Chybové hlásenia a kódy

Informácie o chybe 80190848 a o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí pri nákupe prostredníctvom konzoly Xbox 360.
Získajte informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o uskutočnenie nákupu prostredníctvom služby Xbox Live v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 8012271F.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri použití predplateného kódu v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 801613FB.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o použitie predplateného kódu v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 801613c9.
Získate informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri prihlasovaní alebo nakupovaní v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 80169E7F.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri nákupe pomocou konzoly Xbox 360 zobrazí chyba 80190864.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o uskutočnenie nákupu v službe Xbox Live prostredníctvom Xboxu One alebo Xboxu 360 zobrazí chyba 80153021.
Získajte informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní služby Xbox Live v konzole Xbox 360 zobrazí kód chyby 80153003.
Pri pokuse o sledovanie videa alebo použitie predplateného kódu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80070057.
Informácie o kóde chyby 80169d3a a o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí pri pokuse o uskutočnenie nákupu v konzole Xbox.

Prostriedky technickej podpory