Aplikácie: A – C

Channel 9 v konzole Xbox 360
Aplikácia webovej stránky Channel 9 pre Xbox 360 (k dispozícii na prepojení http://channel9.msdn.com) umožňuje prehľadávanie a sledovanie videí týkajúce sa rôznych tém od vývojárov i zákazníkov. Získajte informácie o nastavení, používaní a riešení problémov s aplikáciou Channel 9.
Aplikácia Crunchyroll v službe Xbox 360
Použite aplikáciu Crunchyroll na sledovanie anime a kórejských televíznych relácií typu drama prostredníctvom konzoly Xbox 360. Prostredníctvom prepojení získajte informácie o nastavení, používaní a riešení problémov s aplikáciou Crunchyroll v konzole Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory