Zdieľať túto stránku

Gamertag a profil

Aktualizácia konta Microsoft v prípade sťahovania sa do inej krajiny alebo oblasti
Prečítajte si informácie o tom, ako aktualizovať informácie v konte Microsoft v prípade sťahovania sa do inej krajiny alebo oblasti a o dopade zmeny oblasti.
Postup pridania alebo odstránenia konta Microsoft v konzole Xbox One
Prečítajte si postup pridania alebo odstránenia konta Microsoft v akejkoľvek konzole Xbox One.
Zmena menovky hráča v službe Xbox
Zistite, ako môžete zmeniť svoju menovku hráča v službe Xbox pomocou prehliadača, konzoly Xbox One alebo Xbox 360, alebo pomocou aplikácie Xbox v systéme Windows 10.
Ako používať profil služby Xbox v inej konzole Xbox
Získajte informácie o používaní profilu Xbox v inej konzole Xbox, aby ste mohli so svojou menovkou hráča a profilom hrať kdekoľvek.
Postup pridania alebo odstránenia profilu Xbox v konzole Xbox 360
Informácie o pridaní alebo odstránení profilu Xbox v konzole Xbox 360.
Zmena obrázka hráča v konzole Xbox One
Zistite, ako v konzole Xbox One zmeníte obrázok hráča v profile konzoly Xbox One a ako nahráte vlastný obrázok.
Prihlásenie sa v inej konzole Xbox One
Zistite, ako sa môžete pomocou svojho účtu prihlásiť v inej konzole Xbox One.
Prepínanie profilov v konzole Xbox One alebo Xbox 360
Zistite, ako môžete pri používaní konzoly Xbox One alebo Xbox 360 prepínať medzi profilmi.
Zmena profilu offline pre konzolu Xbox 360 na menovku hráča
Informácie o tom, ako možno profil offline zmeniť na menovku hráča a priradiť ho ku kontu Microsoft.
Používanie prístupového kódu a kontrola prístupu ku kontu Xbox Live v konzole Xbox 360
Spravujte prístup k svojmu kontu Xbox Live v konzole Xbox 360 nastavením prístupového kódu alebo vyžadovaním hesla konta Microsoft pri prihlasovaní do vášho profilu v konzole Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory

Zdieľať túto stránku