Pri pokuse o nákup v konzole Xbox sa zobrazí chyba 80169d3a

Pri pokuse o uskutočnenie nákupu pomocou konzoly Xbox sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live.

Kód stavu: 80169d3a

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

  • Služba Xbox Live je dočasne nedostupná.
  • Vaše predplatné služieb Xbox má nedoplatok a nové nákupy sa zamietajú.
  • Krajina alebo oblasť účtu PayPal sa nezhoduje s krajinou alebo oblasťou účtu Microsoft.
  • Váš účet Microsoft obsahuje nesprávne alebo neúplné fakturačné údaje.
  • Vyskytol sa problém s použitým predplateným kódom.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-07T09:50:31.2573885+00:00

Riešenie č. 2: Zaplaťte nevyrovnaný zostatok vo vašom predplatnom Xbox

Ak je vaše predplatné služby Xbox pozastavené a máte na účte nedoplatok, svoje predplatné nebudete môcť používať. Ak chcete obnoviť svoj účet Microsoft a pokračovať v používaní predplatného Xbox, pozrite si článok Zaplatenie nedoplatku predplatného Xbox.

Riešenie č. 3: Aktualizácia možnosti platby k predplatnému členstva Xbox

Ak skončila platnosť možnosti platby, ktorú používate na úhradu predplatného Xbox, budete ju musieť aktualizovať, aby ste nestratili prístup k svojmu predplatnému. Postup nájdete v časti Zmena spôsobu platby za predplatné členstva Xbox.

Riešenie č. 4: Kontrola krajiny alebo oblasti účtu PayPal

Ak ako možnosť platby používate účet v službe PayPal, krajina/oblasť tohto účtu sa musí zhodovať s krajinou/oblasťou účtu Microsoft. Ak sa nezhodujú, na dokončenie nákupu budete musieť použiť iný spôsob platby. Pozrite si riešenie č. 3 uvedené vyššie, kde nájdete postup, ako skontrolovať krajinu/oblasť vašej možnosti platby pomocou účtu Paypal, aktualizovať možnosť platby alebo pridať novú.

Riešenie č. 5: Kontrola fakturačných údajov

Skontrolujte, či sú všetky fakturačné a kontaktné údaje priradené k vášmu účtu Xbox aktuálne. Ak chcete overiť fakturačné alebo platobné údaje, pozrite si niektorú z týchto stránok:

Aktualizácia fakturačných kontaktných údajov online

Aktualizácia fakturačných kontaktných údajov pomocou konzoly Xbox One

Aktualizácia fakturačných kontaktných údajov pomocou konzoly Xbox 360

Riešenie č. 6: Overenie informácií predplateného kódu

Ak sa pomocou vyššie uvedených riešení problém neodstráni, vyskúšajte riešenia problémov s predplateným kódom. Postup nájdete v článku Riešenie problémov s predplatenými kódmi Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o nákup v konzole Xbox sa zobrazí chyba 80169d3a, alebo iným problémom?