Konzola: Aktualizácia systému

Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly Xbox 360
Riešenie problémov so softvérom konzoly Xbox 360 a chybové hlásenia, ktoré sa môžu objaviť pri pokuse o aktualizáciu softvéru konzoly Xbox 360.
Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox 360
Získajte informácie o najnovšej aktualizácii operačného systému konzoly Xbox 360 a zistite, čo sa aktualizovalo alebo pridalo.
Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360
Softvér konzoly Xbox 360 sa pravidelne aktualizuje o nové funkcie. Vyhľadajte tipy a návrhy, ako možno softvér konzoly aktualizovať prostredníctvom služby Xbox Live, herného disku alebo dokonca disku USB flash.
Kódy chýb pri aktualizácii systému konzoly Xbox 360
Zobrazuje sa po aktualizácii softvéru konzoly Xbox 360 kód chyby? Pozrite si kroky na riešenie problémov uvedené na tejto stránke.

Prostriedky technickej podpory