Zdieľať túto stránku

Vaša platba za predplatné členstva Xbox bola odmietnutá

Ak sa zobrazí oznámenie o tom, že pokus o platbu za predplatné služieb Xbox bol zamietnutý pre nedoplatok, skôr, ako budete môcť obnoviť svoje predplatné, budete musieť nedoplatok uhradiť.

Poznámka: Ak je vaše predplatné služieb Xbox pozastavené, pozrite si článok Vaše predplatné služieb Xbox je odstavené.

Ak je vaša možnosť platby priradená k predplatnému Xbox neplatná alebo ak jej platnosť uplynula, predtým, než budete môcť uhradiť nedoplatok a obnoviť svoje predplatné, musíte možnosť platby zmeniť. Postup zmeny možnosti platby za predplatné online:

  1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
  2. Vyberte možnosť Služby a predplatné.
  3. V ponuke Ďalší poplatok vyberte možnosť Zaplatiť teraz pre predplatné so zostatkom po termíne splatnosti.
  1. Na stránke Zmeniť spôsob platby za toto predplatné otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť platby, ktorú chcete zmeniť.

Poznámka: Ak chcete pridať novú možnosť platby, vyberte možnosť Pridanie nového spôsobu platby, potom možnosť Ďalej a podľa pokynov nastavte ako novú možnosť platby kreditnú alebo debetnú kartu, alebo účet v službe PayPal.

  1. Po zmene možnosti platby vyberte položku Ďalej. Tým sa všetky vaše nedoplatky priradia k novej možnosti platby, z ktorej sa aj ihneď zúčtujú.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vaša platba za predplatné členstva Xbox bola odmietnutá, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku