Rozwiązywanie problemów z wolnym pobieraniem gier i aplikacji na konsoli Xbox One

Dowolny z poniższych symptomów może wskazywać na niską szybkość pobierania:

 • Instalacja zajmuje dużo czasu.
 • Pasek postępu pobierania lub aktualizacji nie przesuwa się przez pewien okres czasu.

Jeśli masz problemy z nawiązywaniem połączenia z siecią lub napotykasz błędy związane z łącznością sieciową, wypróbuj rozwiązanie problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One.

Rozwiązania

Wykonanie poniższych kroków pomoże w określeniu, czy podczas pobierania gry lub aplikacji na konsolę Xbox One występuje problem z siecią, a także pomoże zwiększyć szybkość działania sieci.

Rozwiązanie 1: Sprawdź szybkość pobierania

Wykonaj następujące kroki:

 1. Przewiń do pozycji Trwa instalowanie… <tytuł gry, którą pobierasz>.
 2. Zapisz widoczną w sekcji Kolejka w obszarze Gry i aplikacje szybkość pobierania instalowanej gry lub aplikacji. Ta wartość wskazuje bieżącą szybkość pobierania. Jeśli widzisz niskie szybkości (np. mniej niż 1 megabit na sekundę), pobieranie może trwać bardzo długo.

W poniższej tabeli podano szacowane czasy pobierania w zależności od bieżącej szybkości pobierania.

Uwaga Te informacje stanowią jedynie wskazówkę i nie należy ich traktować jako dokładnych czasów pobierania. Działania, takie jak streamowanie zawartości, granie w gry lub streamowanie gry z konsoli Xbox One do komputera z systemem Windows 10, spowodują ograniczenie przepustowości i wydłużenie czasu pobierania.

Bieżąca szybkość pobierania

Plik 30 GB

Plik 40 GB

Plik 50 GB

Plik 60 GB

Plik 70 GB

2 Mb/s

33,3 godziny

44,4 godziny

55,6 godziny

66,7 godziny

77,8 godziny

5 Mb/s

13,3 godziny

17,8 godziny

22,2 godziny

26,7 godziny

31,1 godziny

10 Mb/s

6,7 godziny

8,9 godziny

11,1 godziny

13,3 godziny

15,6 godziny

20 Mb/s

3,3 godziny

4,4 godziny

5,6 godziny

6,7 godziny

7,8 godziny

50 Mb/s

1,3 godziny

1,8 godziny

2,2 godziny

2,7 godziny

3,1 godziny

100 Mb/s

0,7 godziny

0,9 godziny

1,1 godziny

1,3 godziny

1,6 godziny

200 Mb/s

0,3 godziny

0,4 godziny

0,6 godziny

0,7 godziny

0,8 godziny

Przykład:

Jeśli instalujesz plik o rozmiarze 40 GB i jest wyświetlana informacja, że pobrano 25 procent pliku (pozostało 30 GB), a szybkość połączenia wynosi 10 Mb/s, pobieranie powinno zakończyć się po ok. 4,4 godziny. (Przy założeniu, że szybkość pobierania nie ulegnie zmianie).

Szybkość połączenia musi wynosić co najmniej 1,5 Mb/s, aby można było bez problemu korzystać ze wszystkich funkcji usługi Xbox Live. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących użycia przepustowości lub rozwiązywania problemów z połączeniem sieciowym, zobacz Rozwiązanie problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One.

Rozwiązanie 2: Zamknij uruchomione gry

Aby zagwarantować najlepsze wrażenia w grach, operacje pobierania w tle są ograniczane, gdy jest uruchomiona gra. Aby usunąć ograniczenia związane z pobieraniem, które dotyczą instalowanych gier lub aplikacji, możesz zaczekać, aż konsola Xbox One wstrzyma uruchomioną grę, ale możesz też wymusić zamknięcie gier, wykonując następujące czynności:

 1. Na ekranie Start przejdź do ostatnio uruchamianej gry.
 2. Po wyróżnieniu tej gry naciśnij przycisk Menu i wybierz polecenie Zakończ.

Po zamknięciu ostatnio uruchomionej gry:

 • Sprawdź, z jaką szybkością jest pobierana gra lub aplikacja.
 • Aby uniknąć spowolnienia pobierania, nie uruchamiaj żadnych gier ani aplikacji do czasu zakończenia pobierania.

Rozwiązanie 3: Uruchom ponownie konsolę

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox na środku kontrolera dla konsoli Xbox One, aby otworzyć Centrum zasilania.
 2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.
 3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie. Spowoduje to automatyczne wstrzymanie wszystkich trwających operacji pobierania. Zostaną one wznowione po ponownym uruchomieniu konsoli.

Uwaga Jeśli konsola sprawia wrażenie zablokowanej, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 10 sekund przycisk Xbox na konsoli, tak aby konsola się wyłączyła. Po wyłączeniu konsoli ponownie naciśnij przycisk Xbox na konsoli, aby uruchomić ją ponownie.

Ponowne uruchomienie konsoli spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych aplikacji i gier. Po ponownym uruchomieniu konsoli sprawdź, czy pobieranie zostało wznowione, wykonując następujące czynności:

 1. Na ekranie Start otwórz kafelek Gry i aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Kolejka i wyróżnij grę lub aplikację, którą próbujesz pobrać.
 3. Gra lub aplikacja powinna mieć stan Trwa instalowanie...
 4. Jeśli ma stan Dodano do kolejki lub Wstrzymano, zaznacz tę grę lub aplikację i naciśnij przycisk Menu , a następnie wybierz pozycję Wznów instalację.

