Podczas uzyskiwania dostępu do funkcji na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80BD0006

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live lub uzyskania dostępu do jej pewnych funkcji na konsoli Xbox One jest wyświetlany następujący kod błędu:

0x80BD0006

Może to oznaczać, że Twój profil jest uszkodzony.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-07-16T10:14:47.7268298+00:00
Zakupy i używanie zawartości: sprawne
2019-07-16T10:14:47.7268298+00:00
Telewizja, muzyka i wideo: sprawne
2019-07-16T10:14:47.7268298+00:00
Relacje społeczne i gry: sprawne
2019-07-16T10:14:47.7268298+00:00

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie:

Rozwiązanie 2: Usuń i ponownie dodaj swój profil tagu gracza

Aby usunąć swój profil:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik i wybierz pozycję System.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Konto > Usuń konta.
 3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
 4. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.
 5. Po zakończeniu kliknij pozycję Zamknij.
 6. Uruchom ponownie konsolę:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox na środku kontrolera dla konsoli Xbox One, aby otworzyć Centrum zasilania.
  2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.
  3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Uwaga Jeśli konsola sprawia wrażenie zablokowanej, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 10 sekund przycisk Xbox na konsoli, tak aby konsola się wyłączyła. Po wyłączeniu konsoli ponownie naciśnij przycisk Xbox na konsoli, aby uruchomić ją ponownie.

Aby z powrotem dodać swój profil do konsoli:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz pozycję Zaloguj się.
 3. Przewiń w dół i wybierz pozycję Dodaj i zarządzaj.
 4.  Wybierz pozycję Dodaj nowy.
 5. Wprowadź hasło do swojego konta Microsoft, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Przeczytaj Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft oraz Zasady zachowania poufności informacji, a następnie wybierz pozycję Akceptuję.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować preferencje logowania i zabezpieczeń oraz dodać swoje konto do konsoli Xbox One.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas uzyskiwania dostępu do funkcji na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80BD0006”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?