Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80A40019

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox One jest wyświetlany następujący kod błędu:

0x80A40019

Może to oznaczać, że przyczyną problemów z nawiązaniem połączenia z usługą Xbox Live jest sieć.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-09-22T12:01:44.1766109+00:00

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie konsolę Xbox One

Uruchom ponownie konsolę Xbox One, aby zresetować połączenie sieciowe. Zobacz Jak uruchomić ponownie konsolę Xbox One albo wyłączyć i włączyć jej zasilanie.

Jeśli ponowne uruchomienie konsoli nie spowoduje rozwiązania problemu, zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie spróbuj się zalogować.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80A40019”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?