Po sprawdzeniu, czy pobieranie zostało wznowione:

 • Sprawdź, z jaką szybkością jest pobierana gra lub aplikacja.
 • Aby uniknąć spowolnienia pobierania, nie uruchamiaj żadnych gier ani aplikacji do czasu zakończenia pobierania.

Rozwiązanie 4: Anuluj instalację gry lub aplikacji, a następnie zainstaluj ją ponownie

Jeśli wykonanie powyższych kroków nie spowodowało rozwiązania problemu, anuluj instalację gry. Jak to zrobić:

 1. Na ekranie Start otwórz kafelek Gry i aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Kolejka i wyróżnij grę lub aplikację, którą próbujesz pobrać.
 3. Naciśnij przycisk Menu na kontrolerze i wybierz pozycję Anuluj.

Następnie możesz ponownie zainstalować grę, wkładając dysk lub pobierając ponownie grę ze sklepu Microsoft Store. Aby ponownie pobrać grę, wyszukaj ją w sklepie Microsoft Store, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Po ponownym rozpoczęciu pobierania ponownie sprawdź szybkość pobierania gry lub aplikacji.

Rozwiązanie 5: Sprawdź połączenie sieciowe konsoli

Jeśli poprzednie rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania problemu, zobacz, jak szybkość pobierania konsoli wypada w porównaniu z Twoim planem abonamentowym u usługodawcy internetowego. Najpierw wstrzymaj wszystkie uruchomione lub umieszczone w kolejce operacje pobierania:

 1. Na ekranie Start otwórz kafelek Gry i aplikacje.
 2. Wybierz pozycję Kolejka i wyróżnij wszystkie gry i aplikacje, które są pobierane lub umieszczone w kolejce do pobrania.
 3. Naciśnij przycisk Menu na kontrolerze, a następnie wybierz pozycję Wstrzymaj instalację dla każdej pobieranej lub umieszczonej w kolejce do pobrania gry lub aplikacji.

Następnie zamknij wszystkie gry uruchomione w systemie:

 1. Na ekranie Start przejdź do ostatnio uruchamianej gry.
 2. Po wyróżnieniu tej gry naciśnij przycisk Menu i wybierz polecenie Zakończ.

Teraz wykonaj test szybkości sieci:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia.
 3. Wybierz kolejno pozycje Sieć > Ustawienia sieci > Szczegółowa statystyka sieci.

Konsola wykona test połączenia i wyświetli wykrytą szybkość pobierania, którą będzie można porównać z planem abonamentowym u usługodawcy internetowego. Jeśli szybkość pobierania widoczna na stronie Szczegółowa statystyka sieci będzie znacząco niższa niż oczekiwana, może to być spowodowane kilkoma przyczynami:

Obciążenie sieci domowej. Urządzenia sieciowe mogą konkurować o zasoby sieci domowej i korzystać z tej samej przepustowości pobierania, co konsola Xbox One. Spróbuj wstrzymać operacje pobierania na innych urządzeniach w sieci domowej, aby zobaczyć, czy spowoduje to zwiększenie szybkości pobierania konsoli. Sprawdź też, czy Twój router domowy obsługuje funkcję jakości usługi (Quality of Service, QoS) dla połączenia internetowego. Włączenie funkcji QoS w routerze domowym może ułatwić ustawienie priorytetu połączenia sieciowego dla konsoli Xbox One w celu zwiększenia szybkości pobierania.

Obciążenie sieci bezprzewodowej. Jeśli konsola łączy się z siecią domową za pomocą połączenia bezprzewodowego, być może konkuruje o zasoby z innymi urządzeniami bezprzewodowymi lub innymi sieciami bezprzewodowymi. Jeśli to możliwe, spróbuj połączyć konsolę Xbox One z routerem domowym za pomocą połączenia przewodowego.

Jeśli nie możesz połączyć konsoli za pomocą połączenia przewodowego, sprawdź, czy Twój router domowy obsługuje połączenia dwupasmowe (połączenia Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz). Jeśli Twój router domowy jest dwupasmowy, spróbuj przenieść konsolę Xbox One do połączenia routera 5 GHz, a inne urządzenia bezprzewodowe do połączenia routera 2,4 GHz. Co prawda połączenie Wi-Fi 5 GHz ma mniejszy zasięg niż połączenie Wi-Fi 2,4 GHz, ale sygnał tego połączenia w mniejszym stopniu nakłada się z sygnałami innych sieci bezprzewodowych, dzięki czemu działa wydajniej.

Obciążenie sieci usługodawcy internetowego. Szybkość pobierania może także zmieniać się w zależności od pory dnia i dnia tygodnia. Jest to często spowodowane obciążeniem sieci usługodawcy internetowego w okresach szczytowego wykorzystania. Jeśli szybkości pobierania na konsoli Xbox One wieczorami w dni powszednie albo w weekendy są znacząco niższe w porównaniu z godzinami porannymi/popołudniami w dni robocze, może to oznaczać, że sieć usługodawcy internetowego jest przeciążona. Aby obejść to ograniczenie, spróbuj rozpocząć pobieranie gry lub aplikacji późno wieczorem i kontynuować je w nocy, poza okresem szczytowego obciążenia sieci.

Jeśli szybkość pobierania nadal jest mała, wypróbuj rozwiązanie problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One, które pomoże zidentyfikować problemy z połączeniem między siecią domową a siecią usługodawcy internetowego.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z wolnym pobieraniem gier i aplikacji na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?