Zawieszenia w usłudze Xbox Live

Usługa Xbox Live została zaprojektowana jako miejsce, w którym wszyscy użytkownicy mogą prowadzić interakcje i bawić się w trybie online. Aby pomóc chronić te możliwości dla naszych klientów, monitorujemy tę usługę pod kątem zachowań, które naruszają warunki Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft i Kodeks postępowania. Naruszenia Kodeksu postępowania mogą skutkować podjęciem różnych działań, w zależności od natury i wagi naruszenia. Na tej stronie opisano kilka rodzajów działań dyscyplinarnych oraz ich wpływ na konta użytkowników.

Pamiętaj o następujących praktycznych zasadach dotyczących zawieszeń w usłudze Xbox Live:

 • Na ogół zawieszenia kończą się mniej więcej o tej samej godzinie, o której zostały nałożone, a nie na początku dnia kalendarzowego. Na przykład 24-godzinne zawieszenie nałożone o godzinie 15:00 zakończy się mniej więcej o 15:00 następnego dnia, a nie o północy.
 • Firma Microsoft nie ma obowiązku wysyłania ostrzeżeń przed nałożeniem zawieszenia lub zastosowaniem innych działań dyscyplinarnych. Wyrażając zgodę na przestrzeganie Kodeksu postępowania firmy Microsoft, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz reguły usługi Xbox Live.
 • Długość zawieszenia zależy od wagi wykroczenia. Szczególnie rażące naruszenia mogą spowodować natychmiastowe trwałe zawieszenie.

Zawieszenia funkcji komunikacji

Zawieszenia funkcji komunikacji są nakładane w rezultacie niewłaściwego postępowania podczas komunikowania się w usłudze Xbox Live. Tego rodzaju zawieszenie blokuje dostęp konta do jakichkolwiek funkcji komunikacji w usłudze Xbox Live, między innymi do wiadomości tekstowych, wiadomości głosowych, komunikacji wideo, aplikacji Skype na konsoli Xbox One, czatu w grze i czatu w grupie. Zawieszenia funkcji komunikacji są nakładane tymczasowo na określony czas, zazwyczaj 1, 7 lub 14 dni.

Przy zawieszeniu funkcji komunikacji konto wciąż ma dostęp do usługi Xbox Live, w tym również do gier online dla wielu graczy. Po upływie okresu zawieszenia wszystkie funkcje komunikacji zostaną automatycznie przywrócone.

Zawieszenia kont

Zawieszenie konta powoduje całkowite zablokowanie konta, uniemożliwiając logowanie się do usługi Xbox Live przez okres zawieszenia. Zawieszenia konta są nakładane na określony czas, wynoszący zazwyczaj 1, 7 lub 14 dni, jednak rażące lub wielokrotne naruszenia mogą skutkować trwałym zawieszeniem.

Zawieszenia konta mogą być nakładane w wyniku różnych naruszeń Kodeksu postępowania firmy Microsoft. Należą do nich między innymi:

 • Obraźliwa lub niestosowna zawartość profilu usługi Xbox Live
 • Niestosowne zachowanie lub oszukiwanie w trakcie gry
 • Próby manipulowania usługą Xbox Live przez zakłócanie sieci, nadużywanie systemu składania opinii i zgłaszania skarg lub modyfikowanie systemu w inny sposób
 • Nękanie innych użytkowników usługi Xbox Live bądź podszywanie się pod pracowników lub partnerów firmy Microsoft
 • Próby wykorzystania serwisu Xbox Live Marketplace lub Pomocy technicznej Xbox w celu uzyskania korzyści finansowych
 • Kradzież konta, wyłudzanie informacji lub inne próby wyłudzenia mienia od firmy Microsoft lub innych graczy

Wymuszone zmiany tagu gracza

W przypadku nałożenia wymuszonej zmiany tagu gracza system automatycznie przypisuje nowy tag gracza do konta, którego dotyczy problem, mniej więcej w taki sam sposób, w jaki jest przydzielany wygenerowany przez system tag gracza po pierwszym zarejestrowaniu się w usłudze Xbox Live.

Jeśli gracz jest niezadowolony z przypisanego tagu gracza i chce go zmienić, może kupić nowy, korzystając ze standardowego procesu zmiany tagu gracza. Jednak nie da się uzyskać ponownie tagu gracza, którego zmiana została wymuszona.

Wymuszona zmiana tagu gracza może zostać nałożona, gdy tag gracza wizualnie przypomina, brzmi jak, oznacza, sugeruje, skraca lub w inny sposób insynuuje dowolne z następujących zjawisk:

 • Nieprzyzwoite słowa lub wyrażenia.
 • Tematy lub zawartość o zabarwieniu seksualnym.
 • Wypowiedzi nacechowane nienawiścią.
 • Kontrowersyjne tematy religijne.
 • Odwołania do ludzi lub organizacji o złej sławie.
 • Kontrowersyjne wydarzenia bieżące lub historyczne.

Zawieszenia uprawnień

Na konsoli Xbox One i w aplikacji Xbox w systemie Windows uprawnienia służą do określania, co mogą, a czego nie mogą robić poszczególne konta w usłudze Xbox Live. Zawieszenie uprawnień może mieć miejsce, gdy użytkownik konta w niewłaściwy sposób wykorzystał określoną funkcję usługi Xbox Live lub popełnił naruszenie Kodeksu postępowania, które nie wymaga pełnego zawieszenia konta. Zawieszenie wybranych uprawnień może odciąć nieodpowiednią zawartość lub zachowanie użytkownika konta bez zakłócania całego jego środowiska usług Xbox.

Niektóre z uprawnień, które mogą zostać zawieszone z powodu naruszenia Kodeksu postępowania, obejmują:

 • Przechwytywanie klipów lub zrzutów ekranu.
 • Udostępnianie zawartości utworzonej z użyciem technologii Kinect.
 • Granie w gry dla wielu graczy online.
 • Dołączanie do grup.
 • Komunikowanie się z innymi graczami.
 • Udostępnianie zawartości profilu.

Jeśli na przykład gracz utworzy obraźliwy zrzut ekranu, może zostać ukarany zawieszeniem uprawnień tymczasowo pozbawiającym go możliwości przechwytywania zawartości, ale jego uprawnienia do grania w gry dla wielu graczy online i innych funkcji usługi Xbox Live mogą pozostać nienaruszone.

Długość zawieszenia uprawnień jest uzależniona od wagi naruszenia i charakteru konkretnego wykroczenia.

Blokady specyficzne dla gry

Deweloperzy gier mogą umieszczać w swoich produktach własne zabezpieczenia oraz wymuszać własne zasady dotyczące społeczności, niezależne od systemu Xbox Live. Często ma to miejsce w przypadku gier zawierających dużo elementów tworzonych przez graczy albo mających rozbudowane i aktywne społeczności online. Ponieważ każda gra jest inna, metoda powiadamiania o blokadzie w grze zależy od dewelopera.

Blokady w określonych grach znajdują się poza zakresem obowiązków pracowników pomocy technicznej Xbox i nie mają oni wglądu w działania dyscyplinarne dotyczące konkretnych gier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat blokady w grze, skontaktuj się z odpowiednim deweloperem lub wydawcą.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Zawieszenia w usłudze Xbox Live”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?