędu:

0x80070bfa

Może to oznaczać problem z usługą Xbox Live lub nieoczekiwany błąd konsoli.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-08-17T21:54:39.3466371+00:00

Rozwiązanie 2: Wyłącz i włącz zasilanie konsoli Xbox

Wyłącz konsolę Xbox, przytrzymując naciśnięty przycisk zasilania z przodu konsoli przez 10 sekund. Konsola zostanie wyłączona. Następnie włącz ponownie konsolę.

Rozwiązanie 3: Odinstaluj i ponownie zainstaluj grę lub aplikację

Jeśli próbujesz użyć gry lub aplikacji, odinstaluj ją, a następnie zainstaluj ją ponownie:

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, wybierz pozycję Gry i aplikacje, a następnie pozycję Zobacz wszystkie.
  2. Wybierz pozycję Gry lub Aplikacje.
  3. Wyróżnij grę lub aplikację, którą chcesz odinstalować, naciśnij przycisk Menu , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.
  4. Wybierz pozycję Odinstaluj wszystko.

Następnie możesz ponownie zainstalować grę lub aplikację, wkładając dysk lub pobierając ją ponownie na karcie Do instalacji. Aby pobrać ponownie, wybierz tytuł gry na karcie Do instalacji u góry ekranu. Grę możesz także znaleźć, wyszukując ją w sklepie Microsoft Store.

Uwaga Procedura instalowania z dysku nie dotyczy konsoli Xbox One S All-Digital Edition, która nie jest wyposażona w stację dysków optycznych.

Rozwiązanie 4: Zresetuj konsolę

W ostateczności możesz spróbować zresetować ustawienia konsoli Xbox. Spowoduje to ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego konsoli. W zależności od szybkości Twojej sieci może to trochę potrwać.

Ostrzeżenie Pamiętaj, aby wybrać pozycję Zresetuj i zachowaj gry i aplikacje. W przeciwnym razie konsola zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych.

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia > System > Informacje dotyczące konsoli.
  2. Wybierz pozycję Zresetuj konsolę.
  3. Wybierz pozycję Zresetuj i zachowaj gry i aplikacje. Spowoduje to zresetowanie systemu operacyjnego oraz usunięcie wszystkich potencjalnie uszkodzonych danych bez usuwania gier i aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas używania konsoli Xbox One występuje błąd 0x80070bfa”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?