Kódy chýb

Informácie o tom, ako postupovať v prípade, ak sa pri pokuse o sledovanie alebo kúpenie obsahu v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 8c230002.
Zistite, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prístup k súboru hry uloženému v cloudovom ukladacom priestore v službe Xbox Live z konzoly Xbox 360 zobrazí kód chyby 80004004.
Zistite, ako odstrániť chybu 807B01F4, aby ste mohli preberať obsah zo služby Xbox Live.
Zistite, ako môžete odstrániť kód chyby 80070570, aby ste pomocou konzoly Xbox 360 mohli preberať obsah zo služby Xbox Live.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 zobrazí chyba 800700E8.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prenos hudby do konzoly Xbox 360 zobrazí kód chyby 19-04-80004005.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live zobrazí chyba 80072EF3.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 8015190B
Získajte informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní služby Xbox Live v konzole Xbox 360 zobrazí kód chyby 80072741.

Prostriedky technickej podpory