Nastavenie hry: Xbox 360

Správa knižnice hier pre Xbox 360
Získajte informácie o tom, ako sťahovať hry zo služby Xbox Live, inštalovať hry z disku na pevný disk v Xboxe 360 a spravovať hry pre Xbox.
Ukladanie uložených hier v cloude
Chcete použiť ukladací priestor typu cloud na hranie hry na inej konzole? Zistite, ako môžete nastaviť ukladací priestor typu cloud, uložiť hru na ukladací priestor typu cloud, otvoriť uloženú hru z ukladacieho priestoru typu cloud a iné možnosti.
Ukladanie hier do cloudu v Xboxe One: najčastejšie otázky
Máte otázky týkajúce sa ukladania hier v cloude? Odpovede nájdete tu.
Inštalácia hier služby Windows Live
Nemožno nainštalovať hry služby Windows Live? S inštaláciou hier a ukážok zo softvéru Windows Marketplace vám pomôžu nasledujúce kroky.
Informácie o inštalácii, hraní a odstránení hry z pevného disku pre Xbox 360
Zistite, ako možno nainštalovať, hrať alebo odstrániť hru z pevného disku pre Xbox 360.
Tipy na hranie hier pre konzolu Xbox 360, ktoré využívajú senzor Kinect
Tipy na hranie hier pre senzor Kinect pomocou konzoly Xbox 360 vrátane hier pre dvoch hráčov, používania funkcie rozhovorov počas hry a zdieľania pomocou senzora Kinect.
Príručky k hrám pre konzolu Xbox 360
Prevezmite si príručky k hrám pre konzolu Xbox od spoločnosti Microsoft vo verzii PDF.
Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox 360
Informácie o tom, ako možno medzi rôznymi ukladacími zariadeniami konzoly Xbox 360 kopírovať, premiestňovať alebo odstraňovať obsah, napríklad uložené hry, profily alebo doplnky pre avatara.
Používanie dlaždice Nedávne v konzole Xbox 360
Pomocou dlaždice Nedávne môžete z panela konzoly Xbox 360 rýchlo získať prístup k naposledy používaným hrám, aplikáciám a ďalšiemu obsahu.
Používanie aplikácie Hry v systéme Windows 8.1 na nákup hier
Informácie o tom, ako možno pomocou aplikácie Hry v systéme Windows 8 kupovať hry pre konzolu Xbox 360 alebo počítač so systémom Windows.

Prostriedky technickej podpory