Príslušenstvo: Náhlavné súpravy

Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel s pripojením Bluetooth s konzolou Xbox 360
Informácie o nastavení a používaní bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth.
Riešenie problémov s káblovými slúchadlami Xbox 360
Získajte informácie o riešení problémov so zvukom a ozvenou káblových slúchadiel Xbox 360.
Pripojenie a používanie káblových slúchadiel Xbox 360
Pomocou káblových slúchadiel Xbox 360 môžete viesť rozhovor s priateľmi v službe Xbox Live. Zistite, ako ich môžete nastaviť.
Pripojenie slúchadiel ku konzole Xbox 360
Ak sa chcete rozprávať s priateľmi v službe Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360, použite bezdrôtové alebo káblové slúchadlá. Nastavíte ich podľa týchto pokynov.
Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Xbox 360
Získajte informácie o nastavení a používaní bezdrôtových slúchadiel Xbox 360.
Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360 so zariadením Bluetooth
Informácie o používaní bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 pomocou zariadenia s pripojením Bluetooth, napríklad mobilného telefónu.

Prostriedky technickej podpory