Gamertag a profil: Správa profilu

Prepojenie konta Mixer s kontom Microsoft
Získajte podrobné informácie o prepojení konta Mixer s kontom Microsoft, vďaka čomu budete môcť svoje hry vysielať.
Aktualizácia konta Microsoft v prípade sťahovania sa do inej krajiny alebo oblasti
Prečítajte si informácie o tom, ako aktualizovať informácie v konte Microsoft v prípade sťahovania sa do inej krajiny alebo oblasti a o dopade zmeny oblasti.
Postup pridania alebo odstránenia profilu Xbox v konzole Xbox 360
Informácie o pridaní alebo odstránení profilu Xbox v konzole Xbox 360.
Presunutie profilu v službe Xbox do inej konzoly Xbox 360 pomocou disku flash alebo pamäťovej jednotky
Zistite, ako môžete svoj profil presunúť do inej konzoly pomocou disku flash alebo pamäťovej jednotky.
Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360
Zistite, ako môžete chrániť svoj profil v službe Xbox Live pomocou hesla, dosiahnuť zapamätanie hesla v konzole Xbox a zmeniť ochranu pomocou hesla v profile.
Ako používať profil služby Xbox v inej konzole Xbox
Získajte informácie o používaní profilu Xbox v inej konzole Xbox, aby ste mohli so svojou menovkou hráča a profilom hrať kdekoľvek.
Prepínanie profilov v konzole Xbox One alebo Xbox 360
Zistite, ako môžete pri používaní konzoly Xbox One alebo Xbox 360 prepínať medzi profilmi.
Postup pridania alebo odstránenia konta Microsoft v konzole Xbox One
Prečítajte si postup pridania alebo odstránenia konta Microsoft v akejkoľvek konzole Xbox One.
Postup pridania alebo odstránenia profilu Xbox v konzole Xbox 360
Informácie o pridaní alebo odstránení profilu Xbox v konzole Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory