Łączenie konsoli Xbox One z usługą Xbox Live za pomocą komputera Mac

Omówienie

Jeśli chcesz połączyć konsolę Xbox One z usługą Xbox Live, ale nie masz routera, możesz podłączyć konsolę do sieci za pośrednictwem komputera Mac. Jeśli komputer Mac jest połączony z Internetem i ma zainstalowaną kartę AirPort, możesz współużytkować połączenie internetowe z konsolą. Wystarczy tylko podłączyć komputer Mac do konsoli, włączyć udostępnianie połączenia internetowego, pobrać adres serwera DNS komputera i skonfigurować ustawienia sieci na konsoli.

Rozwiązania

Krok 1: Podłącz kabel sieciowy i włącz udostępnianie Internetu

 1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu sieciowego z tyłu konsoli Xbox One.
 2. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu Ethernet komputera Mac.
 3. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Apple > System Preferences i Sharing.
 4. Wybierz opcję Internet Sharing.
 5. Z listy Share your connection from wybierz pozycję AirPort.
 6. Z listy To computers using wybierz pozycję Karta Ethernet (en2).
Ekran Preferencje systemu: Udostępnianie na komputerze Mac, na którym jest zaznaczone pole wyboru Udostępnianie Internetu.

Krok 2: Pobierz adres serwera DNS dla komputera Mac

Następnym krokiem jest pobranie adresu serwera DNS komputera Mac. Jak to zrobić:

 1. Na komputerze Mac wybierz pozycję Apple > System Preferences > Network.
 2. Wybierz pozycję Wi-Fi.
 3. Kliknij pozycję DNS i spisz numery znajdujące się w obszarze DNS Servers.
Ekran Preferencje systemu: Sieć na komputerze Mac, na którym jest wybrana karta DNS.
 1. Kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz opcję Ethernet.
 3. Kliknij opcję TCP/IP i dla ustawienia Configure IPv4 wybierz wartość Off.
 4. Kliknij przycisk Apply.
Ekran Preferencje systemu: Sieć na komputerze Mac, na którym jest wybrana karta Wi-Fi.

Krok 3: Określ ustawienia sieci na konsoli Xbox One

Teraz zmień ustawienia sieci na konsoli Xbox One. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 4. Wybierz pozycję Sieć.
 5. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 6. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Ustawienia protokołu IP.
 7. Wybierz pozycję Ręczne. Zostanie wyświetlony monit o podanie adresu IP. Wprowadź adres 192.168.2.2, a następnie wybierz pozycję Wprowadź.
Ekran Adres IP/Zmień ustawienia na konsoli Xbox One, na którym jest widoczna klawiatura ekranowa.
 1. Następnie zostanie wyświetlony monit o wypełnienie pola Maska podsieci. Wprowadź adres 255.255.255.0, a następnie wybierz pozycję Wprowadź.
 2. Zostanie wyświetlony monit o wypełnienie pola Brama. Wprowadź adres 192.168.2.1, a następnie wybierz pozycję Wprowadź.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia DNS.
 4. Wybierz pozycję Ręczne. Zostanie wyświetlony monit o podanie adresów serwerów w polach Podstawowy serwer DNS i Zapasowy serwer DNS.
Ekran Ustawienia DNS/Zmień ustawienia na konsoli Xbox One, na którym jest widoczna klawiatura ekranowa.
 1. Wprowadź numery spisane w kroku 2, a następnie wybierz pozycję Wprowadź.
 2. Naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe.

Konsola powinna teraz współużytkować połączenie internetowe, którego komputer Mac używa do łączenia się z usługą Xbox Live.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Łączenie konsoli Xbox One z usługą Xbox Live za pomocą komputera Mac”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?