Występuje błąd 0xCFFFF82B

Może to oznaczać problem z usługą Xbox Live lub nieoczekiwany błąd konsoli.

Rozwiązania

  1. Niezależnie od tego, co robisz, spróbuj ponownie. Czasami coś zakłóca normalne działanie.
  2. Uruchom ponownie konsolę Xbox: naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox na kontrolerze i wybierz pozycję Wyłącz konsolę.
  3. Wykonaj głębsze ponowne uruchomienie: naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania z przodu konsoli Xbox.
  4. Jeśli próbujesz użyć gry lub aplikacji, odinstaluj ją i zainstaluj ponownie.
  5. W ostateczności możesz spróbować zresetować ustawienia konsoli Xbox. Spowoduje to ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego konsoli. W zależności od szybkości Twojej sieci może to trochę potrwać.
  6. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System > Dane konsoli > Zresetuj konsolę.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-09-22T12:20:19.5623776+00:00
Relacje społeczne i gry: sprawne
2019-09-22T12:20:19.5623776+00:00
Zakupy i używanie zawartości: sprawne
2019-09-22T12:20:19.5623776+00:00
Telewizja, muzyka i wideo: sprawne
2019-09-22T12:20:19.5623776+00:00

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Występuje błąd 0xCFFFF82B”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?