Podczas próby zalogowania się lub odzyskania profilu na konsoli Xbox One występuje błąd 80A40002

Podczas próby wykonania jednej z następujących czynności jest wyświetlany poniższy komunikat o błędzie:

 • Logowanie za pomocą swojego profilu Xbox Live na konsoli Xbox One.
 • Odzyskiwanie profilu na konsoli Xbox One.

0x80A40002

Wystąpił problem i nie można kontynuować

Może to oznaczać następujące problemy:

 • Wystąpił problem z łącznością z usługą Xbox Live.
 • Wystąpił problem z Twoim kontem Microsoft.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź stan usługi Xbox Live

Jeśli są widoczne alerty, zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona i zacznie działać, a następnie spróbuj ponownie.

Podstawowe usługi Xbox Live: sprawne
2019-07-22T03:50:01.2097704+00:00

Rozwiązanie 2: Wyloguj się z usługi Xbox Live

Jeśli nie możesz pobrać profilu lub napotykasz inne błędy po zalogowaniu się do usługi Xbox Live, wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, wybierz pozycję Start, a następnie wybierz swój obrazek gracza.
 2. Wybierz obrazek gracza, który chcesz wylogować, a następnie wybierz pozycję Wyloguj się.
 3. Na ekranie Start wybierz pozycję Zaloguj się lub powiedz Xbox, sign in (Xbox, zaloguj).
 4. Wybierz konto, do którego chcesz się zalogować, a następnie naciśnij przycisk A .

Rozwiązanie 3: Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik i wybierz pozycję System.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Sieć > Ustawienia sieci.
 3. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją „Wszystko w porządku”, spróbuj zalogować się do swojego profilu Xbox. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązanie problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One, aby uzyskać pomoc.

Rozwiązanie 4: Usuń i odzyskaj swój profil Xbox

Krok 1: Usuń swój profil Xbox z konsoli

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz pozycję System.
  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Konto > Usuń konta.
  3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
  4. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.
  5. Po zakończeniu kliknij pozycję Zamknij.
  6. Uruchom ponownie konsolę:
   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox na środku kontrolera dla konsoli Xbox One, aby otworzyć Centrum zasilania.
   2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.
   3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Krok 2: Wyłącz i włącz zasilanie konsoli Xbox One

Aby uzyskać informacje dotyczące fizycznego wyłączania i włączania zasilania konsoli, zobacz Jak uruchomić ponownie konsolę Xbox One albo wyłączyć i włączyć jej zasilanie.

Krok 3: Odzyskaj profil na konsoli

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. U góry przewodnika wybierz pozycję Zaloguj się.
  3. Wybierz pozycję Dodaj i zarządzaj.
  4. Wprowadź adres e-mail i hasło do swojego konta Microsoft, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  5. Zweryfikuj ustawienia prywatności określone dla Twojego konta. Będą one stosowane do każdej konsoli Xbox One, do której się zalogujesz. Wybierz pozycję Dalej.
  6. Na ekranie Wybierz kolor wybierz kolor swojego ekranu Start, aby odróżnić się od innych użytkowników tej konsoli. Wybierz pozycję Dalej.
  7. Zostanie wyświetlone przypomnienie dotyczące obrazka gracza skojarzonego z profilem. Wybierz pozycję Dalej.
  8. Wybierz pozycję Zapisz moje hasło lub Pytaj o moje hasło. Twój profil zostanie pobrany na konsolę. Uwaga Aby mieć kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do Twojego konta, wybierz opcję Pytaj o moje hasło. W przeciwnym razie każda osoba będzie mogła logować się do Twojego konta na konsoli bez Twojej zgody. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy logujesz się do konsoli, która nie należy do Ciebie albo której używasz wspólnie z innymi osobami.

Rozwiązanie 5: Rozwiąż problem z połączeniem z usługą Xbox Live

Aby rozwiązać problem z połączeniem z usługą Xbox Live, wykonaj kroki opisane w artykule Rozwiązanie problemu z połączeniem konsoli Xbox One.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby zalogowania się lub odzyskania profilu na konsoli Xbox One występuje błąd 80A40002”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?