Chybové hlásenia a kódy: Kódy chýb a stavov

Informácie o kóde chyby 80169d3a a o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí pri pokuse o uskutočnenie nákupu v konzole Xbox.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o používanie služby Games for Windows Live zobrazí kód chyby 0x80151006.
Zistite, ako treba postupovať v prípade, že sa pri zmene konta Microsoft priradeného ku kontu Xbox Live zobrazí v konzole Xbox 360 chyba 8015D000.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live zobrazí kód chyby 8015D004
Získajte informácie o tom, ako postupovať v prípade, keď sa pri pokuse o prihlásenie do účtu zobrazí chyba 80151015.
Ak sa pri prihlasovaní v konzole Xbox One zobrazí chyba 80A40002, pravdepodobne ide o problém s pripojením alebo kontom. Zistite, ako ho môžete odstrániť.
Zistite, čo robiť, keď sa pri pokuse o vytvorenie nového konta Microsoft v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 0x8015402B alebo 8015402b.

Prostriedky technickej podpory