Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Podczas uzyskiwania dostępu do funkcji na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80BD0006

Podczas próby nawiązania połączenia z usługą Xbox Live lub uzyskania dostępu do jej pewnych funkcji na konsoli Xbox One jest wyświetlany następujący kod błędu:

0x80BD0006

Może to oznaczać, że Twój profil jest uszkodzony.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2018-12-18T23:04:29.4221723+00:00
Zakupy i używanie zawartości: sprawne
2018-12-18T23:04:29.4221723+00:00
Telewizja, muzyka i wideo: sprawne
2018-12-18T23:04:29.4221723+00:00
Relacje społeczne i gry: sprawne
2018-12-18T23:04:29.4221723+00:00

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Rozwiązanie 2: Usuń i ponownie dodaj swój profil tagu gracza

Aby usunąć swój profil:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik. .
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 4. W obszarze „Konto” wybierz pozycję Usuń konta.
 5. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
 6. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.
 7. Po zakończeniu wybierz pozycję Zamknij.
 8. Uruchom ponownie konsolę:
  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.
  4. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić.

Uwaga Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do przewodnika lub jeśli konsola sprawia wrażenie zablokowanej, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 10 sekund przycisk Xbox na konsoli, tak aby konsola się wyłączyła. Po wyłączeniu konsoli ponownie naciśnij przycisk Xbox na konsoli, aby uruchomić ją ponownie.

Aby z powrotem dodać swój profil do konsoli:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik. .
 2. Wybierz pozycję Zaloguj się.
 3. Przewiń w dół i wybierz pozycję Dodaj i zarządzaj.
 4. Wybierz pozycję Dodaj nową osobę.
 5. Wprowadź hasło do swojego konta Microsoft i wybierz pozycję Wprowadź.
 6. Przeczytaj Umowę dotyczącą usług firmy Microsoft oraz Zasady zachowania poufności informacji, a następnie wybierz pozycję Akceptuję.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować preferencje logowania i zabezpieczeń oraz dodać swoje konto do konsoli Xbox One.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas uzyskiwania dostępu do funkcji na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80BD0006”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę