Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Podczas próby uruchomienia, zainstalowania lub zaktualizowania gry na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80270300

Ten błąd może wystąpić zarówno w przypadku cyfrowych wersji gier, jak i gier na dyskach.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy trwa aktualizowanie gry

Ten komunikat może zostać wyświetlony, jeśli spróbujesz uruchomić grę, która jest właśnie aktualizowana. Aby sprawdzić, czy tak jest:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz pozycję Gry i aplikacje > Gry.
 2. Wybierz pozycję Kolejka, aby sprawdzić, czy gra, w którą chcesz zagrać, nie jest właśnie aktualizowana.

Jeśli gra nie jest aktualizowana, wykonaj opisane poniżej czynności.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie konsolę

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Przejdź na kartę System i wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.

Uwaga Jeśli nie możesz przejść do przewodnika lub jeśli konsola Xbox jest zablokowana, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania konsoli. Po wyłączeniu konsoli uruchom ją ponownie.

Jeśli gra nie jest aktualizowana, a po ponownym uruchomieniu konsoli Xbox nadal jest wyświetlany ten komunikat, wykonaj jedną z opisanych poniżej czynności.

Rozwiązanie 3: Zresetuj konsolę Xbox, zachowując swoje gry

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Przejdź na kartę System i wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz kolejno pozycje System > Dane konsoli > Zresetuj konsolę.
 4. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Zresetuj i zachowaj gry i aplikacje.
 5. Na liście gier wybierz częściowo zainstalowaną grę i otwórz jej stronę szczegółów w sklepie Microsoft Store. Ukończ instalację, wybierając opcję Zainstaluj.

Zamiast resetować konsolę możesz też usunąć i ponownie zainstalować swoje gry. W zależności od rozmiaru gry może to potrwać dłużej niż resetowanie.

Rozwiązanie 4: Usuń i ponownie zainstaluj grę

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz pozycję Gry i aplikacje > Gry.
 2. Przenieś fokus na grę, naciśnij przycisk Menu na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.
 3. Przejdź na kartę Do instalacji, znajdź grę i zainstaluj ją ponownie.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby uruchomienia, zainstalowania lub zaktualizowania gry na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80270300”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę