Príslušenstvo: Kinect

Gestá na ovládanie senzora Kinect konzoly Xbox 360
Informácie o ovládaní konzoly Xbox 360 pomocou senzora Kinect gestami.
Nastavenie a herný priestor senzora Kinect konzoly Xbox 360
Získajte informácie o funkciách senzora Kinect konzoly Xbox 360, o vytvorení herného priestoru a pod.
Riešenie problémov s indikátormi na senzore Kinect v konzole Xbox 360
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že na senzore Kinect konzoly Xbox 360 blikajú alebo svietia červené indikátory.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o použitie senzora Kinect zobrazí kód chyby C00000C2.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o použitie senzora Kinect zobrazí kód chyby C0051207.

Prostriedky technickej podpory