Zdieľať túto stránku

Spravovanie možností platby pre predplatné iných služieb ako Xbox pomocou konzoly Xbox 360

Pomocou svojej konzoly Xbox 360 môžete spravovať možnosti platby za predplatné iných služieb ako Xbox (napríklad predplatného vašich aplikácií). Na tejto stránke je uvedený spôsob, ako pridať novú možnosť platby, nahradiť existujúcu alebo odstrániť starú.

Medzi možnosti platby patria:

 • kreditné karty,
 • predplatené kreditné karty,
 • debetné karty (nie sú dostupné vo všetkých oblastiach)
 • účty PayPal (nie sú dostupné vo všetkých oblastiach (pozrite si článok Používanie služby PayPal s účtom Microsoft),
 • bezhotovostná platba (len pre Nemecko).

Ak vo svojom účte Microsoft používate iba službu Xbox Live a nemáte predplatné služby Xbox, napríklad predplatné zlatého členstva Xbox Live, Groove Music Pass, EA Access alebo The Elder Scrolls Online, postupujte podľa krokov na tejto stránke. V opačnom prípade si pozrite niektorú z nasledujúcich stránok:

Ak možnosť platby, ktorú chcete spravovať, je za predplatné služieb Xbox vášho dieťaťa, pozrite si článok Spravovanie predplatného členstva Xbox dieťaťa.

Témy

Pridanie novej možnosti platby v konzole Xbox 360

Poznámka: Tento postup popisuje pridanie možnosti platby, ktorá nie je priradená k predplatnému Xbox.

Postup pridania novej možnosti platby do účtu Microsoft:

 1. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft.

  Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
 3. Vyberte položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby).
Obrazovka správy možností platby v konzole Xbox 360.
 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Vyberte položku Add Credit Card (Pridať kreditnú kartu) a zadajte informácie o kreditnej karte.
  • Ak chcete používať účet PayPal, vyberte možnosť Add PayPal (Pridať účet PayPal).
  • Vyberte položku Direct Debit (Bezhotovostná platba) a pridajte účet pre bezhotovostné platby (len pre Nemecko).

Zmena možnosti platby v konzole Xbox 360

Poznámka: Tento postup popisuje zmenu možnosti platby, ktorá nie je priradená k predplatnému Xbox.

Postup zmeny možnosti platby v účte Microsoft:

 1. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft.

  Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account Management (Správa účtu).
 3. Na stránke Account Management (Správa konta) vyberte položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby).
Obrazovka správy možností platby v konzole Xbox 360.
 1. Posuňte sa doprava na položku Your Memberships (Vaše členstvá) a vyberte členstvo, ktoré chcete aktualizovať.
 2. Vyberte položku Change Payment Options (Zmeniť možnosti platby).
 3. Poznámka: Ak sa táto možnosť zobrazuje tmavo, možno bude potrebné vybrať možnosť Modify Membership (Upraviť členstvo) a vybrať plán, alebo prejsť do časti Change a payment option on your Microsoft account (Zmeniť možnosť platby v účte Microsoft) a vyberte položku Update a payment option (Aktualizácia možnosti platby) na ľavej strane obrazovky. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Vyberte novú možnosť platby a potom položku OK.

Odstránenie možnosti platby v konzole Xbox 360

Poznámka: Tento postup popisuje odstránenie možnosti platby, ktorá nie je priradená k predplatnému Xbox.

Postup odstránenia možnosti platby z účtu Microsoft:

 1. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft.

  Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Obrazovka Account Settings (Nastavenia účtu) na karte nastavení v konzole Xbox 360.
 1. Vyberte položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby).
 2. Vyberte položku Remove Payment Option (Odstrániť možnosť platby).
 3. Vyberte spôsob platby, ktorý chcete odstrániť.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Spravovanie možností platby pre predplatné iných služieb ako Xbox pomocou konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku