Platby a nákupy

Požiadať o vrátenie digitálneho produktu Xbox
Potrebujete požiadať o refundáciu predplatného alebo digitálnych produktov Xbox? Postupujte podľa pokynov, ktoré sú tu uvedené.
Spravovanie možností platby za službu Xbox Live
Ak chcete teraz spravovať možnosti platby za službu Xbox Live, prihláste sa do svojho konta.
Správa fakturačnej adresy a možností platenia v Xboxe One
Prečítajte si, ako môžete aktualizovať fakturačné údaje a spravovať možnosti platenia pomocou konzoly Xbox One.
Používanie služby PayPal s účtom Microsoft
Prečítajte si, ako pridať účet PayPal ako možnosť platby za obsah a predplatné.
Správa možností platenia online
Prečítajte si, ako môžete spravovať svoje možnosti platenia online.
Riešenie problémov s nakupovaním z lokality Microsoft Store
Zistite, ako riešiť problémy s nakupovaním z lokality Microsoft Store.
Spravovanie možností platby pre predplatné iných služieb ako Xbox pomocou konzoly Xbox 360
Ak chcete spravovať možnosti platby za predplatné iných služieb ako Xbox, napríklad za aplikácie, pomocou konzoly Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov.
Vaša platba za predplatné členstva Xbox bola odmietnutá
Zistite, ako pridať novú možnosť platby a vyrovnať nedoplatok, ak bola vaša platba zamietnutá.
Spravovanie predplatného dieťaťa v Xboxe
Získajte ďalšie informácie o tom, ako aktualizovať alebo upraviť možnosti platby pre detské predplatné členstva Xbox.
Aktualizácia fakturačných kontaktných údajov pomocou konzoly Xbox 360
Pomocou týchto krokov môžete aktualizovať svoje fakturačné kontaktné údaje pomocou konzoly Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory