Vaša platba za predplatné členstva Xbox bola odmietnutá

Ak sa zobrazí oznámenie o tom, že pokus o platbu za predplatné služieb Xbox bol zamietnutý pre nedoplatok, skôr, ako budete môcť obnoviť svoje predplatné, budete musieť nedoplatok uhradiť.

Poznámka: Ak je vaše predplatné služieb Xbox pozastavené, pozrite si článok Vaše predplatné služieb Xbox je odstavené.

Ak je vaša možnosť platby priradená k predplatnému Xbox neplatná alebo ak jej platnosť uplynula, predtým, než budete môcť uhradiť nedoplatok a obnoviť svoje predplatné, musíte možnosť platby zmeniť. Postup zmeny možnosti platby za predplatné online:

  1. Prihláste sa do konta Microsoft.
  2. Vyberte možnosť Služby a predplatné.
  3. V ponuke Ďalší poplatok vyberte možnosť Zaplatiť teraz pre predplatné so zostatkom po termíne splatnosti.
  4. Na stránke Zmeniť spôsob platenia za toto predplatné vyberte položku Zmeniť na a vyberte zo zoznamu aktuálnu možnosť platenia.

Poznámka: Ak chcete pridať novú možnosť platenia, vyberte možnosť Pridanie nového spôsobu platenia, potom možnosť Ďalej a podľa pokynov nastavte ako novú možnosť platenia kreditnú alebo debetnú kartu, konto v službe PayPal alebo mobilného operátora.

Ďalšie informácie o používaní mobilného operátora ako možnosti platenia nájdete v téme Nákup z Microsoft Storu s mobilnou fakturáciou.

  1. Po zmene možnosti platby vyberte položku Ďalej. Tým sa všetky vaše nedoplatky priradia k novej možnosti platby, z ktorej sa aj ihneď zúčtujú.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vaša platba za predplatné členstva Xbox bola odmietnutá, alebo iným problémom?