Heslo a zabezpečenie: Informácie o zabezpečení

Overte informácie o zabezpečení účtu Microsoft
Prečítajte si, ako overiť informácie o zabezpečení vášho účtu Microsoft, aby ste ich mohli použiť na overenie vašej identity v prípade, že potrebujete vykonať zmeny vo vašom účte.
Vypnutie dvojstupňového overovania
Ďalšie informácie o tom, ako vypnúť dvojstupňové overovanie.
Pridajte si do konta Microsoft informácie o zabezpečení
Zistite, ako pridať informácie o zabezpečení, aby ste pomohli ochrániť svoje konto Microsoft.
Odstránenie informácií o zabezpečení konta Microsoft
Zistite, ako môžete z konta Microsoft odstrániť informácie o zabezpečení.
Nedostali ste kód zabezpečenia
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že nedostanete očakávaný kód zabezpečenia.
Konzola Xbox 360 nezobrazuje výzvu na zadanie kódu zabezpečenia
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že konzola Xbox 360 nezobrazuje výzvu na zadanie kódu zabezpečenia.
Aktualizácia všetkých informácií o zabezpečení účtu Microsoft
Zistite, ako nahradiť neaktuálne informácie o zabezpečení, aby ste chránili svoj účet Microsoft.

Prostriedky technickej podpory