Konfigurowanie telewizji na żywo na konsoli Xbox One X, Xbox One S lub oryginalnej konsoli Xbox One

Na tej stronie opisano wymagania dotyczące używania aplikacji OneGuide na konsoli Xbox One X, Xbox One S lub oryginalnej konsoli Xbox One, co umożliwi dostęp do usług telewizyjnych na konsoli. Opisano tutaj także sposób konfigurowania konsoli Xbox One X, Xbox One S lub oryginalnej konsoli Xbox One, tak aby umożliwiała sterowanie telewizorem, odbiornikiem dźwięku i dekoderem telewizyjnym.

Gdy po raz pierwszy uruchomisz aplikację TV, konsola wykona kroki opisane poniżej. Jeśli chcesz później skonfigurować telewizję na żywo, możesz wybrać pozycję Ustawienia TV na żywo w obszarze Rozrywka. Jeśli chcesz zmienić ustawienia sprzętu po wykonaniu początkowej konfiguracji, możesz to zrobić, wybierając pozycję TV i OneGuide w obszarze System > Ustawienia.

Uwaga Informacje dotyczące kanałów w aplikacji OneGuide nie są dostępne we wszystkich regionach. Możesz używać kabla HDMI w celu oglądania zawartości telewizyjnej na konsoli Xbox One, ale w aplikacji OneGuide nie będzie wyświetlany program telewizyjny. Aby zapoznać się z listą funkcji konsoli Xbox One i dowiedzieć się, w jakich regionach są dostępne, zobacz Dostępne funkcje konsoli Xbox One.

Na tej stronie

Wymagania

Aby używać aplikacji OneGuide z telewizorem i konsolą Xbox One, trzeba mieć następujące elementy:

 • Dekoder telewizji kablowej lub satelitarnej z wyjściem HDMI lub tuner telewizyjny USB dla konsoli Xbox One.
 • Połączenie z usługą Xbox Live w celu pobierania informacji o zawartości kanałów do aplikacji OneGuide.
 • Sensor Kinect lub kabel emitera podczerwieni.

Podłączanie konsoli do systemu kina domowego

Przed skonfigurowaniem aplikacji OneGuide sprawdź, czy konsola jest poprawnie podłączona do systemu kina domowego i jest gotowa do odbioru telewizji na żywo.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak podłączyć konsolę Xbox One do systemu kina domowego w celu oglądania telewizji na żywo.

Konfigurowanie telewizji po raz pierwszy

 1. Wybierz pozycję Ustawienia TV na żywo w obszarze Rozrywka. Zostanie wyświetlona seria pytań umożliwiających ukończenie konfigurowania telewizji.
 2. Na ekranie Oglądaj TV na konsoli Xbox wybierz pozycję Ustaw dekoder telewizyjny lub Skonfiguruj swój tuner TV. Opcja, którą należy wybrać, jest zależna od sygnału telewizyjnego.
 1. Po wyświetleniu ekranu Obejrzyjmy coś w TV zostanie podjęta próba wykrycia sygnału HDMI. Jeśli wybrane źródło sygnału HDMI powoduje wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora, wybierz pozycję Dalej, aby kontynuować i przejść do kroku 5. Jeśli źródło sygnału HDMI nie dostarcza obrazu, przejdź do kroku 4.
 1. Jeśli źródło sygnału HDMI nie jest wyświetlane w obszarze ekranu telewizyjnego, trzeba sprawdzić, czy konsola odbiera sygnał z dekodera:
  1. Potwierdź, że dekoder telewizyjny jest podłączony kablem HDMI do portu HDMI konsoli.
  2. Jeśli po kilku sekundach nie zobaczysz telewizji na żywo wyświetlanej na ekranie konsoli Xbox, zobacz Czarny ekran lub niska jakość obrazu podczas oglądania telewizji za pomocą konsoli Xbox One.
  3. Gdy zostanie wyświetlona telewizja na żywo, wybierz pozycję Dalej.
 1. Na ekranie Skonfigurujmy OneGuide wybierz pozycję Dalej, aby rozpocząć konfigurację przewodnika po kanałach dostawcy telewizji kablowej lub satelitarnej. Wykonaj poniższe kroki, aby pomóc konsoli nauczyć się sterować dekoderem telewizji satelitarnej lub kablowej.
  1. Wprowadź swój kod pocztowy i wybierz pozycję Dalej, aby znaleźć dostawców telewizji w swoim regionie.
  2. Z menu rozwijanego wybierz dostawcę telewizji kablowej lub satelitarnej.

   Uwaga Jeśli Twój dostawca nie znajduje się na tej liście lub jeśli oglądasz tylko telewizję naziemną, wybierz pozycję Antena, a następnie kliknij pozycję Dalej.

  3. Wybierz listę kanałów telewizyjnych, a następnie wybierz pozycję Dalej.
  4. Wprowadź dostawcę dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
  5. Jeśli konsola rozpozna tę markę, zostanie wyświetlony komunikat „Twój dekoder telewizyjny został skonfigurowany”. Wybierz pozycję Dalej. Jeśli jej nie rozpozna, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pomóc konsoli nauczyć się sterować Twoim dekoderem telewizyjnym.
  6. Jeśli ten proces zakończy się pomyślnie, zobaczysz komunikat „Twój dekoder telewizyjny został skonfigurowany”. Wybierz pozycję Dalej.
 1. Możesz skonfigurować wszystkie urządzenia w systemie kina domowego, aby reagowały na polecenie Hey, Cortana Xbox, on (Hej, Cortana Xbox, włącz) i inne polecenia głosowe, włączając na konsoli Xbox One opcję sterowania telewizorem, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

  Uwaga Polecenia głosowe nie są dostępne we wszystkich regionach. Aby zapoznać się ze szczegółami, zobacz Dostępność funkcji konsoli Xbox One.

  1. Na ekranie Włącz telewizor mówiąc „Hej Cortana, start Xbox” wybierz pozycję Dalej, aby kontynuować.
  2. Wybierz producenta swojego telewizora z listy popularnych dostawców, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli producent nie jest wymieniony na tej liście, wybierz pozycję Nie widzę mojej marki i wprowadź ręcznie jego nazwę.
  3. Gdy konsola zidentyfikuje telewizor, podejmie próbę zidentyfikowania modelu telewizora, wysyłając do niego serię poleceń. Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat „Twój telewizor został skonfigurowany”.
 1. Na ekranie Wybierz swoje ustawienie startu zostanie wyświetlone pytanie, który ekran konsoli ma być wyświetlany po uruchomieniu konsoli. Wybierz jedną z dwóch opcji, a następnie wybierz pozycję Dalej, aby kontynuować:
  • Przy uruchomieniu przejdź na Start. Ta opcja powoduje, że po włączeniu konsoli będzie wyświetlany ekran Start.
  • Przy uruchomieniu przejdź do TV. Ta opcja powoduje, że po włączeniu konsoli będzie wyświetlany ekran TV na żywo.

 2. Przeczytaj ekrany informacyjne, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po aplikacji OneGuide i maksymalnie wykorzystać zalety telewizji na konsoli Xbox One.

Uwagi

 • Jeśli Twój dostawca telewizji nie jest wymieniony na liście, być może jego oferta nie jest obecnie zgodna z aplikacją OneGuide. Oferta kanałów i informacje o konkretnych programach nie są aktualnie dostępne we wszystkich regionach.
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znajdowania dostawcy zawartości telewizyjnej, zobacz nasze fora z informacjami o sprzęcie telewizyjnym.

Wprowadzanie zmian w późniejszym terminie

Wprowadzanie zmian w uprzednio określonej konfiguracji jest proste. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję TV i OneGuide.
 4. Zaktualizuj ustawienia, które chcesz zmienić.

Oglądanie telewizji za pomocą aplikacji OneGuide

Aby oglądać telewizję za pomocą aplikacji OneGuide, powiedz Hey Cortana, watch TV (Hej, Cortana, oglądaj telewizję) lub wybierz pozycję TV na żywo w centrum Rozrywka.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania aplikacji OneGuide, zobacz Oglądanie telewizji za pomocą aplikacji OneGuide na konsoli Xbox One.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Konfigurowanie telewizji na żywo na konsoli Xbox One X, Xbox One S lub oryginalnej konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?