Łączenie konsoli Xbox One z usługą Xbox Live za pomocą komputera z systemem Windows zamiast routera

Omówienie

Jeśli chcesz połączyć konsolę Xbox One z usługą Xbox Live, ale nie masz routera, możesz podłączyć konsolę do komputera lub laptopa z systemem Windows i użyć jego połączenia internetowego.

Istnieją dwa sposoby łączenia konsoli z usługą Xbox Live bez użycia routera: przy użyciu funkcji
udostępniania połączenia internetowego w systemie Windows lub przy użyciu połączenia mostka sieciowego.

Rozwiązania

Korzystanie z funkcji Udostępnianie połączenia internetowego dostępnej w systemie Windows

Funkcja Udostępnianie połączenia internetowego systemu Windows umożliwia udostępnianie połączenia internetowego komputera konsoli Xbox One. Po włączeniu tej opcji oba urządzenia będą mogły jednocześnie łączyć się z Internetem.

Aby korzystać z funkcji Udostępnianie połączenia internetowego systemu Windows, potrzebujesz następującej infrastruktury:

 • Komputer z dwiema kartami sieciowymi
  Uwaga Większość laptopów jest wyposażona w dwie karty sieciowe: jedną do obsługi połączeń przewodowych i jedną do komunikacji bezprzewodowej.
 • Modem USB z co najmniej jednym portem sieci Ethernet.
 • System Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8
  Uwaga System Windows 7 Starter nie obsługuje tej funkcji.
 • Szerokopasmowe łącze internetowe.
 • Standardowy kabel Ethernet.

Konfigurowanie funkcji Udostępnianie połączenia internetowego systemu Windows

Uwaga Przedstawione zrzuty ekranów dotyczą systemów Windows 7 i Windows 8. Procedura wygląda jednak tak samo również dla starszych wersji systemu Windows, chyba że jawnie określono, że jest inaczej.

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg ncpa.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  W systemie Windows XP: kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
Windows 7 Windows 8
Zbliżenie ekranu, na którym widać pole „Wyszukaj programy i pliki” w systemie Windows 7. Zbliżenie ekranu, na którym widać pole „Wyszukaj” w systemie Windows 8.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, które chcesz udostępnić, i kliknij polecenie Właściwości. Należy udostępnić połączenie sieciowe między komputerem i modemem, a nie między komputerem i konsolą Xbox One.
Ekran systemu Windows, na którym widać menu kontekstowe sieci bezprzewodowej z wybranym poleceniem Właściwości.
 1. Kliknij kartę Udostępnianie. Jeśli używasz systemu Windows XP, kliknij kartę Zaawansowane.
Ekran systemu Windows, na którym widać okno Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej z wybraną kartą Udostępnianie.
 1. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera i kliknij przycisk OK.
 2. Poczekaj, aż status połączenia sieciowego zmieni się na Udostępnione.
Ekran Połączenia sieciowe systemu Windows, na którym jest wybrana sieć Wi-Fi mająca stan „Udostępnione”.
 1. Uruchom przeglądarkę i spróbuj się połączyć z Internetem. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, upewnij się, że udostępniasz podstawowe połączenie internetowe opisane w kroku 3.
 2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu sieciowego w komputerze. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu z tyłu konsoli.
 3. Na konsoli upewnij się, że we wszystkich ustawieniach sieciowych zaznaczono opcję Automatycznie.

  Uwaga Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową albo wprowadzono ustawienia protokołu PPPoE, spisz wszystkie ustawienia, ponieważ później mogą być potrzebne.

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
  4. Wybierz pozycję Sieć.
  5. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
  6. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
  7. Wybierz pozycję Ustawienia protokołu IP, a następnie wybierz pozycję Automatyczne.
  8. Wybierz pozycję Ustawienia DNS, a następnie wybierz pozycję Automatyczne.
  9. Wybierz pozycję Alternatywny adres MAC, a następnie wybierz pozycję Wyczyść.
  10. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.
 4. Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
  4. Wybierz pozycję Sieć.
  5. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
  6. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe.

Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem połączenia internetowego

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że funkcja systemu Windows Udostępnianie połączenia internetowego jest poprawnie skonfigurowana

Jeśli nie widać karty Udostępnianie albo (w systemie Windows XP) opcji „Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera”, być może występuje jedna z następujących sytuacji:

 • Komputer nie ma dwóch kart sieciowych. W celu rozwiązania problemu zainstaluj w komputerze drugą kartę albo sprawdź, czy istniejące karty działają poprawnie.
 • Być może próbujesz udostępnić niewłaściwe połączenie sieciowe. W celu rozwiązania tego problemu powtórz krok 3, wybierając inne połączenie sieciowe.

Rozwiązanie 2: Ręcznie określ ustawienia protokołu IP konsoli

Jeśli zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie, spróbuj wykonać wymienione poniżej czynności.

Nie można pobrać adresu IP z routera lub modemu
Serwer DNS nie rozpoznaje nazw serwerów usługi Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 4. Wybierz pozycję Sieć.
 5. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 6. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Ustawienia protokołu IP.
 7. Wybierz pozycję Ręczne. Zostanie wyświetlony monit o podanie adresu IP. Wprowadź adres 192.168.0.2 i wybierz pozycję Wprowadź.
 8. Następnie zostanie wyświetlony monit o wypełnienie pola Maska podsieci. Wprowadź adres 255.255.255.0, a następnie wybierz pozycję Wprowadź.
 9. Zostanie wyświetlony monit o wypełnienie pola Brama. Wprowadź adres 192.168.0.1 i wybierz pozycję Wprowadź.
 10. Wybierz pozycję Ustawienia DNS.
 11. Wybierz pozycję Ręczne. Zostanie wyświetlony monit o podanie adresów serwerów w polach Podstawowy serwer DNS i Zapasowy serwer DNS. Wprowadź adres 192.168.0.1 w obu polach.
 12. Naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe.

   Tworzenie połączenia mostka sieciowego

   Jeśli masz laptopa z kartami sieci przewodowej i bezprzewodowej, możesz za jego pośrednictwem połączyć konsolę Xbox One z usługą Xbox Live. Taki rodzaj połączenia jest nazywany połączeniem mostka sieciowego. Jego zaletą jest bardzo szybka i łatwa konfiguracja, natomiast wada polega na niemożności łączenia się z laptopa z Internetem, kiedy laptop jest podłączony do konsoli.

   Aby utworzyć mostek połączenia sieciowego, potrzebujesz następującej infrastruktury:

   • Komputer z dwiema kartami sieciowymi
   • System Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8
    Uwaga System Windows 7 Starter nie obsługuje tej funkcji.
   • Szerokopasmowe łącze internetowe.
   • Standardowy kabel Ethernet.

   Konfigurowanie połączenia mostka sieciowego

   Uwaga Przedstawione zrzuty ekranów dotyczą systemów Windows 7 i Windows 8. Procedura wygląda jednak tak samo również dla starszych wersji systemu Windows, chyba że jawnie określono, że jest inaczej.

   1. Kliknij przycisk Start.
   2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg ncpa.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
    W systemie Windows XP: kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
   Windows 7 Windows 8
   Zbliżenie ekranu, na którym widać pole „Wyszukaj programy i pliki” w systemie Windows 7. Zbliżenie ekranu, na którym widać pole „Wyszukaj” w systemie Windows 8.
   1. Zaznacz dwa połączenia sieciowe, które chcesz połączyć mostkiem. W tym celu kliknij pierwsze połączenie, naciśnij klawisz CTRL i trzymając go w tej pozycji, kliknij drugie połączenie.
   Ekran Połączenia sieciowe systemu Windows, na którym jest wybrana sieć Wi-Fi mająca stan „Udostępnione”.
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne z zaznaczonych połączeń sieciowych i wybierz polecenie Połączenia mostkowe.
   Ekran systemu Windows, na którym widać menu kontekstowe sieci lokalnej z wybranym poleceniem Połączenie mostkowe.
   1. Poczekaj, aż zostanie wyświetlona nowa ikona połączenia.
    Uwaga Nowa ikona będzie mieć etykietę Mostek sieciowy. Pojawienie się nowej ikony oznacza, iż można już używać nowego połączenia.
   Ekran Połączenia sieciowe systemu Windows, na którym widać dostępne połączenia i zaznaczoną pozycję Mostek sieciowy.
   1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu sieciowego w komputerze przenośnym. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu z tyłu konsoli.
   2. Na konsoli upewnij się, że we wszystkich ustawieniach sieciowych zaznaczono opcję Automatycznie.

    Uwaga Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową albo wprowadzono ustawienia protokołu PPPoE, spisz wszystkie ustawienia, ponieważ później mogą być potrzebne.
    1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
    2. Wybierz pozycję Ustawienia.
    3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
    4. Wybierz pozycję Sieć.
    5. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
    6. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
    7. Wybierz pozycję Ustawienia protokołu IP, a następnie wybierz pozycję Automatyczne.
    8. Wybierz pozycję Ustawienia DNS, a następnie wybierz pozycję Automatyczne.
    9. Wybierz pozycję Alternatywny adres MAC, a następnie wybierz pozycję Wyczyść.
    10. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

    Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień sieci. Inne ustawienia konsoli pozostaną niezmienione.

   3. Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live. Jak to zrobić:
    1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
    2. Wybierz pozycję Ustawienia.
    3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
    4. Wybierz pozycję Sieć.
    5. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
    6. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe.

   Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

   Tak
   Nie

   Dziękujemy za opinie!

   Dziękujemy za opinie!

   Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
   Uzyskaj pomoc społeczności
   Ambassador chat image
   Rozmowa z ambasadorem
   Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

   Podziel się uwagami na ten temat

   255 znaki(ów) do wykorzystania.
   Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
   Uzyskaj pomoc społeczności
   Ambassador chat image
   Rozmowa z ambasadorem
   Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

   Skontaktuj się z nami

   Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Łączenie konsoli Xbox One z usługą Xbox Live za pomocą komputera z systemem Windows zamiast routera”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?