Konzola: Inštalácia a nastavenie

Zmena nastavení profilu v konzole Xbox 360
Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia profilu Xbox Live v konzole Xbox 360
Postup pripojenia konzoly Xbox 360 S alebo pôvodnej konzoly Xbox 360 k televíznemu prijímaču
Podrobný postup, ktorý vysvetľuje, ako pripojiť konzolu Xbox 360 S alebo pôvodnú konzolu Xbox 360 k televízoru alebo monitoru.
Zmena nastavení konzoly Xbox 360
Pomocou tohto sprievodcu sa dozviete, ako získať prístup k nastaveniam konzoly Xbox 360 a ako jednotlivé nastavenia, napríklad miestne nastavenia, čas alebo dátum, konfigurovať.
Spôsob pripojenia viacerých konzol Xbox 360 pomocou systémového prepojenia
Zistite, ako môžete prepojiť dve alebo viac konzol Xbox 360, aby ste mohli hrať jednu hru na viacerých konzolách (hranie s využitím systémového prepojenia).
Nastavenie pôvodnej konzoly Xbox 360 alebo Xbox 360 S
Pri nastavovaní konzoly Xbox 360 postupujte podľa týchto podrobných pokynov.
Prehľad funkcie Prehrať na zariadení pre konzolu Xbox 360
Funkcia Prehrať na zariadení umožňuje konzole Xbox 360 prehrať obsah vysielania z iných zariadení, napríklad z počítača so systémom Windows.
Nastavenie konzoly Xbox 360 E
Pri nastavovaní konzoly Xbox 360 E postupujte podľa týchto podrobných pokynov.
Blikajúci zelený indikátor na tlačidle napájania konzoly Xbox 360
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že na tlačidle napájania konzoly Xbox 360 bliká zelený indikátor.
Postup pripojenia konzoly Xbox 360 E k TV prijímaču
Informácie o pripojení konzoly Xbox 360 E k televízoru s vysokým alebo štandardným rozlíšením alebo monitoru pomocou rôznych káblov.
Zákaz funkcie automatického prihlasovania do služby Xbox Live v konzole Xbox 360
Zistite, ako možno v konzole Xbox 360 zakázať funkciu automatického prihlasovania do služby Xbox Live.
Vyhľadanie najlepšieho miesta pre konzolu Xbox 360
Niekoľko návrhov na vyhľadanie dobre vetraného miesta na umiestnenie konzoly Xbox, aby vás konzola veľmi dlho zabávala.

Prostriedky technickej podpory