Podczas próby uruchomienia, zainstalowania lub zaktualizowania gry na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80270300

Ten błąd może wystąpić zarówno w przypadku cyfrowych wersji gier, jak i gier na dyskach.

Uwaga Procedura instalowania z dysku nie dotyczy konsoli Xbox One S All-Digital Edition, która nie jest wyposażona w stację dysków optycznych.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy trwa aktualizowanie gry

Ten komunikat może zostać wyświetlony, jeśli spróbujesz uruchomić grę, która jest właśnie aktualizowana. Aby sprawdzić, czy tak jest:

 1. Na ekranie Start wybierz kolejno pozycje Gry i aplikacje > Gry.
 2. Wybierz pozycję Kolejka, aby sprawdzić, czy gra, w którą chcesz zagrać, nie jest właśnie aktualizowana.

Jeśli gra nie jest aktualizowana, wykonaj opisane poniżej czynności.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie konsolę

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox na środku kontrolera dla konsoli Xbox One, aby otworzyć Centrum zasilania.
 2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.
 3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Uwaga Jeśli konsola Xbox jest zablokowana, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania konsoli. Po wyłączeniu konsoli uruchom ją ponownie.

Jeśli gra nie jest aktualizowana, a po ponownym uruchomieniu konsoli Xbox nadal jest wyświetlany ten komunikat, wykonaj jedną z opisanych poniżej czynności.

Rozwiązanie 3: Zresetuj konsolę Xbox, zachowując swoje gry

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Przejdź na kartę System i wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz kolejno pozycje System > Dane konsoli > Zresetuj konsolę.
 4. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Zresetuj i zachowaj gry i aplikacje.
 5. Na liście gier wybierz częściowo zainstalowaną grę i otwórz jej stronę szczegółów w sklepie Microsoft Store. Ukończ instalację, wybierając opcję Zainstaluj.

Zamiast resetować konsolę możesz też usunąć i ponownie zainstalować swoje gry. W zależności od rozmiaru gry może to zająć więcej czasu niż resetowanie.

Rozwiązanie 4. Usuń i ponownie zainstaluj grę

 1. Na ekranie Start wybierz kolejno pozycje Gry i aplikacje > Gry.
 2. Przenieś fokus na grę, naciśnij przycisk Menu  na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.
 3. Przejdź na kartę Do instalacji, znajdź grę i zainstaluj ją ponownie.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby uruchomienia, zainstalowania lub zaktualizowania gry na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80270300”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?