Konzola: Zvuk a video

Najčastejšie otázky týkajúce sa obrazu a zvuku konzoly Xbox 360
Informácie o prehrávaní obrazu a zvuku v konzole Xbox 360.
Streamovanie médií pomocou aplikácie Filmy a TV programy alebo Windows Media Player v konzole Xbox 360
Informácie o streamovaní hudby, fotografií a videí do konzoly Xbox 360 pomocou aplikácie Windows Media Player, Groove alebo Filmy a TV programy.
Prehľad funkcie Prehrať na zariadení pre konzolu Xbox 360
Funkcia Prehrať na zariadení umožňuje konzole Xbox 360 prehrať obsah vysielania z iných zariadení, napríklad z počítača so systémom Windows.
Prehrávanie diskov DVD v konzole Xbox 360
V konzole Xbox 360 môžete prehrávať disky DVD. Viac informácií o kódoch oblasti, formátoch a typoch diskov DVD, ktoré podporuje konzola Xbox 360.
Pripojenie konzoly Xbox 360 k zvukovému systému
Ak máte stereofónny prijímač alebo iný prijímač A/V, jeho použitím spolu s konzolou Xbox 360 môžete dosiahnuť neuveriteľnú kvalitu zvuku. Spravíte to podľa týchto pokynov.
Zlepšenie kvality obrazu konzoly Xbox 360
Informácie o zmene nastavení konzoly Xbox 360 na zlepšenie kvality obrazu televízora alebo monitora pripojeného ku konzole Xbox 360.
Riešenie problémov s diskami DVD a filmami na konzole Xbox 360
Ak sa v konzole Xbox 360 pokúsite prehrať film na disku DVD a vyskytne sa problém alebo sa zobrazí chyba, môžete vyskúšať nasledujúce postupy.
Konfigurácia nastavení zvuku v konzole Xbox 360
Získajte viac informácií o tom, ako pripojiť a nakonfigurovať digitálny zvuk v konzole Xbox 360.
Riešenie problémov so zobrazovaním na konzole Xbox 360
Informácie o tom, ako riešiť problémy s obrazovkou konzoly Xbox 360, ako sú čiary a bodky na obrazovke, skreslené tvary či zelená a purpurová pixelácia.
Problémy s prehrávaním súborov z fotoaparátu alebo prenosného zariadenia na konzole Xbox 360
Informácie o tom, ako postupovať v prípade problémov s prehrávaním obsahu z fotoaparátu alebo iného prenosného multimediálneho zariadenia na konzole Xbox 360.
Zmena nastavenia obrazového vstupu na televízore
Ak sa po zapnutí konzoly Xbox 360 zobrazuje prázdna obrazovka, možno treba zmeniť obrazový vstup na televízore, aby sa zhodoval so vstupom, ku ktorému je pripojená konzola.
Spôsob prezerania obrázkov a prezentácií v konzole Xbox 360
Získajte informácie o tom, ako prezerať obrázky alebo prezentáciu v konzole Xbox 360.
Riešenie problémov so zvukom konzoly Xbox 360
Reprodukuje sa zvuk bez obrazu alebo obraz bez zvuku? Na tejto stránke nájdete prepojenia na riešenia týchto aj iných problémov.

Prostriedky technickej podpory