Zdieľať túto stránku

Príslušenstvo

Pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360
Sprievodca pripojením káblového alebo bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox 360 vrátane informácií o výmene batérií a riešení v prípade, že bezdrôtový ovládač nefunguje.
Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa odpája alebo sa nemôže pripojiť
Riešenie problémov s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox 360, napríklad ak sa ovládač často odpája alebo sa nemôže pripojiť ku konzole Xbox 360.
Káblové a bezdrôtové ovládače pre konzolu Xbox 360
Získajte informácie o ovládači pre Xbox 360 vrátane konfigurácie tlačidiel, nastavenia a používania.
Ukladacie zariadenia konzoly Xbox 360
Získajte informácie o ukladacích zariadeniach konzoly Xbox 360 a možnostiach ukladania a premiestňovania obsahu konzoly Xbox 360 medzi konzolami pomocou pevného disku pre Xbox 360, disku USB flash a kábla na prenos údajov pre konzolu Xbox 360.
Ako používať súpravu na nabíjanie počas hry pre Xbox 360
Informácie o používaní súpravy na nabíjanie počas hry pre Xbox 360
Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360
Informácie o vložení alebo vybratí pevného disku pre Xbox 360 z pôvodnej konzoly Xbox 360, ale aj z novej konzoly Xbox 360 S.
Pripojenie slúchadiel ku konzole Xbox 360
Ak sa chcete rozprávať s priateľmi v službe Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360, použite bezdrôtové alebo káblové slúchadlá. Nastavíte ich podľa týchto pokynov.
Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Bluetooth s konzolou Xbox 360
Pomocou bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth môžete viesť rozhovor s priateľmi v službe Xbox Live. Slúchadlá môžete používať na rozhovor v službe Xbox Live alebo po prepnutí na režim Bluetooth používať so zariadením podporujúcim pripojenie Bluetooth, napríklad s mobilným telefónom alebo počítačom.
Používanie diskov USB flash v konzole Xbox 360
Informácie o používaní disku USB flash s konzolou Xbox 360.
Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360
Zistite, ako môžete kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360 používať na prenos obsahu z jednej konzoly Xbox 360 do druhej.

Prostriedky technickej podpory

Zdieľať túto stránku