Konzola: Riešenie problémov

Xbox 360: Pri testovaní pripojenia k službe Xbox Live sa zobrazí chybové hlásenie
Ak sa po spustení nástroja Test pripojenia k službe Xbox Live zobrazí chybové hlásenie, vyhľadajte ho na tejto stránke a pozrite si riešenia príslušného problému s pripojením.
Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox 360
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že disková jednotka konzoly Xbox 360 nemôže prečítať disky alebo sa neotvára či nezatvára.
Vymazanie vyrovnávacej pamäte konzoly Xbox 360
Informácie o vymazaní systémovej vyrovnávacej pamäte konzoly Xbox 360. Často to vyriešiť problémy s konzolou Xbox 360.
Riešenie problému s nereagujúcou obrazovkou konzoly Xbox 360
Prečítajte si, ako postupovať v prípade, že konzola Xbox 360 alebo obrazovka prestane počas hrania reagovať.
„Pri hraní hier v službe Xbox Live mám slabú odozvu.“
Informácie o tom, aké riešenia by ste mali vyskúšať v prípade, ak sa môžete pripojiť k službe Xbox Live, ale pri hraní hier v tejto službe máte pomalú odozvu alebo sa hry oneskorujú.
Ručné vysunutie diskového zásobníka z konzoly Xbox 360
Pri zaseknutí zatvoreného diskového zásobníka na konzole Xbox 360 postupujte podľa uvedených pokynov, pomocou ktorých ho môžete ručne otvoriť.
Tri blikajúce červené indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360
Tri blikajúce červené indikátory znamenajú, že sa vyskytol problém s hardvérom pôvodnej konzoly Xbox 360 alebo so zdrojom napájania. Ak chcete problém vyriešiť, vyskúšajte tieto riešenia.
Riešenie problému s chýbajúcim napájaním konzoly Xbox 360
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa konzola Xbox 360 nezapne.
„V konzole Xbox sa nezobrazuje moja bezdrôtová sieť“
Zistite, aké riešenia môžete vyskúšať v prípade, ak sa v konzole Xbox nezobrazuje vaša bezdrôtová sieť.
Riešenie blikajúcich indikátorov konzoly Xbox 360
Blikajúce indikátory na konzole Xbox 360 môžu znamenať, že konzola vyžaduje opravu, lepšie napájanie alebo len viac miesta. V tejto časti sa oboznámite s významom blikajúcich indikátorov a zistíte, ako postupovať.
Kontrola zdroja napájania konzoly Xbox 360
Problémy s konzolou Xbox 360 možno niekedy vyriešiť kontrolou, či sú konektory zdroja napájania pevne pripojené. Ak máte problémy, vyskúšajte tieto postupy.
„Dochádza k náhodnému odpájaniu od služby Xbox Live“
Informácie o tom, aké riešenia by ste mali vyskúšať v prípade, že ste náhodne odpájaní od služby Xbox Live.
Zdroj napájania konzoly Xbox 360
Tu nájdete podrobné informácie o jednotke a kábloch zdroja napájania konzoly Xbox 360.
Konzola Xbox 360 sa neočakávane vypne
Informácie o riešení problému s neočakávaným vypínaním konzoly Xbox 360
Riešenie problémov s pevnými diskami pre Xbox 360
Informácie o riešení bežných problémov s pevným diskom pre Xbox 360.
Televízor alebo monitor konzoly Xbox 360 je prázdny
Prázdna obrazovka konzoly Xbox | Problémy s monitorom konzoly Xbox 360 – Xbox.com
Na pôvodnej konzole Xbox 360 bliká jeden červený indikátor
Jeden blikajúci červený indikátor na pôvodnej konzole Xbox 360 znamená, že v konzole došlo k systémovej chybe. Ak chcete problém vyriešiť, vyskúšajte tieto riešenia.
Obraz z konzoly Xbox 360 prehrávaný v televízore je nejasný
Zistite, ako postupovať, keď je obraz v televízore nejasný pri používaní konzoly Xbox 360.
Dva červené indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360
Dva blikajúce červené indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360 znamenajú, že sa konzola prehrieva. Ak chcete problém vyriešiť, vyskúšajte tieto riešenia.
Kódy chýb konzoly Xbox 360
Pozrite si zoznam kódov chýb konzoly Xbox 360 a zistite, ako možno vyriešiť problémy so senzorom Kinect, hardvérom a aktualizáciou softvéru v konzole.
Ako zapnúť/vypnúť vašu konzolu Xbox 360 a bezdrôtový ovládač
Zistite, ako sa zapína alebo vypína vaša konzola Xbox 360 a bezdrôtový ovládač pre Xbox 360.
Tlačidlo napájania na konzole Xbox 360 bliká na červeno
Ak na tlačidle napájania konzoly Xbox 360 bliká červený indikátor, konzola sa prehrieva.
Na pôvodnej konzole Xbox 360 blikajú načerveno štyri červené indikátory
Štyri načerveno blikajúce indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360 zvyčajne signalizujú problém s AV káblom.
Na paneli Xbox 360 sa zobrazuje text v nesprávnom jazyku
Získajte informácie o tom, ako zmeniť jazyk konzoly Xbox 360 a konta Xbox Live. Túto zmenu možno budete musieť vykonať v prípade, že sa text na paneli Xbox zobrazuje v inom jazyku.
„Údaje vysielané v službe Xbox Live majú nízku kvalitu.“
Informácie o tom, aké riešenia by ste mali vyskúšať v prípade, že sa môžete pripojiť k službe Xbox Live, ale vysielané údaje majú slabú kvalitu.
Pri prehrávaní disku DVD alebo prenášaní filmu v aplikácii Netflix v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP“
Informácie o tom, ako odstrániť chybu „Zabezpečený protokol HDCP“, ktorá sa zobrazí, keď sa pokúšate sledovať disk DVD alebo film v aplikácii Netflix v konzole Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory